Decoraties ALV

Tijdens de Algemene Vergadering van 11 november 2021 werden aan Annemieke Burggraaff, Johan van Streun, Jasper ter Braak en Joost Lamp individuele decoraties uitgereikt. Het Team De HFC’er werd ex aequo tot winnaar van de Begeer Beker uitgeroepen.

Voorzitter van de Jeugdcommissie Coen van den Heuvel prees de kwaliteiten van Annemieke Burggraaff als Sectieleider Breedtevoetbal Onderbouw O8-O12. Hij beschreef haar als onvermoeibaar, flexibel, inventief en creatief. Corona zorgde voor een stortregen aan problemen, maar zij slaagde erin de jeugd tussen deze vele buien door aan het voetballen te houden. Voor haar enorme inzet werd haar als dank de Jeugdparaplu overhandigd.

Voor Johan van Streun en Jasper ter Braak waren er Gouden Spelden. Zij werden toegesproken door voorzitter Dirk Jan Rutgers.

Johan is sinds enkele jaren aan HFC verbonden en heeft zich van meet af aan een voorbeeldig verenigingsman betoond. Het prototype van niet lullen maar poetsen. Hij beheert binnen de Jeugdcommissie de portefeuille selectievoetbal, maar deze kwalificatie doet hem tekort, want hij heeft een open oog voor het breedtevoetbal. Geen klus is hem te veel, want het belang van de jeugd en hun plezier in voetbal staat bij hem bovenaan.

Jasper werd in 1977 op achtjarige leeftijd lid van HFC. Hij voetbalt nog steeds actief bij de Klassieke Veteranen. Sinds 2010 maakt hij deel uit van de Ledencommissie. Jasper was in 2014 en 2015 de organisator van het grote jaarlijkse ONEC-veteranentoernooi voor oude, historische clubs. Voorts heeft Jasper een viertal jaren deel uitgemaakt van de Reünistencommissie. Zeer onlangs trad Jasper na zes jaar af als voorzitter van de Sponsorcommissie. Hij is er met zijn team in geslaagd het sponsorbestand op peil te houden, ondanks de sterk wisselende economische omstandigheden in de afgelopen jaren. Hij heeft inmiddels het stokje overgedragen aan de nieuwe Sponsorcommissie, waaraan hij voorlopig nog enige tijd als adviseur verbonden zal blijven.

Hierna richtte de voorzitter zich tot Joost Lamp. Joost was negen jaar oud toen hij in 1972 lid werd van HFC. Al gauw ontwikkelde hij zich tot een getalenteerde keeper. Hij werd samen met zijn onafscheidelijke vriend Rob Verstraten leider van de toenmalige sectie Onderlingen, de huidige Mini’s. In zijn actieve voetbalcarrière pendelde hij als keeper tussen HFC 1, 2 en 3 en bracht het als supersub tot 60 caps in het Eerste. In het jaar 2000 werd hij onderscheiden met de Gouden Speld.

Al in 1998 voegde hij zich bij de staf van het Eerste als ‘selectie stimulator’ annex elftalleider. Na tien jaar droeg hij de taak van elftalleider over, maar hij is ook nu nog steeds verbonden aan de staf rond het Eerste. Al met al is Joost al meer dan twintig jaar een onmisbare schakel in al wat geregeld moet worden ten einde ons vlaggenschip onder optimale omstandigheden te laten presteren.

Het deed de voorzitter zichtbaar genoegen de vergadering voor te stellen Joost te benoemen tot lid van verdienste. Het daaropvolgend luide applaus bevestigde de instemming van alle aanwezigen.

Ten slotte kreeg Frans Stijnman als winnaar van de Begeer Beker van vorig jaar de gelegenheid de naam van de nieuwe winnaar bekend te maken. Het bleek deze keer niet om één winnaar te gaan, maar om een groepje.

Het jaarlijkse magazine De HFC’er heeft deze keer namelijk onder iets andere omstandigheden dan gebruikelijk het licht gezien. Immers, de coronaperikelen leverden niet veel voetbalstof op. Maar de redactie is er toch in geslaagd om er een lezenswaardig blad van te maken, met een keur aan gevarieerde en prachtig geïllustreerde onderwerpen.

Reden om het hele team tot winnaar van de Begeer Beker 2021 uit te roepen. De samenstelling van de volledige ploeg bestaat uit Eric van Westerloo (hoofdredacteur), Joke Slootheer-Straathof (vormgeving), Gerard de Graaff, Robert van Koolbergen (fotografie), Hans van der Straaten, Bert Vermeer (eindredactie) en Aad Wille (digitalisering en distributie).

In De HFC’er van 2022 zal nader ingegaan worden op bovenstaande decoraties.

Bert Vermeer

 

 

Bestuursmededelingen Overzicht