Alle gedecoreerden in de geschiedenis van HFC

(in alfabetische volgorde)

Erevoorzitter
De erevoorzitter is een persoon die voorzitter is geweest van HFC en die de vereniging gedurende vele jaren op excellente wijze heeft gediend. Er kan slechts één erevoorzitter tegelijk zijn. De erevoorzitter is tevens erelid.

Naam Gedecoreerd
mr. H.J. Bettink 2019
P.C. van Houten † 1959
K.J.J. Lotsy † 1939
W.J.H. Mulier † 1895
“Beschermheer” 1939

Dragers van de Diamanten Speld
De Diamanten Speld is een door Pim Mulier ingestelde, en aanvankelijk voor het leven bedoelde, onderscheiding die voor het eerst werd uitgereikt aan Karel Lotsy en dr. Cees Spoelder. Na het overlijden van beide dragers is alleen de speld van Cees Spoelder teruggekeerd bij HFC. De speld van Karel Lotsy daarentegen is niet meer teruggevonden. In de periode 1985/1995 heeft het bestuur onder toenmalig voorzitter Eggie Poster erelid Ad Sandtke tot drager van de Diamanten Speld benoemd. Na Sandtkes overlijden is het kleinood wederom in bezit gekomen van HFC totdat Posters opvolger Henk Uildriks deze onderscheiding in 1999 uitreikte aan Ton ten Have, inmiddels voor een statutair vastgelegde periode van vijf jaar. Deze onderscheiding wordt uitsluitend toegekend aan een erelid of een lid van verdienste op grond van onverminderde inzet voor de vereniging. Bij de statutenwijziging van februari 2001 werd in het Huishoudelijk Reglement vastgelegd dat de Diamanten Speld tijdens een ter gelegenheid van een jubileum te houden Algemene Ledenvergadering door het bestuur wordt uitgereikt aan een erelid of lid van verdienste dat zich na zijn of haar benoeming als zodanig buitengewoon is blijven onderscheiden jegens de vereniging. Er kan slechts één drager van de Diamanten Speld tegelijk zijn. De speld blijft eigendom van de vereniging en wordt uitgereikt voor een periode van vijf jaar. Na verloop van deze termijn en bij het eindigen van het lidmaatschap van de betrokkene dient de speld te worden teruggegeven aan het bestuur. Dragers tot nu toe waren Karel Lotsy, Cees Spoelder sr., Piet van Houten, Ad Sandtke, Ton ten Have, Paul Haverkamp Begemann en, vanaf 15 september 2009 tot zijn overlijden op 23 januari 2013, Bart Blankenaar. Bij de viering van het 135-jarig bestaan van HFC op 15 september 2014 kreeg erelid en oud-voorzitter Eggie Poster deze decoratie opgespeld door voorzitter Gert-Jan Pruijn.

Naam Gedecoreerd
K.J.J. Lotsy † (na 1923)
dr. C. Spoelder † 1943
P. van Houten † ca. 1970
A. Sandtke † 1987
A. ten Have 1999
ir. P. Haverkamp Begemann † 2004
B. Blankenaar † 2009
E.J. Poster 2014
H.C.J. Uildriks 2019


Ereleden

Onderscheiding op grond van uitzonderlijke verdiensten jegens de vereniging.

Naam Gedecoreerd
G. Adrian 2009
J.P. van Baasbank † 1979
mr. A.H. van den Berg † 1949
mr. H.J. Bettink 1996
F. Bettman 1973
B. Blankenaar † 1999
J. de Breuk † 1913
F.U. Darlang † 1996
J.H. Domhoff sr. † 1999
J.H.M. van Eeghen † 1949
H.J.M. Francken † 1915
prof. mr. N.J.P. Giltay Veth † 1996
A. ten Have 2009
ir. P. Haverkamp Begemann † 1975
W. Heijbroek † 1947
R.D. Jongeneel † 1949
G.H. Kaars Sijpesteijn † 1964
ir. A. Kalkman 2008 
I.H.M. van Liemt 2004 
M. Loosjes † 1914
K.J.J. Lotsy † 1923
J.J. de la Mar † 1969
O. Menten † 1954
mr. J.H. Meijer † 1896
jhr. dr. J.C. Mollerus † 1939 
Th.H. Peltenburg † 1929 
E.J. Poster 1995 
A. Sandtke † 1954 
dr. C. Spoelder † 1943
J.J. Swens † 1913
H. Thon † 1984 
J.A.G. Tullenaar 2019
H.C.J. Uildriks 2002
G.H. Vermeer 2014 
ir. A.G. van Waveren † 1909 
B. Witjas 2007

 

Leden van verdienste
Onderscheiding op grond van bijzondere verdiensten jegens de vereniging.

Naam Gedecoreerd
mw. B.P.J.M. Huijgens-Tiel † 2007
mw. J.A.M. Slootheer-Straathof 2019
G. Adrian 1992
J.P. van Baasbank † 1967
A. van Beekum † 1969
H.J. van Beem † 1964
P.G.F. te Beest 1975
mr. H.J. Bettink 1979
drs. D. Bijleveld † 1971
B. Blankenaar † 1989
H.A. Boekwijt † 1998
R. de Boer † 1972
L.J.E. Bos † 2009
N.J.J. Bouvy † 1929
P.A.L. Bouwman 1969
I.H. Brouwer † 1999
A.F. van Buuren 1978
drs. J. Ph. Dalmeijer 1979
mr. F.A. Davidson † 1954
J.H. Domhoff sr. † 1984
H.C.J.G. Driessen 2009
R.A. Duijtshoff 2015
J.H.M. van Eeghen † 1934
A.E. Geerling 2015
prof. mr. N.J.P. Giltay Veth † 1985
F.W.V. Groot † 1989
A. ten Have 1979
ir. P. Haverkamp Begemann † 1973
mr. R.J.L.M. Heerkens Thijssen 2004
P. Jongeneel † 1949
mr. L.J. Jonker † 1963
G.H. Kaars Sijpesteijn † 1925
ir. A. Kalkman 2001
R. Kerkman 2006
H.A.J. Korpershoek 1999
P. de Krijger 1999
dr. F.C. Kuipers † 1933
J.J. Laan † 1929
W.H. Lagerwerf † 1989
A.H.C.M. Langemeijer 1999
prof. dr. D.A.V. van der Leij 1994
jhr. A. van Lennep † 1934
I.H.M. van Liemt 1990
P. Ligtenstein 1970
drs. R.H. Matzinger 2003
L. Molijn sr. † 1979
C. de Nijs † 1959
mr. B.J. Onderwater † 1939
D.A. Oud 1979
mr. G.W. Padt 2019
P. Peeman 1999
P.W. Peereboom † 1954
E.J. Poster 1980
G.H.J. Pruijn 2017
H.E.H. Rahusen † 1966
J.J. Reinders Folmer † 1969
L.H.P. Rudolph † 1989
W.W. Rijpma 1983
R.J. van der Schaaf 2009
drs. J.C. van Schaik 2018
R.O. Scholtmeijer 1998
W.N. van Schouwenburg † 1979
mr. M.A.V. Slingenberg † 1966
R.E.J. Smit 2004
mr. J.J.A. Smuling† 2016
drs. J. M. Spee 1999
J. van der Straaten 2015
P. Stut  2019
H. Thon † 1954
C.D. Timmerman † 1969
J.A.G. Tullenaar 1994
H.C.J. Uildriks 1989
E.J. Veldhoen † 1969
E.J.Th. Vellema † 1984
G.H. Vermeer 2013
R. Verstraten 2010
B.W.J. Verwey † 1929
F. van der Wal 1983
drs. C.J. Weidema † 1974
C.J.E. van Westerloo 2010
W. Westra 2012
C.H. Winter † 1959
B. Witjas 1995
C. Zeeman † 2001


Dragers van de Gouden Speld
Onderscheiding voor leden, ondersteunende leden en, in uitzonderlijke gevallen, voor niet-leden op grond van verdiensten jegens de vereniging.

Naam Gedecoreerd
mevr. A.M. Arends-Nijssen † 2009
mevr. E. Darlang-Saveur 2019
mevr. B.P.J.M. Huijgens-Tiel † 1984
mevr. I.B.J.W.M. Rudolph-Eldering 2010
mevr. I. van Schouwenburg-Philips † 1989
mevr. E.J.M. Spoelder-van Liemt 2009
mevr. E. Uildriks-Kroesen 2002
mevr. G. (van Altena)-Welboren † 1991
mevr. D. Witjas 1995
E. Alblas † 1967
T.P. Alta † 1959
H. van den Anker 2019
J.P. van Baasbank † vóór 1967
W.N.J. Bakker † 1983 
J. Beek † 1987
R. Beek † 2004
A. van Beekum † 1954
H.J. van Beem † 1959
J. Beeren 2011
P.G.F. te Beest vóór 1975
mr. A. Beets † 1959
Q.A.A. van den Berg 2009
J.C.M. Berghuis † 1984
mr. H.J. Bettink 2011
F. Bettman 1957
drs. D. Bijleveld 1970
F.A. Bijvoet 1960
B. Blankenaar † 1979
H.A. Boekwijt †  1985
R. de Boer † vóór 1972
mr. J.B. Boeser 2001 
H. Böhm 2002
drs. R. Bolhuis 2015
A. Brouwer † 2001 
I.H. Brouwer † 1994 
J.J.F. van Buchem 1979 
J.J. van der Burg 1963
A.F. van Buuren 1976
mr. M.J. Clement 2018
mr. J.M.A. Collee † 1959
W. Couperus 2013
mr. F.B.C. Crul 2014
J. Dalmeijer sr. † 1984 
F.U. Darlang † 1984
J. Dekker 2002 
ir. drs. M.A. Doodeman 2017
N.A. Dorsman † 1987
H.C.J.G. Driessen 2007 
M.A. Duijtshoff 2019
R.A. Duijtshoff 2000
N.H. Eldering † 1964
N.J.J.M. Eldering † 1987
P.H. Engelenberg 2016
J. Faber † 1954
J.J.M. Francken 1959 
P.J. Freni † 1959
A.E. Geerling 1989 
H. Th. Gerke † 2009
J. Goosens †  1982
P. Goosens  1973
E. Groeneveld 2009 
F.W.V. Groot † 1979 
A.H. de Groot 2004 
P. ter Haar †  ??
W. S. Haarmans 2017
H.A. Hackenitz † 1969 
J.M. den Hartog †  ???
A. ten Have 1969
ir. P. Haverkamp Begemann † 1972
W. Heijbroek †  1943 ?
mr. R.J.L.M. Heerkens Thijssen 1984
J.L. Heesterbeek jr. † 1984
C. van den Heuvel 2009
H.W. Hoes † 2015
P.J.M. Hoes 2018
R. Hoogendoorn sr. † 2009
P. Hopman † 1985
C. van der Horst 2010
C.G. van Houten † 1958
P.C. van Houten † 1952
W.G. ten Houte de Lange † 1984
Th. F. Hoijer †  ??
Th.W.P. Immers 2001
F. Jansen † 1968
J. (Koos) Jochemus jr. 1994
J. (Cok) Jochemus sr. † 2006
A. de Jong 2002
J.P.H. de Jong 2014
M.A. de Jong 2000
P. Jongeneel †  ??
R. Jongeneel † 1954
mr. L.J. Jonker † 1951
G.H. Kaars Sijpesteijn †  ??
ir. A. Kalkman 1996
B. Kammeijer † 1954
P.G. Kamp 2004
A. van Kampen 2006
R. Kerkman  1995
E. Klein 1992
C. Klick †  ??
J.N.M. Kluit 1973
E.J. Koenders 2007
drs. L.A. Koetse 2009
A. Kolderie †  ??
B. Köller † ?1989
E. Koning † 1969
drs. R. van Koolbergen 2010
Th. Koot 1959
H.A.J. Korpershoek 1984
Q.M. Korthals Altes 2009
F. Kotte † 1964
F.M.L. Kottman 1994
M. Krant 1990
W. Kruijer † 1954
M. Kruyff † 1964
J. Lamp 2000
H. Latenstein  ??
A.H.C.M. Langemeijer 1994
W.H. Lagerwerf † 1979
mr. N.J. van der Lee † 1959
prof. dr. D.A.V. van der Leij 1989
jhr. C.L. van Lennep † 1959
I.H.M. van Liemt 1979
H. Ligtenstein † 1954
P. Ligtenstein  1970
H. Lingeman †  1982
J.J. de la Mar † 1951
drs. R.H. Matzinger 1971
A.Y.A. van der Meulen 1999
A. Minke 2003
G.W.P. Molenaar † 1969
L. Molijn sr. † 1959
F.L. van Muiswinkel sr. † 1984
E.A. Muller 2012
B.J. Nelis 2015
J. van Niel 2016
H.J.J. Nietzman † 1962
C. de Nijs † 1954
J.M. de Nobel † 2005
drs. C. Opoku 2016
D.A. Oud  1978
A.J. Paauw 2004
mr. G.W. Padt 1994
P. Paul  ??
P. Peeman 1984
P.W. Peereboom †  ??
G. Peijs 2010
F. Post 2007
E.J. Poster 1979
B. Prijs 2009
G.H.J. Pruijn 2000
H.E.H. Rahusen † 1957
C. Radsma 1997
H.C. Reinders Folmer † 1984
C.D. van Rijn 1985
drs. H.J. Roelfsema 2003
B.D. Roode 2003
L.H.P. Rudolph † 1963
P. Rudolph 2019
J.M. Ruskamp † 1962
A. Sandtke † 1951
R.J. van der Schaaf 1996
drs. J.C. van Schaik 1992
 T.J.F. van Schaik 2017
F.W. Schnitger † 1979
R.O. Scholtmeijer 1984
F. Schotte 1964
C.D. van Schouwenburg 2009
E.J. van Schouwenburg 1967
A.H. Schreuders  2000
H.J. Slingenberg † 1950
mr. M.A.V. Slingenberg † 1963
G.M. Smit 2019
O.M. Smit  ??
R.E.J. Smit 1987
mr. J.J.A. Smuling † 1980
drs. J.J.B.M. Spee 2016
drs. J.M. Spee 1994
G.P. Stapensea 2000
F.A.C. Stevens † 1987
F.J.B. Stijnman 2014
J. Stoffelen † 1988
J. Stork 1989
J. van der Straaten 1999
P. Stut 2009
J.F.H. Tekelenburg 1984
ir. E.J.M.C. Thole 1972
H. Thon †  ??
C.D. Timmerman †  ??
J.A.G. Tullenaar 1983
E. Turlings 2015
E.J. Veldhoen † 1954
E.J.T. Vellema † 1979
G.J. van Vemde †  
drs. W.B.H. Venlet † 2002
G.H. Vermeer 2004
R. Verstraten 1997
C.D. Vogelzang † 1994
drs. C.J. Weidema †  ??
J.C.M. Weijers 1996
mr. J. van der Werff 2000
drs. E.H. Westra †  ??
W. Westra 1999
mr. R.A. van Wijk 2004
ir. H.A.G. Wijkhuizen 1969
A. Wijt † 1969
C.H. Winter † 1956
H. Winter 2009
B. Witjas 1979
C. Zeeman † 1995
E.F. Zeeman 2013
J.W. van der Zwaan 1994

 

Dragers van de Zilveren Speld
Onderscheiding voor junioren en niet-leden op grond van inzet voor de vereniging.

Naam Gedecoreerd
mevr. J.W. van Andel 2001
mevr. A.M. Arends-Nijssen † 2001
mevr. P.E. Bettink-Posthumus 2004
mevr. C.G. Brouwer-Schut 2001
mevr. C. Beek-Tiggelman 2001
mevr. M.M.A. Daane 2001
mevr. S.A.M. Daane 2001
mevr. Th.M. Dams 2006
mevr. E. Darlang-Saveur 2004
mevr. M.I. van Doornum-Matiasen 2006
mevr. N.E.M. Duijtshoff-Niehe 2006
mevr. A. Engel-Hofstee 2001
mevr. W.M.P. Hartman 2004
mevr. C. Hommers 2004
mevr. A.E. Huurman-Langeveld † 2005
mevr. B.G. Jochemus-Joenoes 2001
mevr. M.E.J.H. Jochemus-van Baekel † 2001
mevr. M.D. Kaptein 2001
mevr. J.C. Kocks 2018
 mevr. A.E. Korpershoek-Huurman 2005
 mevr. M.V.C.E. Lindenhovius-La Fleur 2010
 mevr. G.H. Lopuhaä 2002
 mevr. E.M. Mutsaerts - den Breejen van den Bout 2013
 mevr. H. Roelfsema-de Keijzer 2001
 mevr. I.B.J.W.M. Rudolph-Eldering 2001
 mevr. J.A.M. Slootheer-Straathof 2009
 mevr. W.L.M. Spee-van Velsen 2001
 mevr. E.J.M. Spoelder-van Liemt 2004
 mevr. M.J.L. Waagmeester-van Beurten 2006
 mevr. A.M. Weurman 2004
 mevr. H.I. Wiers-Berendregt 2006
 mevr. E. Zeeman-Haremaker † 2001
 mevr. J. Zonjee-den Hartog 2001
 H.M. Boot 2011
 O.H.W. van Dijk 2010
 M.J. Goedknegt 2002
 A. de Haan 2008
 J.P.H. de Jong 2006
G. Kruijer 2008
D. Kruseman Aretz 2016
D. de Loor 2004
W.H. van der Minne 2016
R.C.M. Mutsaerts 2016
M.F. ten Raa † 2014
E.P.G. van der Rest 2004
O. Reder 2010
J.J. de Ridder 2006
 G. Smit 2009
 F.J.B. Stijnman 2012
 J. Swart 2001
drs.  F. Turkenburg 2013
 W.J. Vogel 2004
W. Vermeer 2013


Houders van de Begeer Beker
Een niet-statutaire onderscheiding voor een of meerdere personen die zich gedurende één seizoen bijzonder verdienstelijk heeft of hebben gemaakt voor de vereniging.

Naam Gedecoreerd
F. Bettman 1964
C.D. Timmerman †   1965
E.J. van Schouwenburg  1966
A. ten Have 1967
drs. J.Ph. Dalmeijer  1968
G.J. van Vemde †  1969
drs. C.J. Weidema †  1970
S.F. Eringa † 1971
F.U. Darlang † 1972
G.H. Vermeer 1973
F.L. van Muiswinkel sr. † 1974
J.H. Domhoff sr. † 1975
E.J.Th. Vellema † 1976
J. Klein Schiphorst 1977
mevr. B.P.J.M. Huygens-Tiel † 1978
O. Richelmann † 1979
mevr. M. de Jong-Kaars Sijpesteijn 1980
J.H. Domhoff sr. † 1981
E. Verspoor 1982
W. Couperus   1983
mr. R.J.L.M. Heerkens Thijssen 1984
A.H.C.M. Langemeijer 1985
J. Beek †  1986
C.D. van Rijn 1987
R.E.J. Smit 1988
prof. dr. D.A.V. van der Leij 1989
drs. J. M. Spee 1990 
I.H. Brouwer † 1991
J.C.M. Weijers 1992
H.C.J. Uildriks 1993
B. Blankenaar †  1994
B. Blankenaar † 1995
N.A. Dorsman †  1996
H.P. Braun - P. Rudolph 1997
mevr. E. van Andel-Klein 1998
mevr. A.M. Arends-Nijssen 1999
J. van Dijk  2000
R. de Haan 2001
E. Kroes 2002
J. van der Straaten 2003
R. A. Duijtshoff 2004
mevr. J.A.M. Slootheer-Straathof 2005
R.E.J. Smit 2006
mevr. E. Uildriks-Kroesen  2007
P. de Krijger 2008
E. Turlings 2009
mevr. dr. A.H. van Stegeren en mevr. D.G. Vogelenzang-Struwer 2010
D.J.C. Kluit † 2011
M.F. ten Raa †  2012
J.A.G. Tullenaar 2013
Mevr. S. Laureau 2014
W. Westra en S. Zeijl 2015
Klusteam: M.C.M. van Egeraat, A.E. Geerling, J. Jochemus jr., H.J. Jong, A. Meek, G. Peijs,  W.M.  Schinkelshoek, A. Tromp, G.H. Vermeer en B.P. Zonjee 2016
 mr. P.J. Heizenberg 2017
Kledingcommissie: mevr. J.D. Ambagtsheer-van Hoeve, mevr. E.C.M. Janssen-Everstijn, mevr. J.M. Laan-Dorhout, mevr. I. Odolphy, J.J.W. Janssen, A.L de Jong, M. Prass, M.A. Reuvers en J. Warmerdam. 2018