Juniorraad Koninklijke HFC

Aan het eind van het seizoen 2017-2018 klonk binnen Koninklijke HFC het geluid om een jeugdraad te starten, een raad waarin jeugdleden advies zouden kunnen uitbrengen aan het bestuur over dilemma’s die spelen binnen HFC. Meteen aan het begin van het seizoen 2018-2019 werd een eerste bijeenkomst belegd, waarvoor jeugdleden uit de O11- en O12-teams zich konden opgeven.

Maar liefst dertig jongens en meisjes waren bij de eerste bijeenkomst aanwezig. Samen met zeven volwassenen dachten zij na over wat zo’n raad eigenlijk zou kunnen doen, welke bevoegdheden zij zou krijgen en ook over hoe de jeugdraad, een werktitel tot dan, zou kunnen heten. In goed overleg werd de naam ‘juniorraad’ gekozen.

rvk28124_klein_2.jpg
Eind september kwam Prinses Laurentien naar Koninklijke HFC voor de sponsorborrel. Haar stichting Missing Chapter maakt werk van het instellen van jeugdraden bij grote bedrijven. Beslissingen die worden genomen over de toekomst, worden langs de lat van zo’n jeugdraad gelegd, want uiteindelijk zijn het de kinderen die hiervan de lusten of de lasten zullen dragen.

Dat geldt ook voor HFC. Verreweg het grootste deel van onze leden bestaat uit jeugdleden en het is goed om naar hen te luisteren. Kinderen hebben oorspronkelijke ideeën en zijn uitstekend in staat om samen een advies te formuleren over actuele problematiek.

Voorafgaand aan de sponsorbijeenkomst sprak Prinses Laurentien met de kinderen en dachten ze samen na over regels langs het veld. Wat vinden kinderen fijn, wat verwachten ze van ouders en coaches?

rvk28124_klein_2.jpg

Na de sponsorbijeenkomst volgde al snel het eerste dilemma dat het bestuur van Koninklijke HFC aan ons voorlegde: Hoe gaan we binnen onze club om met pesten? Een onderwerp waarmee we niet met één bijeenkomst konden volstaan. We wijdden er twee bijeenkomsten aan, waarna de juniorraad tot een vierledig advies kwam, wat begin februari tijdens een bestuursvergadering aan het bestuur werd gepresenteerd door vier afgevaardigde jeugdleden. Het bestuur berichtte drie weken later dat alle vier de punten vervolg zullen krijgen.

Begin maart volgde het volgende dilemma, dit keer van de jubileumcommissie. De juniorraad werd gevraagd na te denken over activiteiten voor jeugdleden tijdens het aanstaande 140-jarig jubileum van onze club. Het advies dat dat opleverde werd dankbaar door de jubileumcommissie aanvaard en de laatste berichten zijn dat sommige adviezen al in daden zijn omgezet.

We kijken terug op een spannend en succesvol eerste Juniorraad-jaar. Voor volgend jaar gaan we nieuwe leden werven, want sommige van de leden van het eerste uur zullen alweer afzwaaien. Met een deels nieuwe raad zullen we ons weer gaan buigen over dingen die er dan weer zullen spelen.

img_20190304_wa0008_2.jpg

Namens de Koninklijke HFC Juniorraad
Elmar Caspers

De volgende spelers en speelsters van Koninklijke HFC vormden de eerste juniorraad in het seizoen 2018-2019:
Ties Kanters
Ties van Luijk
Jelte Geerligs
Mick Glaudemans
Mila Wegerif
Hein van de Berg
Oliver Payne
Willem de Groot
Hugo Ploeger
Philippe Thiescheffer
Jorge v.d. Vijver
Jens Dobber
Liam de Meza
Sami El Barzouhi
Toon van Soest
Thomas Thiescheffer
Karel Vugts
Sieb Willemsen
Hayo de Wilde
Mees Koelman
Camiel Reinking
Koen in 't Veld
Jip Westerop
Lara Windhausen
Mera Groot
Lieve Gilding
Rosa van der Blom
Iris Aarts
Xanthe Steverink

 

 

Juniorraad Overzicht