Johan Remkes

“Aanzien van politici is dalende”

Onze eerste gastspreker van het nieuwe seizoen was de heer Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland. Hij bezocht HFC op de sponsorborrel van 26 september 2014. Johan Remkes heeft carrière gemaakt als lid van de Groningse gemeenteraad en als lid van zowel Provinciale Staten als van Gedupeerde Staten van Groningen, als lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD en als staatssecretaris en minister.

Inleider Henk Uildriks vertelde dat Remkes en hij een aantal zaken gemeen hebben: Groningers van geboorte, niet afgemaakte studies aan de Groningse universiteit en nog altijd fervente Forwardianen. Johan Remkes was eerlijk genoeg om te zeggen dat de Koninklijke HFC pas na Forward “zijn” club is. Hij vertelde wel over een goed ontwikkeld Oranjegevoel te beschikken, maar niets met het betaalde voetbal te hebben. Zo vindt hij het verkeerd als gemeentes stadions kopen om profclubs in leven te houden.

Teruggrijpend op de historie roemde hij het initiatief dat Pim Mulier zo’n 135 jaar geleden nam om Nederland aan het sporten te krijgen. Mulier volgde het voorbeeld van de Britten door het volk te stimuleren om te gaan bewegen. Remkes vindt dat de huidige jeugd veel te weinig natuurlijke bewegingsruimte heeft, iets wat voor Mulier een gruwel geweest zou zijn. Georganiseerde sport wordt wel in ruime mate aangeboden, maar voor vrijelijk en spontaan buiten spelen en bewegen is te weinig plaats.

Als doorgewinterde politicus is Remkes van mening dat politici in het algemeen té aanraakbaar zijn geworden. “Het aanzien is naar beneden bijgesteld”, zo zei hij. Politici willen graag populair zijn en vinden in het voetbal als massasport een mooie opstap naar grotere bekendheid. Zo schurken zij graag tegen de KNVB aan en willen zij bij het voetbal gezien worden.

Bij de taken van commissaris van de Koning horen het voorzitterschap van zowel het College van Gedeputeerde Staten als van Provinciale Staten van de provincie Behalve aan het werk op provinciaal niveau valt te denken aan zaken die het rijk betreffen, zoals benoemingen van burgemeesters, bezoek van leden van het Koninklijk Huis, koninklijke onderscheidingen, benoeming tot hofleverancier, werkbezoek aan gemeentes en aan innovatieve ondernemers en ten slotte interprovinciaal overleg.

De vraag of politiek en voetbal te vergelijken zijn is in zekere zin positief te beantwoorden, omdat bekende sporters en politici nogal eens in de schijnwerpers staan, maar een politicus moet niet willen dat zijn naam in de roddelbladen wordt genoemd.

Aan het slot van zijn betoog complimenteerde de gastspreker HFC met zijn historie, uitstraling en klasse. “De Koninklijke HFC behoort bijna tot het cultureel erfgoed”, aldus Remkes. En dat horen we graag.

Foto's: Robert van Koolbergen

2010-2014 Overzicht