Vriendenteam

Bij de oudere jeugd is het woord 'vriendenteam' veel gebruikt en populair. De afgelopen seizoenen neemt het aantal verzoeken om een vriendenteam te mogen vormen en in te schrijven dan ook toe.

Bij HFC staan wij hier positief tegenover. Mede dankzij deze vriendenteams blijven jeugdspelers langer lid en groeit het aantal oudere jeugdleden. Wij hopen hierbij op een toename van leden die doorstromen naar de senioren. Aan het vormen van een vriendenteam zijn wel afspraken en regels verbonden.

Voorwaarden Vriendenteam O18 / O23
- Aanmelden team bij voorkeur voor 15 mei bij de jeugdcommissie
- Min. 16 spelers (geen maximum), onder wie bij voorkeur 1 keeper
- Coach (volwassene, bijv. een ouder)
- Nieuwe leden zijn welkom (geen maximum)
- Speeldag is zondag
- Indeling per leeftijdsgroep op basis oudste speler(s)
- Indeling in klasse op basis speler met laagste niveau / teamindex KNVB
- Trainen, indien gewenst, 1x per week
- Actieve bijdrage aan de vereniging (leveren van scheidsrechter aan andere teams, deelname aan evenementen als bijv. Bibbertoernooi, Herendiner en barbecue aan het eind van het seizoen).
- Vanzelfsprekend moet aan de statuten, de regels en overige afspraken zoals wij die binnen de club kennen worden voldaan.
- Uiteindelijke toestemming of afwijzing van een vriendenteam is aan de Jeugdcommissie.

Een vriendenteam wordt zelf samengesteld echter kan de jeugdcommissie besluiten om een speler toe te voegen. Vanzelfsprekend gaat dit in overleg.

De jeugdcommissie