Henk Driessen benoemd tot erelid

Op de ALV van 1 december jl. is Henk Driessen op voorstel van het bestuur benoemd tot erelid van onze vereniging. Aangezien Henk door ernstige ziekte verhinderd was deze vergadering bij te wonen is hem dit heugelijke nieuws op 29 december jl. overgebracht door het bestuur, de erevoorzitter, enkele ereleden en voormalig voorzitter Gert-Jan Pruijn.

Henk Driessen heeft gedurende de 35 jaren dat hij als vrijwilliger actief is bij HFC, inclusief 19 jaren als bestuurslid, diverse functies vervuld. Zo treedt hij in 2001 toe tot de Jeugdcommissie in de positie van voorzitter, welke functie is verbonden met een bestuurslidmaatschap met de portefeuille Jeugdzaken. Hij blijft dat tot 2007. In deze jaren krijgt de jeugdopleiding van onze club steeds meer structuur en niveau. Zo wordt er voor het eerst een Hoofd Jeugdopleiding aangesteld. Ook treedt een tweede lid van de Jeugdcommissie toe tot het bestuur; dit om het jeugdbeleid beter in de vereniging te borgen. 

In de jaren 2007 tot 2010 is Henk Driessen elftalleider van het Eerste. In het seizoen 2007/2008 wordt het Eerste kampioen van de Derde Klasse en daarmee wordt de start ingezet van, wat later blijkt, de opmars naar de Tweede Divisie. Twee jaar later volgt promotie naar de Eerste Klasse. Vervolgens treedt Henk weer tot het bestuur toe met als portefeuille de Senioren Selectie. Promoties naar de Hoofdklasse (2010/2011) en de Topklasse (2013/2014) volgen.

Nadat hij zijn portefeuille aan Sander Vink heeft overgedragen vervult Henk Driessen vanaf 2014 de bestuursfunctie van Commissaris Clubhuis en Bar, later aangevuld met het gehele complex. Vanuit die positie neemt hij ook verantwoordelijkheden op zich voor o.a. de organisatie van de Nieuwjaarswedstrijd en voor contact met de KNVB over licentie-eisen. Henk blijft nauw betrokken bij het Eerste. Zo helpt hij bij de scouting en is hij verantwoordelijk voor de organisatie van de thuiswedstrijden. In 2016 wordt hij vicevoorzitter; in 2019 wordt hij onderscheiden met het lidmaatschap van verdienste.

Vanaf 2017 maakt Henk ook deel uit van de Accommodatiecommissie waarin hij zaken aanpakt die direct rondom het primaire bouwproces liggen, waaronder contact met SRO en gemeente, inrichting van tribune en kleedkamers en de aanschaf en voorbereiding van plaatsing van het tijdelijke clubhuis.

Henk zich heeft laten zien als een aimabel, betrouwbaar en kundig bestuurder die handelt vanuit de overtuiging dat besluiten duurzamer zijn als deze goed zijn geborgd.

HFC is Henk Driessen voor al zijn werkzaamheden en inzet bijzonder erkentelijk en hoopt dat dit erelidmaatschap hem sterkt in deze voor hem moeilijke tijd.

Het bestuur

 

 

Bestuursmededelingen Overzicht