Bestuurssamenstelling en portefeuilles

Door het overlijden van Henk Driessen zal de samenstelling van het bestuur en de portefeuilles wijzigen. Richard Jochemus neemt de portefeuilles complex en bar op zich en zal voorlopig ook de portefeuille wedstrijdzaken blijven doen. Er komt een vacature voor de functie van commissaris wedstrijdzaken die wij binnenkort hopen in te vullen. Voorts zal Richard voortaan als vicevoorzitter fungeren.

In de voorjaars-ALV zal het bestuur om bekrachtiging van het bovenstaande verzoeken.

Het bestuur

Bestuursmededelingen Overzicht