HFC goes International

Begin augustus 2016 werden wij benaderd door mr. Chris Lee, uitgever van het Engelse Football Travel, History and Culture Blog ‘Outside Write’ met het verzoek om een artikel te mogen plaatsen over de Koninklijke HFC als de oudste voetbalclub van Nederland. Daar hebben wij graag aan meegewerkt. De bedoeling is dat er in 2017 een boek verschijnt, waarin een hoofdstuk aan HFC zal worden gewijd. Klik hier voor het artikel.

Archiefcommissie HFC

Van de Archiefcommissie Overzicht