Wouter Hendrikse

Algemeen directeur HUB

Algemeen directeur van wát? HUB staat voor Haarlems Uitgevers Bedrijf. Gespreksleider Henk Uildriks zet meteen de toon. Vanaf nu weet iedereen wat HUB is en met name wie Wouter Hendrikse is, want, zo zegt Uildriks: "Óf je komt naar HFC omdat je een bekende Nederlander bent óf je komt naar HFC en vanaf dan bén je een bekende Nederlander". Hendrikse is op HFC beter bekend als vader van D6-junior Friso, maar ook als incidentele keukenhulp. Hij blijkt namelijk over een onwaarschijnlijke vaardigheid in het maken van kroketten en frikandellen te beschikken, maar in de tijdschriftenwereld is hij vooral bekend als uitgever van computerbladen.

Wouter is een groot sportman, dat wil zeggen, er is geen tak van sport of hij heeft die wel geprobeerd, maar hij bleek in geen enkele daarvan uit te kunnen blinken; zulks ondanks het feit dat Moeder Hendrikse, die op haar 80e nog steeds rookt als een ketter, hem bij al zijn vruchteloze pogingen luidkeels aanmoedigde: "Hub, Wouter, hub!"

Wouter Hendrikse komt uit een journalistieke familie. Wouter poogt al gauw in de voetsporen van zijn vader te treden en solliciteert na zijn schoolopleiding als journalist bij een aantal kranten, waarvan alleen het Haarlems Dagblad iets meent te zien in de langharige en ongeschoren snotneus. Vader Hendrikse is een wijs man, want zo waarschuwt hij zijn zoon: "Je hebt een grote mond, je bent lui en je bent eigenwijs". Daar kan Woutertje het mee doen, dus als toenmalig hoofdredacteur van het Haarlems Dagblad Lodewijks hem tien gulden biedt om naar de kapper te gaan, valt voor Wouter het kwartje.

Hij laat zich knippen en scheren en mag dan van Lodewijks één pagina van het Haarlems Dagblad vullen met nieuws op het gebied van computers en IT. Dat gaat goed totdat hij een verslagje maakt van een bezoek van een of andere nitwit van een Amerikaan, ene Bill Gates, die een computerprogramma Windows 1.0 presenteert. Wouter schrijft de volgende dag dat het programma te traag is. "Dat wordt niets", zo beëindigt hij zijn artikel.

Wouter houdt de eer aan zichzelf, neemt ontslag en begint een pr-bureau. Zijn eerste klant is het bedrijf van Bob Witjas, de huidige voorzitter van HFC's Sponsorcommissie, waarvoor hij de promotie verzorgt van Apricot Computers. Daarnaast start hij een uitgeverij van computerbladen "voor thuisgebruikers".

Als zich weer een of andere Amerikaan meldt herinnert Hendrikse zich weer Bill Gates. Hij maakt geen tweede fout, althans niet op dat moment, en stemt toe als blijkt dat deze Amerikaan een klein fortuin wil neertellen om zijn bedrijfje over te nemen,. Op weg naar huis belt hij echtgenote Marleen vanuit de auto: "Schat, zet de champagne koud!" Bij het horen van het bedrag schampert ze: "Wouter, je begint nu echt een alcoholprobleem te krijgen".

Hendrikse gaat rentenieren, hetgeen hem tijd geeft om de verrichtingen op school van zijn kinderen van zeer nabij te volgen, maar hij besluit weer wat te gaan doen, als hij gevraagd wordt voorleesvader te worden. Hij pakt de draad weer op en start opnieuw een uitgeverij van computerbladen. De onderneming krijgt de naam Haarlems Uitgevers Bedrijf "HUB". HUB groeit en groeit en ontwikkelt zich tot de grootste uitgeverij van IT-bladen in de Benelux met meer dan dertig verschillende consumententitels en business-to-business magazines.

Als zijn vriend Rop Gonggrijp hem benadert over het opzetten van een internet service provider maakt Hendrikse zijn tweede fout. Hij zegt dat hij daar niets in ziet en er maar niet aan mee moet doen, waarna Gonggrijp Xs4all start en dat enige tijd later voor vele miljoenen verkoopt.

Maar Wouter Hendrikse is een tevreden mens. Hij verzorgt de uitgifte van bladen en magazines en van kroketten en frikandellen. Wie zegt dat het beroep van uitgever niet afwisselend is?

Als penningmeester van HFC vat Uildriks het tot slot samen: "Wouter, wij zijn beiden uitgevers."

Wouter Hendrikse was gastspreker op de Sponsorborrel van HFC van 19 december 2008.


Bert Vermeer

Foto's: Robert van Koolbergen

2005-2010 Overzicht