Vooraankondiging ALV zaterdag 8 juli 2023

Graag informeren we u over de datum van de eerstvolgende ALV op zaterdag 8 juli 2023, aanvang 10.00 uur in ons clubhuis. Het bestuur nodigt (ere-)leden, leden van verdienste, ouders van jeugdleden en overige geïnteresseerden uit de vergadering bij te wonen. Om de ALV voor een breed publiek toegankelijk te maken is er andermaal voor gekozen om de vergadering in het weekend te houden. De agenda en stukken voor de ALV zullen op een later moment beschikbaar worden gesteld op de website. Zodra dit het geval is zal hiervan melding worden gedaan. Wij hopen u te zien op zaterdag 8 juli. 
 
Het Bestuur

 

Bestuursmededelingen Overzicht