Mutaties

Mutaties in je persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld een wijziging van je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer of emailadres dien je door te geven aan de ledenadministratie van HFC. Dit kan via je persoonlijke pagina, door boven aan de pagina in te loggen.