Erelid Eggie Poster overleden

In de nacht van 28 op  29 april 2022 overleed Egbert ‘Eggie’, Poster. Hij werd in 1950 op tienjarige leeftijd lid van HFC en bouwde in de ruim zeventig jaren die volgden binnen de club een enorme staat van dienst op. In 1972 trad hij toe tot het bestuur als commissaris senioren wedstrijdzaken, welke functie hij acht jaar bekleedde. In 1979 werd hij onderscheiden met de Gouden Speld. Een jaar later volgde het lidmaatschap van verdienste. In 1985 nam hij de taak van voorzitter van het bestuur op zich en vervulde deze gedurende tien jaar. Bij zijn aftreden in 1995 werd hij tot erelid benoemd. Tot zijn vele verdiensten voor HFC behoren verder onder andere zijn voorzitterschap van het Pim Mulierfonds in de jaren 2000 tot en met 2019 en zijn actieve bemoeienissen in de toenmalige Sponsorcommissie, de Nieuwjaarscommissie en de Reünistencommissie. In 2014 viel hem de eer te beurt gedurende vijf jaar de Diamanten Speld te mogen dragen: een onderscheiding die uitsluitend wordt toegekend aan een erelid of lid van verdienste dat zich na zijn of haar benoeming als zodanig buitengewoon is blijven onderscheiden jegens HFC. Eggie was alom aanwezig en een aimabel en sociaal lid van onze club. Wij allen zullen hem vreselijk gaan missen. Eggie werd 81 jaar.

Bestuursmededelingen Overzicht