Spelregels

‘Als je de regels niet kent, kun je ook geen wedstrijd winnen’.

Elke sport heeft zijn eigen spelregels en natuurlijk moet je die regels kennen als je een sport wilt beoefenen. Dat geldt ook voor voetbal; ook voor deze sport gelden spelregels die iedereen behoort te kennen. Beheers je de spelregels niet, maar je wilt toch voetballen, dan is het geen overbodige luxe om je die regels eigen te maken.

De KNVB heeft spelregels vastgesteld voor 4 verschillende leeftijdsklassencategorieën:

  1. jeugd t/m O-10 (speelt op een kwart veld, met aangepaste spelregels);
  2. jeugd O-11 en O-12 (speelt op een half veld, met aangepaste spelregels onder begeleiding van Ouders);
  3. jeugd  O-13 jaar en O-14 (speelt op een groot veld, voetbalt conform de  Pilot Spelregels, worden voornamelijk door ouders gefloten)
  4. jeugd O-14 jaar (speelt op een groot veld, kan een door HFC opgeleide jeugdscheidsrechter toegewezen krijgen)
  1. Hieronder de doorlinks naar de KNVB-regels voor de verschillende leeftijdscategorieën:
    Spelregels voor de jeugd O-8, O-9 en O-10: https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/12343/infographic-6-tegen-6 
  2. Spelregels voor de jeugd O-11 en O-12:  https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/14647/infographic-8-tegen-8
  3. Pilot spelregels voor de jeugd O13-O14. https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/pilot-vernieuwde-spelregels
  4. Spelregels veldvoetbal voor de jeugd vanaf de O-15. Denk hierbij vooral ook aan de 17 spelregels voor veldvoetbal op een groot veld. Raadpleeg hiervoor de link: https://www.knvb.nl/downloads/bestand/27494/0806-factsheet-voetbalvormen11-tegen-11

Voorts wordt met ingang van 2022 de competitie indeling voor de breedtesport bepaald conform het 3 fasen model, met als doel ieder team tegen gelijkwaardige tegenstanders te laten spelen: https://www.knvb.nl/ontdek-voetbal/juniorenvoetbal/jo13-tm-jo19/jo13-t/m-jo19-3-fasenvoetbal

NB: elke voetballer behoort de regels te kennen en ook te spelen conform de regels van de KNVB. Bij Koninklijke HFC is dat niet anders; zij conformeert zich aan de regels van de KNVB. 

update 19 September 2023