Steen voor steen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem heeft op 11 februari jl. besloten mee te investeren in de nieuwe accommodatie van HFC. Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om EUR 718.000,- beschikbaar stellen om 8 nieuwe kleedkamers in het nieuwe complex te bouwen. Deze kleedkamers zullen dan eigendom van de gemeente worden. Daarnaast stelt het college voor om de kosten van het opschuiven van veld 1 voor haar rekening te nemen. Het opschuiven van ons hoofdveld van enkele meters, richting de velden 2 en 3, is nodig om ruimte te creëren voor het nieuwe clubhuis en de tribune. Het college stelt dat door verwezenlijking van de plannen HFC weer beschikt over een accommodatie die voldoet aan de eisen van de huidige tijd met bijbehorende eisen op het gebied van sportbeoefening, duurzaamheid en toegankelijkheid. Ook noemt het college als belangrijk feit dat de nieuwe accommodatie geschikt is voor een breder maatschappelijk aanbod, waaronder huiswerkbegeleiding en medische fitness.

Het bestuur van HFC is zeer verheugd over deze steun, in woord en daad, die de verwezenlijking van de nieuwe accommodatie van HFC dichterbij brengt. Deze week zal de commissie samenleving uit de gemeenteraad over het voorstel van het college adviseren, waarna de Haarlemse gemeenteraad zich eind maart definitief over het voorstel zal uitlaten.

Naast de financiering van de nieuwbouw is de accommodatiecommissie ook op tal van andere vlakken actief om tot nieuwbouw te kunnen komen. Hiervan maken o.a. onderdeel uit het samen met onze architect, Heiko Hulsker, en bouwexperts komen tot een nadere concretisering van onze plannen, gesprekken met de gemeente om de benodigde vergunningen te verkrijgen en overleg met onze buren om te bezien dat waar mogelijk ook zij van onze nieuwbouwplannen kunnen profiteren. Over een aantal maanden hoopt de commissie tot selectie van een aannemer te komen, waarna het bestuur het totale voorstel tot nieuwbouw aan de ledenvergadering voor kan leggen.

Wanneer gaan we bouwen? Het meest zuivere antwoord hierop is het moment dat we alle genoemde processen hebben doorlopen. Meer concreet hopen we dat dat nog dit najaar is. Vanzelfsprekend zullen we ervoor zorgen dat onze club ook tijdens de bouwperiode goed kan blijven functioneren.

Het is hartverwarmend om te zien dat wij als vereniging de afgelopen jaren in staat zijn gebleken om ons in grote eensgezindheid achter dit, voor onze club zo belangrijke, project te scharen. Dat is bijzonder en biedt hoop voor de toekomst. Het is nog niet genoeg.

Als wij daadwerkelijk tot nieuwbouw willen komen zullen wij ook de komende tijd eendrachtig aan deze droom moeten blijven werken. U kunt ons daarbij op vele manieren helpen. Bijvoorbeeld door deelname aan het Koninklijk Obligatieplan. Bijna honderd HFC-ers gingen u voor en de teller staat nu op EUR 380.000,-. Het zou prachtig zijn als wij nog deze maand samen minimaal het streefbedrag van EUR 450.000,- kunnen verwezenlijken. 

Ook kijken wij nu al uit naar het moment dat onze leden en vooral ook jeugd zich dit voorjaar gaat inzetten om bouwloten te verkopen. U helpt ze vast een handje. En zet u de derde veilingavond, 17 april a.s., alvast in uw agenda? Het wordt vast een leuke en gedenkwaardige avond, alwaar dit maal ook de nieuwbouw zelf onder de hamer komt. Wat te denken van een eigen stoel op de tribune?

Zo doen we het nu en zo doen we het al jaren. Samen en steen voor steen. Zo hopen we te komen tot een mooie, nieuwe en duurzame accommodatie om trots op te zijn. Huis voor minstens weer een halve eeuw voetbal aan de Spanjaardslaan.

Mede namens Eelco van Ravenswaaij, secretaris van de accommodatiecommissie,

Dirk Jan Rutgers
Voorzitter Koninklijke HFC

 

 

Nieuws Nieuwbouw en Obligatieplan Overzicht