Een veilige en gastvrije club voor iedereen

Koninklijke HFC streeft naar een veilige omgeving voor al haar leden en vrijwilligers. Het bestuur, in nauwe samenwerking met de Gedragscommissie en Vertrouwenspersonen, heeft besloten om belangrijke maatregelen te nemen ter bevordering van de veiligheid. Deze maatregelen zijn gebaseerd op richtlijnen van het centrum voor veilige sport Nederland, zie ook https://centrumveiligesport.nl/grensoverschrijdend-gedrag

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Als sportvereniging hebben we de mogelijkheid om kosteloos een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen voor vrijwilligers die actief zijn binnen onze club. We zijn momenteel bezig met het aanvragen van VOG's voor alle meerderjarige coaches, trainers en teamleiders. Deze aanvragen verlopen in nauwe samenwerking met de betrokken vrijwilligers. Na goedkeuring ontvangen zowel de vrijwilliger als Koninklijke HFC een uittreksel met de Verklaring Omtrent Gedrag, waardoor de vrijwilligers hun activiteiten binnen de club kunnen voortzetten. De VOG-aanvraag zal vervolgens elke 3 jaar worden vernieuwd, zowel voor bestaande als nieuwe vrijwilligers.

Onze BASIS 11
Naast het VOG-proces zal de Gedragscommissie, in samenwerking met leden, trainers, de Juniorraad en ouders, de "Basis 11" - onze gedragsregels - verder aanscherpen en zichtbaar maken. Deze regels zullen worden vertaald naar spelers, trainers en ouders via onze gebruikelijke communicatiekanalen, zoals Spond. Voor de huidige Basis 11 zie: link

Grensoverschrijdend gedrag thema bijeenkomsten i.s.m. de Juniorraad
Het komende jaar organiseren we samen met de Juniorraad twee themabijeenkomsten, waarbij grensoverschrijdend gedrag aan bod komt.

Met bovenstaande maatregelen hopen we dat Koninklijke HFC een veilige en plezierige plek blijft waar iedereen graag komt. We staan open voor opmerkingen en suggesties, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen via de aangewezen link.

Als er bij Kon. HFC iets gebeurt waarover je niet met anderen wilt of kunt praten, zijn onze vertrouwenspersonen, Hans van Laar en Marieke Kniep, bereikbaar via vertrouwenscommissie@konhfc.nl.

We zijn er om te zorgen dat onze club een veilige en gastvrije omgeving is voor iedereen!

Het bestuur en de gedragscommissie

 

Bestuursmededelingen Overzicht