De Juniorraad van onze club kreeg inzage in het laatste ontwerp van het nieuwe clubhuis.

Het is misschien nog niet zo algemeen bekend binnen onze club, maar wij hebben een heuse jeugdraad: de HFC Juniorraad. De jeugdleden van deze raad worden op gepaste momenten gevraagd naar hun mening of visie op bepaalde zaken die spelen binnen de vereniging. De jeugd heeft de toekomst, dus is het niet zo gek dat zij meedenken aan de toekomst van hun club.

Op donderdagmiddag 14 april 2022 kwam een zestal leden van de Juniorraad naar de bestuurskamer in het clubhuis, om uit de mond van architect Heiko Hulsker te horen hoever het staat met de bouw van ons clubhuis. Zelfs nog voordat het bestuur inzage had gehad in de laatste stand van zaken mochten de zes vertegenwoordigers er al kennis van nemen. Hun unanieme conclusie was in hun eigen taalgebruik: VET.

Lees meer

Unieke kans om mee te denken over onze nieuwe accommodatie….

Ik denk dat ieder HFC-lid en daarbuiten op de hoogte is van onze nieuwbouwplannen. Als je naar de animatie over deze plannen kijkt dan voel je direct enthousiasme en trots. Zo ook bij de raadsleden van de HFC Juniorraad. Ieder seizoen wordt er met elkaar gediscussieerd over tal van thema’s en zo ook bijv. over de nieuwe accommodatie.

Twee seizoenen geleden werd de HFC Juniorraad geboren. Gebaseerd op de Missing Chapter Foundation van Laurentien van Oranje werden bij ons ruim 20 leden tot raadslid geïnstalleerd. Deze raadsleden zijn actief spelende voetballertjes in een jongens- of meisjesteam. Wel of geen selectie maakt ons als begeleidingsteam, helemaal niet uit. Deze voetballertjes, voornamelijk JO12, maken met hun creatieve denkkracht beslissingen beter door het verstrekken van adviezen aan het Bestuur van HFC of andere commissies binnen onze vereniging. Zo hebben we de afgelopen 2 seizoenen stil gestaan bij thema’s als Trainingen/Trainers, Gedrag/Pesten, Aktiviteiten, maar ook dus Accommodatie.

Lees meer

Juniorraad Koninklijke HFC

Aan het eind van het seizoen 2017-2018 klonk binnen Koninklijke HFC het geluid om een jeugdraad te starten, een raad waarin jeugdleden advies zouden kunnen uitbrengen aan het bestuur over dilemma’s die spelen binnen HFC. Meteen aan het begin van het seizoen 2018-2019 werd een eerste bijeenkomst belegd, waarvoor jeugdleden uit de O11- en O12-teams zich konden opgeven.

Lees meer