KNVB Workshop ‘Gemengd voetbal’ groot succes!

Maandag 28 november jongstleden organiseerde de KNVB samen met de Koninklijke HFC de workshop “Gemengd voetbal” in ons clubhuis. De workshop werd gegeven door een Medewerker Voetbalontwikkeling van de KNVB samen met onze Hoofd Opleidingen, Caspar Dekker. De workshop was bedoeld om inzicht te geven in het doel van gemengd voetbal en wat ervoor nodig is om dit succesvol te introduceren.

Als deelnemers aan deze workshop werden trainers, bestuurders, coaches, coördinatoren, sectieleiders en ouders uitgenodigd. En niet alleen van onze eigen club, er waren ook gasten van omliggende verenigingen als Alliance ’22, BVC Bloemendaal, BSM en RCH.

Gemengd voetbal houdt in, dat jongens en meisjes samen in eenzelfde team voetballen. De mening van de KNVB is, dat dit vanaf de jongste jeugd tot en met 12 jaar de standaard zou moeten zijn. Het doel van dit gemengd voetballen is, om alle kinderen op hun eigen niveau te kunnen laten voetballen. Vanaf een bepaalde leeftijd worden de verschillen tussen jongens en meisjes dermate significant, dat er ook meisjesteams kunnen worden aangeboden.

Het afgelopen seizoen heeft de Koninklijke HFC een begin gemaakt met het introduceren van dit principe. De andere aanwezige clubs hadden hier ook zo hun eigen ervaringen mee. Naast overdracht van kennis, was het doel van de workshop zéker ook om samen te discussiëren over de ervaringen die wij met zijn allen als clubs hierbij hebben opgedaan.

Zoals vaker bij de introductie van iets nieuws, liepen de ervaringen nogal uit een. Zo waren er ouders van meisjes die het heel erg leuk vinden om met jongens te voetballen, maar ook van meisjes die het ronduit lastig hebben. Conclusie was dan ook, dat de ouders en de begeleiding van de clubs hier scherp op moeten zijn.

De koninklijke HFC gaat deze succesvolle workshop in ieder geval een vervolg geven met diverse interne projecten, waar ook een HBO-stagiair onder begeleiding van Caspar Dekker een rol zal krijgen. We houden u op de hoogte!

Bob Klijn

Commissaris dames- en meisjesvoetbal

 

Jeugdzaken Overzicht