Vooraankondiging ALV zaterdag 8 juli 2023

Graag informeren we u over de datum van de eerstvolgende ALV op zaterdag 8 juli 2023, aanvang 10.00 uur in ons clubhuis. Het bestuur nodigt (ere-)leden, leden van verdienste, ouders van jeugdleden en overige geïnteresseerden uit de vergadering bij te wonen. Om de ALV voor een breed publiek toegankelijk te maken is er andermaal voor gekozen om de vergadering in het weekend te houden. De agenda en stukken voor de ALV zullen op een later moment beschikbaar worden gesteld op de website. Zodra dit het geval is zal hiervan melding worden gedaan. Wij hopen u te zien op zaterdag 8 juli. 
 
Het Bestuur

 

Kick van Baekel overleden

Op 2 mei 2023 overleed Kick van Baekel, broer van Bep/Betty Jochemus-van Baekel, zwager van Cok Jochemus en oom van Betty, Koos, Max en Richard Jochemus. Kick werd geboren op 21 januari 1936. Van eventuele actieve voetbaljaren is weinig van hem bekend, maar in een HFC'er uit de periode 1982/83 staat geschreven dat Kick… (een van die) mensen is waarvan wij weten dat ze veel voor de club doen. Zo heeft hij in de periode rond 1980-1985 enkele jaren deel uitgemaakt van de Jeugdcommissie (Jeugdbestuur) als commissaris A-, B- en C-junioren. In die functie trad hij op als leider van juniorenteams, als scheidrechter bij jeugdwedstrijden en ging hij als begeleider mee naar jeugdtoernooien elders in het land. Hij heeft ook enige tijd als coach van het zaalvoetbalteam opgetreden. In latere jaren deed hij trouw zijn bardiensten. Kick is tot voor zeer kort altijd lid, dan wel ondersteunend lid van HFC geweest en hij sloeg als immer geïnteresseerde HFC'er weinig algemene vergaderingen over. Kick werd 87 jaar.

De Verdwenen Stad

Een paar maanden geleden zijn onze erevoorzitter Hugo Bettink en drager van de Gouden Speld Henny Wijkhuizen onafhankelijk van elkaar door Robert Jan de Boer geïnterviewd voor de documentaire De Verdwenen Stad.

Beiden hebben in hun voetballende jaren een respectabel aantal wedstrijden voor ons Eerste gespeeld: 178 respectievelijk 263. Henny haalde als cricketer in het Eerste van Rood en Wit zelfs een all time record van 484 wedstrijden. Hij is tevens erelid van Rood en Wit. Robert Jan de Boer is programma- en documentairemaker, journalist, verslaggever en schrijver en is jarenlang lid geweest van beide clubs.

Onderwerp van de documentaire zal zijn de geschiedenis van HFC en Rood en Wit aan de Spanjaardslaan. Tijdens de interviews zijn uitgebreide filmopnames gemaakt in en buiten het clubhuis, waarbij Hugo en Henny vragen van Robert Jan hebben beantwoord en informatie hebben verstrekt.

De documentaire wordt uitgezonden op 7 mei 2023 om 17.10 uur op TV Noord-Holland, waarna het op diezelfde dag nog een aantal keren om het uur herhaald zal worden.

Gert Jan Huijgens overleden.

Ons bereikte het bericht dat Gert Jan Huijgens op 15 april is overleden. Gert Jan werd in 1974 op de leeftijd van tien jaar lid van HFC en bleef dat tot 2022 toen zijn dreigende ziekte zich geopenbaard had. Naast zelf voetballen maakte Gert Jan zich tijdens zijn lidmaatschap verdienstelijk voor HFC als jeugdleider, grensrechter bij wedstrijden van ons Eerste en korte tijd als leider van Zaterdag 1.   

Deco's Rood en Wit

Tijdens de Algemene Vergadering van 31 maart 2023 werd een drietal Rood en Witters vanwege hun jarenlange tomeloze inzet voor de cricketclub gedecoreerd. Rutger Domhoff en oud-voorzitter Huib van Walsem werden benoemd tot lid van verdienste en Alex de la Mar mag zich vanaf nu erelid van Rood en Wit noemen. Rutger verdiende zijn decoratie onder meer op grond van zijn goede zorgen voor het cricketmateriaal en de aanleg en het onderhoud van de pitches. Tevens was hij als ‘bouwmeester’ de grote man achter de bouw van het knusse, houten clubhuis op Sportpark Eindenhout. Eenzelfde decoratie viel Huib van Walsem ten deel. Huib heeft, naast zijn drukke functie als voorzitter van Rood en Wit,  de verhuizing van de cricketclub van de Spanjaardslaan naar Eindenhout tot een goed einde gebracht. Alex de la Mar, ten slotte, werd tot erelid benoemd. Alex heeft een respectabele staat van dienst voor Rood en Wit. Niet alleen vanwege zijn jarenlange optreden als speler in het Eerste, waarvoor hij ruim 300 keer uitkwam, maar ook onder andere op grond van zijn bemoeienissen met het archief van de cricketclub, zijn rol als redacteur van het clubblad ‘De Spriet’ en zijn deskundigheid in de cricketwereld, waar Rood en Wit van heeft kunnen profiteren. Overigens zijn de namen van de families Domhoff, Van Walsem en De la Mar niet onbekend bij HFC. Zo bracht Alex het als voetballer tot 113 optredens in het Eerste.

Bert Vermeer

Opzeggen lidmaatschap

Het einde van het seizoen nadert en vaak komen dan ook vragen over hoe het lidmaatschap te beëindigen aan de orde. Graag informeren we hierover zodat het proces, waar van toepassing, bekend en duidelijk is. Opzeggingen dienen voor 31 mei binnen te zijn. Indien de opzegging na 31 mei binnen komt leidt dit automatisch tot verlenging van het bestaande lidmaatschap en de daaraan gekoppelde verplichting tot volledige betaling van de contributie voor het gehele volgende seizoen.

Beëindiging van het lidmaatschap zal pas worden geaccepteerd indien aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan, zoals het betalen van nog uitstaande boetes en/of contributie, eventueel inleveren van kleding. Nadat de opzegging is geaccepteerd, ontvangt u een mail met een bevestiging.

Lees meer

Ton ten Have overleden

Ons oudste lid en oudste erelid Ton ten Have is in alle rust en vrede gisteravond 13 maart 2023 op de leeftijd van 95 jaar ingeslapen. Ton wordt geboren op 21 november 1927 en wordt in 1942, middenin de Tweede Wereldoorlog, lid van HFC. Ton compenseert zijn beperkte balvaardigheid met zijn aanstekelijke en voorbeeldige inzet. Op zijn 60e verjaardag neemt hij afscheid van een 45-jarig actief voetballeven. Tijdens zijn langdurige lidmaatschap maakt Ton zich op velerlei gebied nuttig voor HFC. Hij is lid van de Jeugdcommissie en is leider en scheidsrechter bij de jeugd. Verder doet hij zijn bardiensten en neemt als enthousiast bridger en biljarter in de loop der tijd de organisatie over van de onderlinge bridgewedstrijden en de biljartcompetitie. Hij is ongeveer 25 jaar de grote motor van de toen bestaande voetbalpool. De KNVB eert hem daarvoor met de Toto-Lotto Speld. In die lange periode leveren de Toto en de Lotto HFC een totaalbedrag op van circa 175.000 gulden. In 1967 eert HFC hem met de Begeer Beker, in 1969 wordt hem de Gouden Speld uitgereikt, in 1979 wordt hij tot lid van verdienste benoemd, vanaf 1999 mag Ton vijf jaar lang de Diamanten Speld dragen en in 2009 volgt het erelidmaatschap. Ton is – tot zijn fysieke gesteldheid het niet meer toeliet – vanaf de eerste tot de laatste dag een door dik en dun meelevende supporter van het Eerste geweest. In De HFC’er van 2023 zal een uitgebreider in memoriam verschijnen. 

Bert Vermeer

Uitvaart
De uitvaart vindt plaats op maandag 20 maart 2023 om 16.30 uur in de Marius Poelzaal van crematorium Westerveld, Duin- en Kruidbergerweg2-6 te Driehuis. Belangstellenden worden verzocht zich te verzamelen om 16.15 uur op het parkeerterrein.

Jan Roelfsema overleden

Ons bereikte het bericht dat in de nacht van 2 februari in ruste Jan Roelfsema is overleden, vader van Hein en Willem, opa van Klaas, Jules en Anouk en schoonvader van Kim Arends. Jan had naast zijn kinderen een rol als leider en zeker vele jaren achter de goal als supporter van HFC 1 (maar ook bezig met de discussie over de NRC scriptogram). Condoleancemogelijkheid is dinsdag 16:00-17:30 rouwcentrum Crematorium Westerveld.

Klik hier voor de Rouwadvertentie.

 

Bestuurssamenstelling en portefeuilles

Door het overlijden van Henk Driessen zal de samenstelling van het bestuur en de portefeuilles wijzigen. Richard Jochemus neemt de portefeuilles complex en bar op zich en zal voorlopig ook de portefeuille wedstrijdzaken blijven doen. Er komt een vacature voor de functie van commissaris wedstrijdzaken die wij binnenkort hopen in te vullen. Voorts zal Richard voortaan als vicevoorzitter fungeren.

In de voorjaars-ALV zal het bestuur om bekrachtiging van het bovenstaande verzoeken.

Het bestuur

Afscheid Henk Driessen vrijdag 27 januari

Verdrietig, maar intens dankbaar voor hetgeen hij voor onze vereniging en het amateurvoetbal heeft betekend nemen wij afscheid van onze vicevoorzitter Henk Driessen. Henk zal voor altijd verbonden zijn aan onze club. Henk is in Afscheidshuis Bloemendaal, Bergweg 60 te Bloemendaal. Hier is gelegenheid tot het nemen van afscheid op woensdag 25 januari tussen 17.00 en 20.00 uur. Een informeel samenzijn is gepland op vrijdag 27 januari om 13.30 uur in ons clubhuis van Koninklijke HFC aan de Emauslaan 2, te Haarlem, waar we proosten op het leven van Henk. De inloop vindt plaats tussen 13.00 en 13.30 uur. Voor wie niet ter plekke aanwezig kan zijn is er een Livestream die zal starten om 13.30 uur en is te volgen via: www.livestr.nl/loft27123.htm

Het Bestuur

Henk Driessen overleden

Aan het eind van de middag van 19 januari 2023 overleed erelid Henk Driessen, vicevoorzitter van ons bestuur.  Het is nog niet zo lang geleden dat Henk last kreeg van zijn ogen. Een aanvankelijke diagnose bleek niet het juiste spoor te zijn. Een tweede onderzoek bracht verpletterend nieuws: Henk had nog maar kort te leven. Opname in Hospice De Heideberg in Santpoort volgde, waar hij, dapper en nuchter berustend in zijn lot, zijn familie en vele tientallen vrienden en vriendinnen uit de HFC-kringen ontving. En het kon niet anders dan dat er daar veel gelachen werd. Henk hield van humor en wilde niet alleen zijn.

Henk heeft in de jaren vanaf 2001 tot en met 2023 in totaal gedurende negentien jaar deel uitgemaakt van het bestuur van HFC, waarin hij een keur aan functies bekleedde, zoals commissaris jeugdzaken, commissaris senioren selectievoetbal en commissaris clubhuis en barzaken. De laatste zeven jaar was Henk vicevoorzitter van het bestuur.

In 2007 werd Henk door HFC onderscheiden met de Gouden Speld en in 2009 volgde het lidmaatschap van verdienste. Al in de zomer van 2022, nog ruim voordat Henk ziek werd, had het bestuur  in overleg met de ereleden besloten bij de eerstvolgende Algemene Vergadering (ALV) de leden van HFC voor te stellen in te stemmen met de benoeming van Henk tot erelid van HFC, wegens zijn uitzonderlijke verdiensten voor de club. Bij de ALV van 1 december 2022 had dit een verrassing voor Henk moeten zijn, maar zijn inmiddels geopenbaarde ziekte en zijn verblijf in het hospice stonden zijn aanwezigheid bij de vergadering in de weg.

De ALV ging met een lange, staande ovatie akkoord met het bestuursvoorstel en zo wilde het dat op 29 december 2022 voorzitter Dirk Jan Rutgers, in het bijzijn namens HFC van onder anderen erevoorzitter Hugo Bettink, enige bestuursleden en oud-voorzitter Gert-Jan Pruijn, Henk aan zijn ziekbed konden laten weten dat hem het erelidmaatschap van HFC was toegekend.

Maar de verdiensten van Henk gingen ook niet aan de KNVB voorbij. Al in 2019 tijdens de viering van ons 140-jarig jubileum mocht Henk de Gouden Speld van de KNVB in ontvangst nemen, wat op 16 januari 2023 gevolgd werd door de benoeming tot lid van verdienste van de KNVB. Henk kreeg op zijn ziekbed de daarbij behorende speld en oorkonde uitgereikt door HFC’er Just Spee in diens functie als voorzitter van de KNVB.

Henk werd slechts 60 jaar.

Voor een uitgebreid overzicht van Henks verdiensten voor HFC wordt verwezen De HFC’er die in september 2023 zal verschijnen.

Henk Driessen benoemd tot Lid van Verdienste KNVB

Op maandagavond 16 januari heeft de voorzitter van de KNVB Just Spee aan Henk Driessen de oorkonde en versierselen uitgereikt die horen bij zijn benoeming tot Lid van Verdienste van de KNVB. In zijn korte toespraak meldde Just Spee dat er ieder jaar in Nederland 750.000 voetbalwedstrijden gespeeld worden onder auspiciën van de KNVB. En dat dit aantal onmogelijk zou zijn zonder de inzet van volbloed vrijwilligers, vrijwilligers die dit al jaren doen op alle niveaus in een club. Henk Driessen is meer dan dertig jaar zo’n vrijwilliger, van elftalleider tot vicevoorzitter van HFC. Met zijn onvoorwaardelijke steun en inzet heeft juist Henk door de jaren heen een enorme bijdrage geleverd aan de groei en bloei van HFC en de voetbalsport in het algemeen. Daarom heeft het Bondsbestuur  unaniem besloten Henk Driessen tot Lid van Verdienste van de KNVB te benoemen.

Henk Driessen toonde zich verrast en blij. De onderscheiding geldt voor heel HFC volgens Henk. HFC is trots op deze terechte onderscheiding voor de Koninklijke Haarlemmer Olie van onze club en dankt de KNVB voor deze prachtige onderscheiding.

Eelco van Ravenswaaij

Leo Damen overleden

In de nacht van donderdag 12 januari 2023 overleed Leo Damen op de leeftijd van 90 jaar. Leo was in de periode 1961-1976 onze, zoals dat toen heette, ‘terreinknecht’. Zelden zullen de velden er beter uitgezien hebben dan in de periode dat Leo de scepter zwaaide over het onderhoud van onze voetbal- en cricketvelden. Hoewel hij een bloedhekel had aan cricket, had zijn professionele eerzucht de overhand. Zodra het voetbalseizoen voorbij was werden de velden gereedgemaakt voor Rood en Wit, want de cricketers gingen weer ‘slap doen’, zoals hij zei. Maar de velden waren zijn passie en zijn trots. En als ook maar iemand die daar niets te zoeken had in de buurt van de heilige plekken zoals de doelmond of de cricketpitch kwam, schalde zijn nasale stemgeluid over het terrein: “Hé, Jozef, opzooie!”

Hoewel Leo al vele jaren in een verzorgingshuis in Apeldoorn woonde is hij tot een paar jaar geleden donateur van HFC gebleven. “Leo had HFC voor altijd in zijn hart gesloten. Hij toonde ons vol trots de vele albums en foto’s uit die periode, waar hij met vreugde op terugkeek”, aldus de familie.

De uitvaart zal op woensdagmiddag 18 januari 2023 in Apeldoorn plaatsvinden.

Henk Driessen benoemd tot erelid

Op de ALV van 1 december jl. is Henk Driessen op voorstel van het bestuur benoemd tot erelid van onze vereniging. Aangezien Henk door ernstige ziekte verhinderd was deze vergadering bij te wonen is hem dit heugelijke nieuws op 29 december jl. overgebracht door het bestuur, de erevoorzitter, enkele ereleden en voormalig voorzitter Gert-Jan Pruijn.

Henk Driessen heeft gedurende de 35 jaren dat hij als vrijwilliger actief is bij HFC, inclusief 19 jaren als bestuurslid, diverse functies vervuld. Zo treedt hij in 2001 toe tot de Jeugdcommissie in de positie van voorzitter, welke functie is verbonden met een bestuurslidmaatschap met de portefeuille Jeugdzaken. Hij blijft dat tot 2007. In deze jaren krijgt de jeugdopleiding van onze club steeds meer structuur en niveau. Zo wordt er voor het eerst een Hoofd Jeugdopleiding aangesteld. Ook treedt een tweede lid van de Jeugdcommissie toe tot het bestuur; dit om het jeugdbeleid beter in de vereniging te borgen. 

Lees meer

Dag van de Vrijwilliger

7 december was de Nationale dag van de vrijwilliger. Met dank aan onze partner Vomar, van de HFC jeugd, hebben wij met een overheerlijke notenstol weer veel vrijwilligers kunnen bedanken voor hun inzet.
Lees meer

Decoraties

Als blijk van waardering voor hun belangrijke en onbaatzuchtige werkzaamheden voor HFC werden tijdens de Algemene Vergadering van 1 december 2022 de volgende personen gedecoreerd: Koos Jochemus werd benoemd tot lid van verdienste, Wilbert van Pampus en Wouter Rijpma werden onderscheiden met de Gouden Speld en Marcel Geurts werd tot winnaar van de Begeer Beker uitgeroepen. Aan Sander Berlage en Guido Hamans zal de Jeugdparaplu worden uitgereikt. In De HFC’er van 2023 zal uitgebreider aandacht aan de gedecoreerden worden besteed.

Uitnodiging ALV 1 december 2022

Geachte HFC’ers, geachte ouders/verzorgers van (jeugd)leden,

Hierbij nodigt het bestuur van de Koninklijke Haarlemsche Football Club ‘HFC’ u uit tot het bijwonen van de algemene vergadering te houden op donderdagavond 1 december 2022. De vergadering vangt aan om 20.00 uur.

De Algemene Vergadering (ALV) zal plaatsvinden in ons clubhuis aan de Spanjaardslaan. De stukken voor de vergadering zijn voor leden beschikbaar via het afgesloten gedeelte van de website waarvoor ingelogd moet worden. De stukken kunnen op verzoek ook als PDF per e-mail worden toegestuurd. Indien u niet in staat bent zelf in te loggen op de website kunt u uw verzoek voor verkrijgen van de vergaderstukken richten aan bestuur@konhfc.nl.

Klik hier voor de vergaderstukken.

Moira Koster overleden

Op 26 oktober 2022 overleed Moira Koster-Dinning. Zij maakte in de periode 1975-1985 deel uit van de redactie van de Kleine HFC’er. Zij was Engelse van geboorte en sprak als gevolg daarvan met ‘a slight accent’, maar haar beheersing van de Nederlandse taal was perfect. Zo heeft zij tien jaar lang elke maandagavond in het voetbalseizoen ons toenmalige weekblad getikt. “De vrouw heeft een verzachtende invloed op een mannenclub als HFC”, aldus Moira.

 

Lees meer

Antony ten Have

Zijn hart en nieren, wit en blauw,
Zoals zijn haar en blazer.
Voelt noch de regen noch de kou
Door de pantalon met vouw.
Het boek: Haafcee, Ton: de lezer.

Drie letters telt zijn boek, uniek.

Hij is ze, voelt ze, zingt ze;
Dient de stilte van repliek.
C'est Ton qui fait la musique,
Op velden, deze, gindse.

De droom van Pim, ons HFC,

De hoeksteen van Tons leven.
Hij kreunt, hij steunt, hij sleurt ons mee,
Een baken in ‘t grauw van de mêlee,
Een ijkpunt, vast gegeven.

Souffleur met splijtend stemgeluid,

Wie oren heeft, die hore,
Leeft dicht onder mijn opperhuid.
Een supporter, hoeder, therapeut
Als Ton werd nooit geboren

Jaap Stork schreef dit ontroerende gedicht voor ons erelid Ton ten Have. Ton verblijft momenteel in Kennemerduin. Zijn gezondheid belet hem de laatste jaren om naar HFC te komen. Aangezien hij ook geen internet heeft wordt hij over HFC op de hoogte gehouden door onze erevoorzitter, Hugo Bettink, en Anthony de Groot, die hem trouw bezoeken.

Op 21 november, hoopt Ton ten Have 95 jaar te worden. Graag feliciteren wij hem alvast hiermee.

Het bestuur

Coert Weill overleden

Op 6 augustus 2022 overleed oud-lid Coert Weill. Coert werd lid van HFC rond 1981/1982 en kwam al gauw in beeld als goede keeper. Eerst in het Derde, maar al spoedig behoorde hij tot de selectiegroep waaruit het Eerste en Tweede werd samengesteld. In die positie fungeerde hij tevens als reservedoelman van HFC 1. In die beginperiode kwam hij in totaal 20 keer uit voor HFC 1. Ook stond hij een aantal keer onder de lat bij de Nieuwjaarswedstrijden. 

Lees meer

Joris Egressy overleden

Wij zijn met de familie Egressy verdrietig dat hun vrolijke en dappere zoon Joris gisteren op 11 jarige leeftijd is overleden. Joris kon vanwege zijn handicap niet bij ons voetballen. Dat doen zijn broers Tobias en Pepijn wel. Vader Xander is een van onze coaches en moeder Annelot is de voormalig voorzitter van onze Gedragscommissie. We wensen de familie sterkte om dit grote verlies te dragen.
 
Bestuur Kon. HFC

Op de foto zit Joris op de voorgrond.

Dick Drijver overleden

Op 20 juli jl. is onze oud-eerste elftalspeler en trouwe donateur Dick Drijver overleden. Als speler maakte hij deel uit van het elftal dat in 1961 kampioen werd van de Eerste Klasse en daarna streed om het kampioenschap van Nederland bij de amateurs met als ploeggenoten Paul Bouwman, Ton Geerling, John Honnef, Gerard Koenders en Henny Wijkhuizen.

Wegens verhuizing is de voetballoopbaan van Dick bij HFC vrij kort geweest maar als donateur is hij de vereniging jarenlang trouw gebleven. Vanuit zijn geliefde Texel bezocht hij regelmatig de reünistenbijeenkomsten waar hij zichtbaar van genoot.

 Dick Drijver werd 87 jaar.

Op de foto: bovenste rij, zesde van links: Dick Drijver

Lees meer

Contributies seizoen 2022-2023

Beste HFC’ers en ouders/verzorgers van jeugdleden,

De zomer heeft zijn intrede gedaan en velen van u genieten inmiddels van een periode van ontspanning. Inmiddels maken we ons op voor een nieuw voetbalseizoen.

U ontvangt binnenkort de factuur voor de betaling van de contributie seizoen 2022-2023 Net zoals vorig jaar doen we dit samen met ClubCollect. U ontvangt een betaalverzoek via SMS en/of e-mail. U komt dan op uw persoonlijke betaalpagina waar u de factuur ziet. Hier kunt aangeven of u de contributie in één keer betaalt of in drie termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL.

Met sportieve groet, een fijne zomer gewenst en hopelijk tot zeer spoedig langs de lijn op de Spanjaardslaan.

Het bestuur

Theo Veling 1940-2022

Op 29 juni 2022 overleed oud-lid Theo Veling op de leeftijd van 82 jaar. Theo is tot aan zijn dood deel uit blijven maken van het team der Hondekoppen. Aryan van der Leij wijdt in bijgaand in memoriam aandacht aan de overledene.

Theo Veling 1940-2022

Binnen het, indertijd, luidruchtige gezelschap dat onder de naam FC Hondekop deel uitmaakte van de HFC-familie, nam de onlangs overleden Theo Veling een bescheiden plaats in. Trouw was hij zeker, hij was er altijd, vanaf het begin in 1967, toen er nog als 12de team gevoetbald werd, later, dankzij enig uitgekiend lobbywerk en een naderend kampioenschap, gepromoveerd tot het 10de. Maar temidden van bestuurskanonnen zoals de ons inmiddels ook ontvallen Eggie Poster en Frits Bettman, en Henk ‘Oelie’ Uildriks en Ignace van Liemt - alle vier erelid - plus de overige leden van verdienste, gouden spelddragers en Begeerbekerwinnaars van de FC, was zijn bijdrage aan het clubleven klein. Voetballen deed hij ook zelden, vanwege vroeg optredend fysiek ongemak. De reden waarom hij toch, en als enige, is gehonoreerd met de unieke zilveren Hondekopspeld is dat hij, onbaatzuchtig en punctueel, FC-leden als Henk Reus en Gerard Molenaar toen die zich zelf niet meer konden vervoeren, jarenlang naar en van de maandelijkse lunch vervoerde en ook daarnaast van de nodige hand- en spandiensten voorzag. Theo was een aardige, vrolijke, medemenselijke man die helaas steeds meer worstelde met een afnemende gezondheid. Moge hij nu in vrede rusten.

Aryan van der Leij

 

 

 

Max Jochemus overleden

Op vrijdag 17 juni overleed oud-lid Max Jochemus. Max is een loot aan de stam van de Jochemus-familie, te beginnen bij vader Cok, die in 2016 overleed op de leeftijd van 90 jaar. Cok bracht het in de na-oorlogse jaren tot 45 optredens in het Eerste. Het echtpaar Jochemus kreeg vier kinderen: Betty, Koos, Max en Richard. Max werd lid in 1970 en speelde als senior in het Derde. Verder kwam hij in het zaalvoetbal in de periode rond 2000-2015 een vijftiental jaren uit voor HFC. De Jochemus-stam leeft binnen HFC voort in Jesper (8 caps), als een van de zoons van Koos (42 caps), en de vierjarige tweeling Xavi en Lio. Max werd slechts 59 jaar oud.

 

Dankbetuiging aan de HFC-vrienden van Eggie Poster

Lieve vrienden van Eg,

Wat hebben jullie ons als familie in een warm liefdevol bad gedompeld met lieve woorden, liederen, bloemen en geschenken.
Clubliefde in optima forma! Het voelt als een beschermend gevoel wat enorm helpt om de weg zonder Eg te kunnen bewandelen.
Eg zal boven glunderend hebben toegekeken. Hij hield niet voor niets het allermeeste van HFC.

Dank voor alles met heel ons hart.

Marjoleen
 Joan- Mary
  Eggie & Daphne
   Roos & Siem

Erelid Eggie Poster overleden

In de nacht van 28 op  29 april 2022 overleed Egbert ‘Eggie’, Poster. Hij werd in 1950 op tienjarige leeftijd lid van HFC en bouwde in de ruim zeventig jaren die volgden binnen de club een enorme staat van dienst op. In 1972 trad hij toe tot het bestuur als commissaris senioren wedstrijdzaken, welke functie hij acht jaar bekleedde. In 1979 werd hij onderscheiden met de Gouden Speld. Een jaar later volgde het lidmaatschap van verdienste. In 1985 nam hij de taak van voorzitter van het bestuur op zich en vervulde deze gedurende tien jaar. Bij zijn aftreden in 1995 werd hij tot erelid benoemd. Tot zijn vele verdiensten voor HFC behoren verder onder andere zijn voorzitterschap van het Pim Mulierfonds in de jaren 2000 tot en met 2019 en zijn actieve bemoeienissen in de toenmalige Sponsorcommissie, de Nieuwjaarscommissie en de Reünistencommissie. In 2014 viel hem de eer te beurt gedurende vijf jaar de Diamanten Speld te mogen dragen: een onderscheiding die uitsluitend wordt toegekend aan een erelid of lid van verdienste dat zich na zijn of haar benoeming als zodanig buitengewoon is blijven onderscheiden jegens HFC. Eggie was alom aanwezig en een aimabel en sociaal lid van onze club. Wij allen zullen hem vreselijk gaan missen. Eggie werd 81 jaar.

Oproep aan leden en vrijwilligers: controleer je adresgegevens


Bij het recente verschijnen en versturen van ons Magazine De HFC'er werden we helaas geconfronteerd met vele niet kloppende adressen. Het gevolg: hoge extra kosten voor de club en onnodige verspilling van materialen die niet gebruikt worden. Daar willen we als club wat aan doen en we vragen graag om uw hulp.
 
Controleer uw gegevens en help de club verspilling tegen te gaan
Lees meer

HFC Live TV: HFC start pilot met live videobeelden

De technische mogelijkheden om live videobeelden te streamen van wedstrijden op de velden bij HFC worden steeds beter. Eerder heeft HFC al meegedaan met het initiatief Voetbal TV wat helaas na een voortvarende start werd gestopt door een faillissement. Al wat langer leeft de wens binnen de technische staf om hier een vervolg aan te geven. In samenwerking met Vidicrowd is de afgelopen periode druk gewerkt aan het mogelijk maken van een pilot. In het najaar is er op veld 3 een intelligente camera opgesteld die ons in staat stelt videobeelden te streamen en ook op te nemen en terug te kijken. Het is de ambitie om tijdens de pilot ervaring op te doen om daarmee op een later moment op bredere schaal de beelden toegankelijk te maken via onze website en in het clubhuis. Voor wie niet kan wachten om al een kijkje te nemen staat er in de HFC ClubApp in het menu al een referentie naar HFC Live. Op momenten dat er wedstrijden worden uitgezonden kunnen deze hier al bekeken worden. Ter illustratie ziet u al wat opgenomen beelden om een indruk te krijgen hoe dit eruit gaat zien. En om terug te komen op de column 'De zijlijn' van onze geliefde huis columnist Joop van Schaik van 27 januari, waarin hij repte van een VAR-loze Spanjaardslaan, zeggen we: geniet er nog maar even van Joop!

 

 

Decoraties ALV

Tijdens de Algemene Vergadering van 11 november 2021 werden aan Annemieke Burggraaff, Johan van Streun, Jasper ter Braak en Joost Lamp individuele decoraties uitgereikt. Het Team De HFC’er werd ex aequo tot winnaar van de Begeer Beker uitgeroepen.

Lees meer

De Regenboogaanvoerdersband

Afgelopen maandag, 11 oktober,  was het Coming Out Day.  Deze dag symboliseerde dat iedereen mag zijn wie die is en wie die wil zijn. 
Het is iets wat HFC graag ondersteunt en ook wil uiten naar haar leden en de bezoekers van onze verenging. Iedereen is welkom op onze club en wij willen dat op verschillende manieren kenbaar maken.

Lees meer

Zes vragen over de voortgang van het nieuwe clubhuis

We kunnen elkaar nog steeds niet in levenden lijve bijpraten over de voortgang van ons nieuwe clubhuis. We kunnen ons voorstellen dat er bij de leden de nodige vragen zijn. Eerder hebben we via deze website, met filmpjes en via de Nieuwsbrief updates gegeven. Krantenberichten met de bezorgdheid van de buurt over onze plannen zullen onze leden ook bereikt hebben. Daarom willen we hier aandacht besteden aan hoe HFC hiermee omgaat.

Heeft HFC overleg gevoerd met de buurt voor de plannen voor het nieuwe clubhuis?
Ja, HFC is in maart 2018 gestart met overleg met de Wijkraad Zuiderhout & Vredenhof over de nieuwbouwplannen. HFC is direct aanwezig geweest bij een vergadering van de wijkraad om de plannen toe te lichten. Later in dat jaar is de buurt uitgenodigd op HFC. Architect Heiko Hulsker en het bestuur hebben toen een toelichting gegeven op de plannen, tekeningen van het ontwerp laten zien en vragen beantwoord van buurtgenoten. Tijdens de viering van het 140-jarig bestaan heeft HFC wederom de buurt uitgenodigd om de voortgang van de nieuwbouw te bespreken. Tijdens deze bijeenkomsten zijn zorgen van de buurt besproken die veelal te maken hebben met de bestaande verkeerssituatie en die niet direct zijn gerelateerd aan de nieuwbouw. De reacties van de aanwezigen over het ontwerp van clubhuis en tribune waren positief. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten heeft HFC de zorgen geïnventariseerd in een memo en deze gedeeld met de buurt. Hierna hebben HFC, de buurt en de gemeente in meerdere overleggen besproken of en zo ja hoe de zorgen aangepakt kunnen worden.

Lees meer

HFC App vanaf nu toegankelijk voor alle leden van Koninklijke HFC

Vanaf heden is de HFC ClubApp te gebruiken voor alle leden van HFC. Alle leden hebben op 29 december op het bij de HFC ledenadministratie bekende e-mailadres een uitnodiging gekregen. Inmiddels hebben vele mensen de weg om de HFC App te installeren gevonden gegeven het feit dat we inmiddels richting de 300 gebruikers gaan. De ingebruikname van de HFC app is een lang gekoesterde wens van het bestuur. HFC maakt voor de HFC App gebruik van de faciliteiten van All United, het platform waar ook de website op draait. Veel van de look & feel zal dus bekend voorkomen.

Lees meer

INSTRUCTIE HFC TV

Maak nu je eigen inzending voor HFC TV!

- Schiet met je eigen telefoon een filmpje over iets wat je wilt delen met de HFC gemeenschap;
- Zorg dat je goed uitgelicht bent en dat het stil is om je heen;
- Gebruik van een recente smartphone is prima, film in landscape (je toestel een kwartslag. draaien);
- Maak vooraf een script met wat je wilt vertellen zodat je zo veel mogelijk in een take kunt opnemen;
- Het aandragen van mensen die je graag wilt terugzien op HFC TV mag ook;
- Stuur je inzending of nominatie naar secretaris@konhfc.nl;
- Na de inzending wordt het filmpje door het HFC TV TEAM in het juiste format gezet;
- Binnen enkele dagen zal het filmpje vervolgens op HFC TV geplaatst worden;
- Als je inzendt, verleen je automatisch toestemming om de beelden te plaatsen.

DOE JE OOK MEE?

 

 

ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE BIJEEN

Op zaterdag 25 januari jl. kwamen 25 ereleden en leden van verdienste van HFC bijeen in Duinpaviljoen de Uitkijk op het Kopje van Bloemendaal. Met een afvaardiging van het bestuur werd op constructieve wijze en in een uitstekende sfeer over een aantal HFC-aangelegenheden gesproken. Een bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is.
Door hoffotograaf Robert van Koolbergen werden de ereleden en  leden van verdienste op de gevoelige plaat vastgelegd. Hier het resultaat. Opgeteld 1400 jaar lidmaatschap van HFC bijeen.