Contributie Koninklijke HFC & ClubCollect

HFC en ClubCollect
Vanaf seizoen 2019-2020 wordt de inning van onze contributies uitbesteed aan ClubCollect. Club Collect is een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. ClubCollect is geen incassobureau. Het samenwerkingsverband tussen ClubCollect en onze voetbalclub levert veel voordelen op. Voor ons als club, maar zeker ook voor onze leden. ClubCollect wordt door diverse verenigingen gebruikt en op basis van deze ervaringen (o.a. AFC in Amsterdam, MHC Rood-Wit in Aerdenhout) hebben wij voor ClubCollect gekozen.

Voordelen ClubCollect

Een van deze voordelen voor onze leden is bijvoorbeeld het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden. De mogelijkheid om in drie keer te betalen is een ander voordeel. Voor gespreid betalen brengt ClubCollect wel een klein bedrag van € 2,50 per termijn in rekening.

Onze ledenadministratie blijft voor onze leden de contactpersoon, de inning van de contributie gaat nu op een efficiënte manier.

Wat betekent dit samenwerkingsverband met ClubCollect concreet?
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van onze contributie-inningen over. Betaalverzoeken verstuurt ClubCollect via SMS en e-mail. Door op de ontvangen link te klikken, komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect. Op uw persoonlijke betaalpagina ziet u uw factuur.  Ook kunt u de factuur hier downloaden en betalen. Ook geeft u op deze persoonlijke betaalpagina aan of u de contributie in één keer betaalt of in drie termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL.

Juiste gegevens van al onze leden
Om de contributie-inning goed te laten verlopen, is het belangrijk dat de ledenadministratie recent en juiste contactgegevens van u heeft. Als de club nog niet beschikt over uw (juiste) telefoonnummer en/of e-mailadres dan verzoeken wij u deze gegevens aan ons door te geven via een mail naar ledenadministratie@konhfc.nl. Indien wij wel over een mailadres beschikken zullen wij u via een mail de inlogcode voor een beveiligde webpagina sturen waar u deze gegevens kunt controleren. U kunt de juiste gegevens uiteraard ook persoonlijk doorgeven aan de ledenadministratie. Leden die geen mailadres of mobiele nummer hebben, krijgen een brief van Clubcollect toegestuurd.

Persoonsgegevens
Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) verstrekken wij aan ClubCollect. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar  voor onze ledenadministratie, voor ClubCollect en voor u als clublid. Dit is nodig om het lidmaatschap van de vereniging en de betalingsgegevens voor de verenigingscontributie goed te verwerken. Deze verwerking gebeurt geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (art 8 onder b Wbp).

Als clublid kunt u erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect vindt u op https://www.clubcollect.com/nl/juridisch/#ccprivacy.

Heeft u vragen over ClubCollect of de inning van de contributie, neemt dan contact op met de ledenadministratie. Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u graag naar de website www.clubcollect.com.

Namens het bestuur van de Koninklijke HFC

Bas Rekvelt
Penningmeester

Voor de contibuties 2020-2021 klik hier

 

 

Bestuursmededelingen Overzicht