Update nieuwbouw clubhuis en tribune HFC

Wij zijn verheugd dat de gemeente Haarlem op 15 juni jl. een definitieve omgevingsvergunning heeft afgegeven voor nieuwbouw van clubhuis en tribune. Hiermee is de voorfase afgerond, waarin de op de concept-omgevingsvergunning door 18 bewoners ingediende zienswijzen door de gemeente zijn gewogen.

Op 27 juli jl. is tegen de omgevingsvergunning een ongemotiveerd beroepschrift ingediend bij de rechtbank Haarlem namens 11 bewoners direct grenzend aan ons complex. Dit beroep richt zich derhalve tegen de door de gemeente verleende vergunning; wij worden als belanghebbende gehoord. Nadat wij de motivatie van dit beroepschrift hebben ontvangen kunnen wij bezien of en zo ja welke invloed dit heeft op de timing van het bouwproces. Wij hopen u hierover in september van dit jaar te informeren.

Ondertussen is de accommodatiecommissie, ondersteund door diverse externe adviseurs, waaronder onze architect Heiko Hulsker, bezig met de voorbereidingen. In dat kader maakte het bureau van Hulsker bijgaande animatie die in de Algemene Ledenvergadering van 8 juli jl. warm is ontvangen.

Link naar filmpje

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt u zich wenden tot  accommodatiecommissie@konhfc.nl


Het bestuur

 

Obligatieplan

Sinds 2017 zijn wij bezig met de plannen voor een nieuw clubhuis. En nu komen wij in de laatste, spannende fase van het voortraject voor de bouw van dit nieuwe clubhuis.
De vergunning is ingediend en gaat nu door de goedkeuring procedures heen van de gemeente. Wij blijven in gesprek met de buren, zowel HLTC als de buurt. Er wordt met aannemers gesproken over de aanbesteding.

Lees meer

Nieuwbouw & Obligatieplan

We zijn bij HFC hard bezig een nieuwe accommodatie voor nu en de komende generaties HFC’ers en de stad Haarlem te realiseren. Een prachtige, duurzame accommodatie die past bij onze vereniging van nu en de toekomst en die ruimte biedt voor voetbal, een bloeiend verenigingsleven en maatschappelijke activiteiten die horen bij een club als HFC.

Op dit gedeelte van de website houden wij u op de hoogte van de belangrijkste vorderingen en ontwikkelingen hiervan. Ook geven we hierbij aan hoe u bij kunt dragen aan de verwezenlijking van de nieuwe accommodatie, door bijvoorbeeld deel te nemen aan het Koninklijk Obligatieplan of de veiling die op 17 april a.s. voor de 3e keer gehouden wordt om gelden voor de nieuwe HFC-accommodatie op te halen.

Als u vragen, suggesties of opmerkingen heeft dan horen wij dat graag via 
accommodatiecommissie@konhfc.nl

Accommodatiecommissie Kon. HFC