Gert Jan Huijgens overleden.

Ons bereikte het bericht dat Gert Jan Huijgens op 15 april is overleden. Gert Jan werd in 1974 op de leeftijd van tien jaar lid van HFC en bleef dat tot 2022 toen zijn dreigende ziekte zich geopenbaard had. Naast zelf voetballen maakte Gert Jan zich tijdens zijn lidmaatschap verdienstelijk voor HFC als jeugdleider, grensrechter bij wedstrijden van ons Eerste en korte tijd als leider van Zaterdag 1.   

Bestuursmededelingen Overzicht