Maak je naam en je foto weer zichtbaar op de HFC site

Het is velen al opgevallen dat de namen en foto’s van de spelers op de teampagina’s niet voor iedereen zichtbaar zijn. Alleen als je ingelogd bent zie je deze.
Dat is het gevolg van de nieuwe Privacy wetgeving. Om je naam te mogen laten zien hebben wij je toestemming nodig.

Iedereen kan die toestemming geven door in te loggen en op je eigen profielpagina aan te geven dat je toestemt. In de praktijk blijkt dit voor velen lastig te zijn.

Daarom hebben wij per team een lijst gemaakt waarop elke speler of haar of zijn ouder kan aangeven dat toestemming wordt gegeven.

Je kunt deze lijst hier downloaden. Als wij de lijst hebben ontvangen zorgen wij ervoor dat de namen van de spelers zo snel mogelijk weer voor iedereen zichtbaar zijn op de site en kunnen wij ook in de Grote HFC’er en in het komende jubileumboek je naam en foto plaatsen.

Privacy AVG - Namen zichtbaar op de site

Door de AVG zijn jouw gegevens niet meer zichtbaar op de website. Help ons deze gegevens weer zichtbaar te maken

Een van de gevolgen van de nieuwe wet op de privacy (AVG) is dat HFC alleen met toestemming van de leden en vrijwilligers hun namen - al dan niet voorzien van een foto - op het publieke deel van de website mag zetten. Voor jeugdleden tot 16 jaar is daarvoor toestemming van hun ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger nodig.

Lees meer

Privacy Policy Koninklijke HFC

Koninklijke HFC hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Koninklijke HFC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

  • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en de verschillende categorieën persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  •  wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Koninklijke HFC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 

Lees meer