Henk Driessen overleden

Aan het eind van de middag van 19 januari 2023 overleed erelid Henk Driessen, vicevoorzitter van ons bestuur.  Het is nog niet zo lang geleden dat Henk last kreeg van zijn ogen. Een aanvankelijke diagnose bleek niet het juiste spoor te zijn. Een tweede onderzoek bracht verpletterend nieuws: Henk had nog maar kort te leven. Opname in Hospice De Heideberg in Santpoort volgde, waar hij, dapper en nuchter berustend in zijn lot, zijn familie en vele tientallen vrienden en vriendinnen uit de HFC-kringen ontving. En het kon niet anders dan dat er daar veel gelachen werd. Henk hield van humor en wilde niet alleen zijn.

Henk heeft in de jaren vanaf 2001 tot en met 2023 in totaal gedurende negentien jaar deel uitgemaakt van het bestuur van HFC, waarin hij een keur aan functies bekleedde, zoals commissaris jeugdzaken, commissaris senioren selectievoetbal en commissaris clubhuis en barzaken. De laatste zeven jaar was Henk vicevoorzitter van het bestuur.

In 2007 werd Henk door HFC onderscheiden met de Gouden Speld en in 2009 volgde het lidmaatschap van verdienste. Al in de zomer van 2022, nog ruim voordat Henk ziek werd, had het bestuur  in overleg met de ereleden besloten bij de eerstvolgende Algemene Vergadering (ALV) de leden van HFC voor te stellen in te stemmen met de benoeming van Henk tot erelid van HFC, wegens zijn uitzonderlijke verdiensten voor de club. Bij de ALV van 1 december 2022 had dit een verrassing voor Henk moeten zijn, maar zijn inmiddels geopenbaarde ziekte en zijn verblijf in het hospice stonden zijn aanwezigheid bij de vergadering in de weg.

De ALV ging met een lange, staande ovatie akkoord met het bestuursvoorstel en zo wilde het dat op 29 december 2022 voorzitter Dirk Jan Rutgers, in het bijzijn namens HFC van onder anderen erevoorzitter Hugo Bettink, enige bestuursleden en oud-voorzitter Gert-Jan Pruijn, Henk aan zijn ziekbed konden laten weten dat hem het erelidmaatschap van HFC was toegekend.

Maar de verdiensten van Henk gingen ook niet aan de KNVB voorbij. Al in 2019 tijdens de viering van ons 140-jarig jubileum mocht Henk de Gouden Speld van de KNVB in ontvangst nemen, wat op 16 januari 2023 gevolgd werd door de benoeming tot lid van verdienste van de KNVB. Henk kreeg op zijn ziekbed de daarbij behorende speld en oorkonde uitgereikt door HFC’er Just Spee in diens functie als voorzitter van de KNVB.

Henk werd slechts 60 jaar.

Voor een uitgebreid overzicht van Henks verdiensten voor HFC wordt verwezen De HFC’er die in september 2023 zal verschijnen.

Bestuursmededelingen Overzicht