Thijs Asselbergs

Sponsorborrel Koninklijke HFC – 24 november 2017

Delen is het nieuwe hebben

 

Inleider Henk Uildriks startte met een uitspraak van Frans Hals (1582-1666) die, hoewel Vlaming van geboorte, toch als een van de belangrijkste Oude Hollandse Meesters wordt beschouwd. Hals werkte zijn hele leven in Haarlem en wist dus waarover hij het had toen hij Haarlem een saaie stad noemde. “Je hoort er de wind ruisen”, zoals hij zei. Thijs Asselbergs, de gastspreker van deze avond, beaamde dat: “Ja, Kennemerland werd ook wel het Jutland van Nederland genoemd en Haarlem de laatste hindernis op weg naar de kust.” Maar dat is inmiddels wel ten goede veranderd.

Asselbergs is Heemstedenaar van geboorte, maar woont in Haarlem, werkt gedeeltelijk ook daar en heeft er van 1990 tot 1994 de functie van stadsarchitect vervuld. Voor de gemiddelde Haarlemmer is het bekendste bouwwerk van zijn hand De Lange Brug (‘De Verfroller’) over het Spaarne. Haarlem – en niet in de laatste plaats de Spanjaardslaan waar hij als voetballer bij HFC, maar nog meer als cricketer bij Rood en Wit actief was - is de plek waar hij volgens eigen zeggen is gevormd en opgevoed.

Thijs Asselbergs studeerde bouwkunde aan de TU in Delft, waar hij thans als hoogleraar in aanraking komt met twintigjarigen, die heel anders tegen het ontwerpen van woningen, bruggen en bedrijfsgebouwen aankijken dan hij indertijd deed. Vrijmoedige fantasie heeft plaats gemaakt voor technologie. Onder de slogan ‘Technology is the answer, what is the question?’ vindt ook op dit vakgebied een digitale revolutie plaats. Iets wat Asselbergs aanzet tot bezinning op het herdefiniëren van de positie van de architect.

De financiële en economische crisis van de afgelopen tien jaar heeft ook Thijs Asselbergs niet onberoerd gelaten, want het waren de jaren waarin hij personeel moest ontslaan. Maar zijn huisarts wist hem te overtuigen: crisis is ook een kans, want vanuit die positie kun je aan het herstel werken. Asselbergs is daarop een netwerk van collega-architecten gaan opbouwen, want zo zei hij: “Delen is het nieuwe hebben.”

Als Haarlemse architect is Asselbergs nauw betrokken bij de ontwikkeling van het voormalige Huis van Bewaring in Haarlem, dat beter bekend staat als De Koepel. Inmiddels is afgezien van de mogelijkheid tot het ombouwen van dit object tot woningen en worden pogingen gedaan om er een universiteit te huisvesten. Haarlem wacht immers al eeuwenlang op de kans om eindelijk eens ook een universiteitsstad te worden.

Het grondgebied van Haarlem laat grootschalige nieuwbouw van woonwijken eigenlijk alleen toe aan de oostkant van de stad. De druk op de oost-westverbinding zal hierdoor toenemen. De verkeersader tussen de Buitenrustbrug en de Westelijke Randweg loopt momenteel eigenlijk alleen via de Kamperlaan, Paviljoenslaan, Dreef, Fonteinlaan, Spanjaardslaan en Wagenweg en vice versa en gaat dus dwars door Haarlem. De Mariatunnel van de Westelijke Randweg naar de Schipholweg zou de oplossing zijn, maar of die er ooit gaat komen is de vraag.

Overigens zou deze tunnel wel gunstig uitpakken voor HFC én voor Rood en Wit. De Wagenweg komt dan weer een beetje tot rust en de Spanjaardslaan kan zo een smallere tweebaans bosweg worden voor langzaam lokaal verkeer. De cricketclub kan het Sportpark Eindenhout omtoveren tot het lommerrijke ‘Lords’ van Nederland en HFC kan zich vleien tegen de zomen van het Rijksmonument de Haarlemmerhout. En dat zonder één enkele boom te kappen, want je moet ook dan de wind nog kunnen horen ruisen…

Bert Vermeer
Foto's: Theo Wit

2015-2020 Overzicht