Opzeggen lidmaatschap

Het einde van het seizoen nadert en vaak komen dan ook vragen over hoe het lidmaatschap te beëindigen aan de orde. Graag informeren we hierover zodat het proces, waar van toepassing, bekend en duidelijk is. Opzeggingen dienen voor 31 mei binnen te zijn. Indien de opzegging na 31 mei binnen komt leidt dit automatisch tot verlenging van het bestaande lidmaatschap en de daaraan gekoppelde verplichting tot volledige betaling van de contributie voor het gehele volgende seizoen.

Beëindiging van het lidmaatschap zal pas worden geaccepteerd indien aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan, zoals het betalen van nog uitstaande boetes en/of contributie, eventueel inleveren van kleding. Nadat de opzegging is geaccepteerd, ontvangt u een mail met een bevestiging.

Overschrijvingsverzoeken (lid willen worden van een andere club) dienen voor 15 juni  binnen te zijn. De overschrijvingen gaan digitaal.
De speler die naar Kon. HFC komt en geplaatst kan worden, wordt door Kon. HFC aangemeld bij de KNVB. De oude club krijgt automatisch bericht hierover. Indien bij de oude club aan alle verplichtingen is voldaan dan is de speler overgeschreven.

Een speler die weggaat bij Kon. HFC en zich heeft ingeschreven bij een nieuwe club, hiervan krijgt Kon. HFC een automatische melding van de KNVB.

Vervolgens wordt bekeken of de speler aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien dit het geval is wordt er een goedkeuring aan de KNVB doorgegeven en is de speler overgeschreven. Opzeggingen worden alleen verwerkt en geaccepteerd indien er een mail wordt gestuurd naar ledenadministratie@konhfc.nl.

Dank voor uw medewerking om dit proces, waar van toepassing, te volgen.

Het bestuur

 

Bestuursmededelingen Overzicht