Gedragsregels HFC: de Basis 11


Samen zijn we Koninklijke HFC.
Een vereniging die boeit en bindt.
Sportief, respectvol, beschaafd en gastvrij.
Waar eenieder zich thuis voelt.
Een ambitieuze en verbindende vereniging waar we samen de verantwoordelijkheid dragen en waar iedereen zich houdt aan de afspraken.

Maar welke afspraken zijn dat dan?

 

De Basis 11
Onze club hanteert dus naast algemene normen van fatsoen ook een aantal gedragsregels die tot stand zijn gekomen na overleg met diverse geledingen binnen HFC, maar ook na overleg met voetbalclubs in onze regio en de KNVB. Deze HFC specifieke gedragsregels zijn vastgelegd in wat wij noemen ‘de Basis 11’:

1.     Wij respecteren elkaar - we respecteren elkaar en elkaars grenzen en zorgen voor een veilige omgeving. Geweld, discriminatie, racisme, (sexuele) intimidatie en pesten hebben geen plek bij ons 2.     Wij gedragen ons sportief  - we gedragen ons sportief, correct en gastvrij.
3.     Wij behandelen elkaars eigendommen met zorg - we zorgen voor eigendommen van de club, clubleden en bezoekers.
4.     Wij koesteren onze club - we houden het schoon en netjes voor iedereen.
5.     Wij genereren geen overlast, nergens - we respecteren de omgeving binnen en buiten het complex.
6.     Wij waarderen onze vrijwilligers - wij respecteren de inzet van onze vrijwilligers en spreken onze waardering uit.
7.     We gaan voor eerlijke beslissingen - de scheidsrechter beslist!
8.     Wij praten met elkaar, niet over elkaar - wij hebben een open communicatie.
9.     Wij houden van positieve vibes - we genieten van elkaars acties, fouten maken mag en we steunen elkaar.
10.   We genieten verantwoord – drugs is verboden; we houden ons aan de regels omtrent alcohol en roken.
11    Samen zijn we sterk - we spreken elkaar aan op de Basis Elf.

Handhaving Basis 11 ten aanzien van spelers
Ons beleid is dat door de trainer of coach van een team wordt aangegeven wat er van spelers verwacht wordt en, mocht dat nodig zijn, wordt ingegrepen. Mocht verdere evaluatie nodig zijn dan kan de trainer of coach dat bespreekbaar maken met de verantwoordelijke sectie, de jeugdcommissie en het bestuur, in die volgorde. Er is een protocol ontwikkeld (door trainers, coaches en ouders) waarin beschreven wordt hoe om te gaan met ongepast gedrag.  Voor meer vragen daaromtrent kunt u zich richten tot bij de Gedragscommissie.

We wensen iedereen een fijne wedstrijd!

Het bestuur en de Gedragscommissie