De Seniorencommissie, voor en door Senioren!

Welkom op de pagina van de Seniorencommissie van de Koninklijke HFC!
Hier vind je informatie over de Seniorencommissie en het seniorenvoetbal van HFC. De Seniorencommissie behartigt de belangen van alle senioren- en veteranenleden van HFC. Denk hierbij aan beleidvorming, teamindelingen, competitie-indelingen, trainingsmogelijkheden en –materiaal, wedstrijdleiding en –materiaal, evenementen en de vertegenwoordiging van de senioren in het bestuur. Het beleid voor de senioren en veteranen valt samen te vatten in ‘vrijetijdsbesteding’ en de kernwaarden Plezier, Sociaal Contact en Bewegen zijn speerpunten.

Lees meer