BBQ met je team op HFC

Sluit het mooie voetbalseizoen af met een team bbq op het terras van HFC.
Tot en met oktober is er de mogelijkheid om met je team te barbecueën.
De kinderen kunnen lekker voetballen op veld 6 en ouders lekker borrelen aan de buitenbar!

Update Kunstgras mei 2017

Hieronder de informatie die de gemeente Haarlem stuurde om te informeren conform afspraak op de informatiebijeenkomst van 1 mei jl.

Rubbergranulaat op Haarlemse voetbalvelden

** De gemeente Haarlem investeert in sport. Voor de vervanging van twee en aanleg van één kunstgras voetbalveld zal deze zomer gebruik gemaakt worden van rubbergranulaat als ‘infill’ (invulmateriaal). Uit onderzoek van het RIVM blijkt het gebruik hiervan geen gezondheidsrisico’s met zich mee te brengen. Alternatieven voor rubbergranulaat zijn door de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) vergeleken. Op het gebied van bespeelbaarheid, duurzaamheid en prijs hebben deze alternatieven geen aantoonbare meerwaarde.**

Lees meer

Bijeenkomst infill kunstgras

Beste bestuursleden voetbalverenigingen,

Op 17 februari hebben wij u in een update over kunstgraskorrels gemeld dat het veilig is om op de met rubbergranulaat ingestrooide kunstgrasvelden te spelen. Gemeente Haarlem sluit hierbij aan bij de landelijke richtlijn en het advies van de VSG, RIVM, GGD GHOR en de KNVB. Alvorens over te gaan tot vervangingen van de voetbal kunstgrasvelden, wil gemeente Haarlem wel meer inzicht voor wat op dit moment bekend is over de diverse vormen van infill.

Lees meer

Kunstgras op HFC

T.a.v. het gebruik van onze kunstgrasvelden heeft het bestuur besloten:

  • dat HFC alle relevante publicaties die het ontvangt, publiceert op de website;
  • dat het bestuur, alles overwegende, zich op dit moment aansluit bij de lijn die de gemeente Haarlem op dit moment volgt (zie brief gemeente die op de site is gepubliceerd). Dit betekent dat HFC-teams op de kunstgrasvelden actief blijven;
  • in het verlengde van het bestuursstandpunt tijdens de vorige discussie periode over dit onderwerp, heeft het bestuur ervoor gekozen om de Kabouters op vrijdag en zondag op gras te laten spelen;
  • voor de keeperstrainingen geldt geen “bijzondere” afweging. Het is voor de keeperstrainingen gebruikelijk dat op gras wordt getraind wanneer dat kan. De keeperstrainingen zijn nooit op de reguliere velden, maar daarnaast;
  • uiteraard juicht het bestuur verder onderzoek toe; als er betere oplossingen zijn, juichen we deze toe en werken we daaraan mee.

'Er bestaat geen veilige grens voor chemisch afval op voetbalvelden'

Lezersbrief  Uit onderzoek van RIVM blijkt dat mensen veilig kunnen sporten op kunstgrasvelden ingestrooid met rubbergranulaat. Ook blijkt dit uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA). Advocaat Martin de Witte uit Amersfoort is het daar niet mee eens en zond een lezersbrief in.

Lees meer

Update Kunstgras 20 februari 2017

Klik hier voor de brief van de Gemeente Haarlem d.d. 17 februari 2017

Klik hier voor een artikel over het de uitzending van Zembla 15 februari 2017

Klik hier voor een artikel uit het Haarlems Dagblad

Mededeling van de KNVB Seizoen 2017-2018 begint later!

Samen met amateurclubs heeft de KNVB besloten om het voetbalseizoen 2017/’18 later te beginnen en later te eindigen. Het voetbalseizoen begint in het hele land vanaf 2 september met bekerwedstrijden. De competitiewedstrijden beginnen vanaf 23 september en het seizoen wordt afgesloten op 27 mei. Dit is de belangrijkste uitkomst van de meer dan 30 bijeenkomsten, met ruim 1.200 clubvertegenwoordigers, over de speeldagenkalender van seizoen 2017/’18.

Lees meer

Handleiding beheer teampagina

Een Handleiding beheer teampagina is beschikbaar voor coaches en teammanagers.
Na inloggen vind je die op de pagina Teams.