Mededeling van het bestuur

Het bestuur van Koninklijke HFC is geschokt door een aantal meldingen tegen een jeugdtrainer wegens digitaal seksueel overschrijdend gedrag. Meer concreet houden de meldingen in dat via Snapchat aan jeugdleden om onder andere afbeeldingen is gevraagd van hun geslachtsdelen. Er zijn op dit moment volgens de politie geen aanwijzingen dat dit gedrag offline (fysiek) heeft plaatsgevonden.

Op 31 maart 2023 is door de voetbalclub BVC Bloemendaal aan HFC een informele melding gedaan van digitaal seksueel overschrijdend gedrag van een jeugdtrainer die ook bij HFC actief is. Hierop heeft HFC de jeugdtrainer op dezelfde dag op non-actief gesteld en een complexverbod opgelegd.

Op 28 april is de eerste melding bij HFC gedaan tegen dezelfde jeugdtrainer. Deze melding is doorgeleid naar het Instituut Sportrechtspraak (ISR) die een tuchtonderzoek is gestart. Hierna zijn nog drie meldingen bij HFC gedaan, die ook door HFC aan ISR ter behandeling zijn doorgeleid. Twee van deze meldingen zijn ook in de vorm van een aangifte bij de politie terecht gekomen.

De KNVB heeft op 5 mei en 12 juni een ordemaatregel genomen en vervolgens uitgebreid als gevolg waarvan een maatregel is opgelegd aan de jeugdtrainer kort inhoudende dat hij geen activiteiten mag verrichten gelieerd aan de KNVB, geen trainingen mag geven en geen contact mag hebben met minderjarige KNVB-leden.

De politie heeft de jeugdtrainer op 7 juni aangehouden en door hen is de benodigde digitale informatie zeker gesteld.

HFC heeft via het bestuur en via haar vertrouwenspersonen gedurende het proces contact gehouden met de ouders van de jeugdleden die een melding hebben gedaan. Ook hebben BVC Bloemendaal en HFC elkaar op de hoogte gehouden.

Op zaterdag 17 juni 2023 is een bredere kring van HFC-ouders van jeugdleden geïnformeerd tijdens een bijeenkomst in ons clubhuis. De bijeenkomst is goed en constructief verlopen, waarbij ouders vragen hebben kunnen stellen en hun zorgen konden delen. De bijeenkomst is voorbereid samen met de betrokken instanties, te weten ISR, de vertrouwenspersoon van de KNVB, Centrum Veilige Sport, GGD en de politie. Er is tijdens de bijeenkomst zowel door de vereniging als door de genoemde instanties informatie verstrekt.

Wij hebben rond de aanstelling van de jeugdtrainer geen mededelingen ontvangen van ongewenst gedrag van de jeugdtrainer bij andere clubs.

De onderzoeken van ISR en politie naar de jeugdtrainer lopen nog. Wij hebben tal van acties uitstaan om zowel deze situatie voor alle betrokken leden als ouders zo goed mogelijk te begeleiden, alsmede diverse acties om een veilig sportklimaat op onze club te verbeteren. Hierover zullen wij pro-actief communiceren.

Als er naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen zijn dan kunt u die stellen via bijeenkomst.konhfc@gmail.com

Het bestuur

Bestuursmededelingen Overzicht