HFC’s Oorlogsslachtoffers

Het is bij het verschijnen van dit boekwerkje nog niet zo lang geleden dat we het feit herdachten dat 75 jaar geleden de gruwelijke Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Onze club herdenkt die HFC’ers die in die periode door oorlogshandelingen om het leven kwamen met een eenvoudige plaquette ergens aan een muur van ons clubhuis.

De KNVB streeft hetzelfde doel na met de oprichting van het Voetbalmonument in Zeist. Dit monument probeert de namen te achterhalen van alle leden van de Bond die door dezelfde oorzaak in die vreselijke periode de dood vonden. Tot op heden worden daarin ruim 2.000 namen vermeld.


Sporthistoricus Jurryt van de Vooren heeft een digitale versie van dit monument in het leven geroepen, wat geleid heeft tot een nog steeds voortdurende aanwas van namen, waardoor de teller momenteel de 3.000 slachtoffers benadert, zo niet inmiddels overschrijdt.

Als lid van de Archiefcommissie van de Koninklijke HFC, en bijgevolg als hoeder van de geschiedenis van onze club, was er mij veel aan gelegen de lijst met onze eigen oorlogsslachtoffers naar beste vermogen aan te vullen en te corrigeren waar nodig, in een poging hun ook van een eigen gezicht te voorzien.

Dat is ten dele gelukt omdat ik niet alles wat ik wilde heb kunnen vinden. Het huidige document is dynamisch en ik sta dan ook graag open voor correcties en aanvullingen. We zullen het vermoedelijk nooit perfect krijgen, maar de poging is mij ruimschoots de moeite waard.

Bert Vermeer

Klik hier om het document te openen

Mededelingen Overzicht