Mark Rutte

Henk Uildriks refereerde bij zijn inleiding nog even aan het bezoek dat Rita Verdonk vorig jaar, kort na haar vertrek uit de VVD, als spreker op de sponsorborrel aan de Koninklijke HFC bracht. Een vol huis toen, met wel erg veel “Rita-adepten”. Toen nog trots op Rita – Rita naderhand Trots Op Nederland (TON) – en vooral nieuwsgierig om te zien hoe zij uit de strijd met Mark Rutte was gekomen.

Ongetwijfeld waren er velen gekomen om te zien wie nu toch die man is die Rita Verdonk op 13 september 2007 uit de Tweede Kamerfractie van de VVD zette, want dat het met zo’n 175 gasten ook nu weer een prima bezochte sponsorborrel was zal toch niet alleen aan het hoge VVD-gehalte van de gemiddelde HFC’er en de sponsors hebben gelegen…

Henk Uildriks verzorgde zoals gebruikelijk met veel verve de inleiding en wist daarbij weer veel (gevoelige) snaren te raken.

Mark Rutte werd op 14 februari 1967 – op Valentijnsdag – geboren in Den Haag. Na zijn gymnasiumopleiding studeerde hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Op 21-jarige leeftijd werd hij voorzitter van de JOVD en startte daarmee toen reeds zijn politieke carrière. Zakelijk heeft hij vele jaren in het Human Resourcewerkveld doorgebracht bij Unilever, zowel bij de holding als bij de dochterondernemingen Calvé (Delft)en IgloMora (Den Bosch). In zijn beginjaren bij Unilever was hij verantwoordelijk voor opleidingen en trainingen van medewerkers en begeleidde hij een aantal reorganisaties.

In 2002 werd Rutte staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Balkenende I en in 2003 bekleedde hij dezelfde functie in het kabinet Balkenende II. In 2004 werd hij benoemd tot staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in 2006 werd hij lijsttrekker van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen.
Verder vervult hij daarnaast een aantal nevenfuncties zoals Beschermheer Echo Foundation en docent Intercollege Business School in Den Haag.

Met voetbal heeft hij niet zoveel, ondanks het feit dat zijn geboortehuis zich tegenover het HVV-complex bevond. Mark Rutte is een hockeyer en hij meende bij HFC toch wel veel hockeysfeer te bespeuren. Hij is – onbegrijpelijkerwijs – nog steeds vrijgezel. Ooit werd hij veroordeeld voor het aanzetten tot discriminatie, want als staatssecretaris van Sociale Zaken had hij in 2003, na de ontdekking van door tientallen Somaliërs gepleegde grootschalige bijstandsfraude, gemeenten geadviseerd Somalische inwoners te traceren en te controleren. Het liep uiteindelijk met een sisser af.

Een van zijn bekendste uitspraken is Wie zichzelf niet kan wegcijferen voor de liberale visie, die hoepelt maar op. Henk Uildriks merkte snaaks op dat dit dan ook de reden was voor de hoge opkomst. En die zouden ook blijven tijdens zijn speech. (Deze zin snap ik niet. Ik neem aan dat de schrijver zoiets bedoelt: Henk Uildriks merkte snaaks op dat dit dan ook de reden was voor de hoge opkomst en dat hij straks wel zou zien wie inmiddels de zaal verlaten had. want ik meen me te herinneren dat Henk zoiets heeft gezegd.

Rutte stelde dat hij weinig begreep van de betuttelzucht van het huidige kabinet. En vooral het beleid van André Rouvoet moest het ontgelden. "Ik verdenk Rouvoet van goede intenties, maar ik vind dat hij te ver gaat met zijn bemoeizucht met uw en mijn leven", aldus Rutte. Daarbij gaf hij als voorbeeld de recent gepresenteerde gezinsnota, die volgens hem een geur van spruitjeslucht verspreidt. Wat wil Rouvoet bijvoorbeeld? Verplichte relatietherapie en passende programma’s om beter te communiceren voor stellen die willen scheiden. Rouvoet wil overal een maatschappelijk debat over, zoals over borstvoeding, kinderen krijgen op latere leeftijd en de seksuele moraal onder jongeren. :"Allemaal interessante zaken", stelde Rutte, "maar stuk voor stuk zaken waar de staat geen taak heeft." "Laat Rouvoet zich maar bezighouden met het terugdringen van de wachtlijsten in de jeugdzorg", adviseerde hij.

Deze weken heeft Rutte het uitermate druk met zaken als de conceptbeginselverklaring en de voorbereiding voor de Europese verkiezingen, waar Hans van Baalen lijsttrekker zal zijn. Ook moet hij het onderhuidse conflict, het 'bedrijfsongeval' zoals de VVD het noemt, met Arend-Jan Boekestijn nog even oplossen.

Na een welverdiend slotapplaus en enige gepaste afscheidswoorden van Henk Uildriks ontvingen Mark Rutte (en zijn chauffeur!) uit handen van Bob Witjas de gebruikelijke geschenken. De gastspreker bleef nog lang aan de bar hangen; hij voelde zich op zijn gemak. Zo bleef het nog lang onrustig aan de Emauslaan.

2005-2010 Overzicht