De basis 11: recept voor een koninklijke route

Een nieuw seizoen staat op het punt om weer volop van start te gaan en we hebben er zin in. U hopelijk ook. Graag delen we wat achtergrond over hoe HFC stuurt op het creeren van een omgeven waar voetbal en plezier centraal staat.
 
Samen zijn we Koninklijke HFC…
Een vereniging die boeit en bindt…
Sportief, respectvol, beschaafd en gastvrij…
Waar een ieder zich thuis voelt…
Een ambitieuze en verbindende vereniging waar we samen de verantwoordelijkheid dragen en waar iedereen zich houdt aan de afspraken…

Maar welke afspraken zijn dat dan?
 

De Koninklijke Basis 11
Onze club hanteert dus naast algemene normen van fatsoen ook een aantal clubwaarden die zijn doorvertaald in gewenst gedrag voor bezoekers van ons sportpark. Deze zijn vastgelegd in de Basis 11:
 
 1. Wij respecteren elkaar - we respecteren elkaar en elkaars grenzen en zorgen voor een veilige omgeving. Discriminatie en racisme hebben geen plek bij ons 
 2. Wij gedragen ons sportief  - we gedragen ons sportief, correct en gastvrij 
 3. Wij behandelen elkaars eigendommen met zorg - we zorgen voor eigendommen van de club, clubleden en bezoekers.
 4. Wij koesteren onze club - we houden het schoon en netjes voor iedereen.
 5. Wij genereren geen overlast, nergens - we respecteren de omgeving binnen en buiten het complex.
 6. Wij waarderen onze vrijwilligers - wij respecteren de inzet van onze vrijwilligers en spreken onze waardering uit
 7. We gaan voor eerlijke beslissingen - de scheidsrechter beslist!
 8. Wij praten met elkaar, niet over elkaar - wij hebben een open communicatie
 9. Wij houden van positieve vibes - we genieten van elkaars acties, fouten maken mag en we steunen elkaar
 10. We genieten verantwoord - we houden ons aan de regels omtrent alcohol en roken.
 11. Samen zijn we sterk - we spreken elkaar aan op de Basis Elf
Ongepast gedrag is dus ten alle tijden strijdig met bovenstaande normen en waarden. Wat doen we dus NIET?

 • Natrappen van een tegenstander;
 • Herhaaldelijk onaardig gedrag (vervelende opmerkingen, duwtjes etc) naar medespelers, tegenstanders of de scheidsrechters;
 • Vechten met medespelers of tegenstanders;
 • Trainingen door gedrag saboteren
 • Beledigen van de tegenstander door hem of haar met krachttermen (racisme, ernstige ziektes of nog erger) in een negatief daglicht te zetten.

De Koninklijke route
Ons beleid is dat er, mocht dat toch nodig zijn, vanuit de coach of staf van een team wordt ingegrepen en wordt en aangegeven wordt wat er wel verwacht wordt. Mocht verdere evaluatie nodig zijn dan kan de coach dat verder bespreekbaar maken met de verantwoordelijke sectie, de jeugdcommissie en het bestuur, in die volgorde. Er is een protocol ontwikkeld (door trainers, coaches en ouders) waarin beschreven wordt hoe om te gaan met ongepast gedrag.  Voor meer vragen daaromtrent kunt u zich richten tot bij de Gedragscommissie!
Wij gaan er vanuit dat dit allemaal niet nodig is, en dat we allemaal de Basis 11 hoog in het vaandel dragen. Laten we er samen weer een mooi en sportief jaar van maken. 
 
We wensen iedereen een fijne wedstrijd! 
 
De gedragscommissie