Marianne Heeremans

Burgemeester van Heemstede op de sponsorborrel van 16 december 2011
“Waar wrijving is, is ook warmte”

Mevrouw drs. Marianne Heeremans is burgemeester van buurgemeente Heemstede en is daarmee ook eigenlijk een beetje onze burgemeester. Immers, het huidige complex waar HFC sinds 1899 voetbalt was tot 1927 Heemsteeds grondgebied. Bij een herschikking van gemeentegrenzen werd in dat jaar dit stuk grond geannexeerd door Haarlem. Bovendien is een groot gedeelte van het ledenbestand van HFC woonachtig in Heemstede. Twee jaar geleden nog opende zij, samen met mr. Bernt Schneiders, burgemeester van Haarlem, met een ferme trap tegen de bal de festiviteiten rond het 130-jarige jubileum van de Koninklijke.

Nadat Bob Witjas, voorzitter van HFC’s sponsorcommissie alle gasten welkom had geheten introduceerde Henk Uildriks mevrouw Heeremans bij de aanwezigen. Zo verhaalde hij dat zij als zesde in een rij van negen kinderen ter wereld kwam in een goed katholiek middenstandsgezin. Na de HBS en haar universitaire studie vervulde zij diverse functies in het onderwijs. Ondanks haar katholieke achtergrond ging haar politieke interesse uit naar de Partij van de Arbeid. Zo was zij een vijftal jaren lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en vier jaar algemeen directeur van de FNV vakcentrale. In 2002 werd ze gemeentesecretaris in Utrecht en in april 2007 werd zij tot burgemeester van Heemstede benoemd.

Mevrouw Heeremans zei zich vereerd te voelen om als gastspreker op de sponsorborrel van HFC te mogen optreden. Het huidige gekrakeel om de betaling van haar lidmaatschap aan de PvdA deed zij af als onzin. Zij weigert niet haar contributie te betalen, ze weigert wel om de verkiezingskas te spekken. “Als burgemeester mag je best lid zijn van een partij, maar binnen de gemeente die je dient zul altijd boven de partijen moeten blijven staan. In dat kader past het niet dat je één bepaalde partij sponsort.” Zij gaat er dan ook van uit dat zij binnen de PvdA als een lastige puber of als dissidente wordt gezien, maar zoals ze zei: “waar wrijving is, is ook warmte.”

Zij acht zichzelf openstaand voor de burgers. Zo houdt zij elke eerste vrijdagochtend van de maand een inloopspreekuur, waarbij het haar opvalt dat het verwachtingspatroon van de burgers zo hoog is opgelopen. “De overheid moet meer terughoudend zijn op verwachtingen die de burgers van diezelfde overheid hebben. Het managen van verwachtingen is misschien wel de belangrijkste taak van een burgemeester”, aldus Heeremans. “Verder moet je als burgemeester voortdurend op je qui vive zijn, want er wordt gelet op fouten, niet op successen. Daarbij ben je zeer afhankelijk van de pers. De afrekencultuur is enorm en dat schuurt met je gevoel van rechtvaardigheid.”

Henk Uildriks dankte mevrouw Heeremans voor haar wijze woorden, waarbij hij stelde dat zij als zesde van totaal negen kinderen al een verbindende factor vormde binnen het gezin van vader en moeder Heeremans. Een eigenschap die haar als burgermoeder van pas komt en zeer goed afgaat.

Foto's: Robert van Koolbergen

2010-2014 Overzicht