Decoraties

Als blijk van waardering voor hun belangrijke en onbaatzuchtige werkzaamheden voor HFC werden tijdens de Algemene Vergadering van 1 december 2022 de volgende personen gedecoreerd: Koos Jochemus werd benoemd tot lid van verdienste, Wilbert van Pampus en Wouter Rijpma werden onderscheiden met de Gouden Speld en Marcel Geurts werd tot winnaar van de Begeer Beker uitgeroepen. Aan Sander Berlage en Guido Hamans zal de Jeugdparaplu worden uitgereikt. In De HFC’er van 2023 zal uitgebreider aandacht aan de gedecoreerden worden besteed.

Bestuursmededelingen Overzicht