Opzeggen

A. Opzegging/verandering

Uitsluitend schriftelijk te melden aan
Ledenadministratie Koninklijke HFC,
 Postbus 139,
2100 AC Heemstede of bij: ledenadministratie@konhfc.nl

Ieder verenigingsjaar begint op 1 juli. Kort daarvoor stellen wij de begroting op voor dat nieuwe jaar. Daarom dienen opzeggingen van of gewenste veranderingen in het lidmaatschap vóór 1 juni door de ledenadministratie te zijn ontvangen. Te late ontvangst van de opzegging/verandering leidt automatisch tot verlenging van het bestaande lidmaatschap en tot de daaraan gekoppelde verplichting tot volledige betaling van de contributie voor het gehele volgende verenigingsjaar. Buiten de door de algemene ledenvergadering vastgestelde bedragen zal aan geen enkel lid korting op de contributie worden toegekend.

Beëindiging van het lidmaatschap zal pas dan worden geaccepteerd indien en zodra aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan, zoals het betalen van nog uitstaande boetes, selectietoeslagen en/of (restanten van) contributie e.d. en/of het inleveren van door HFC in bruikleen gegeven wedstrijd- en trainingskleding en -attributen.

U ontvangt schriftelijk bericht of uw lidmaatschap daadwerkelijk is beëindigd dan wel omgezet.

Opzeggingen of verzoeken bij andere personen, commissies of instanties hebben geen rechtskracht.

B. Overschrijving naar een andere voetbalclub

1. Het lidmaatschap van HFC dient opgezegd te worden vóór 1 juni.
2. De KNVB accepteert overschrijving naar een andere club tot en met 15 juni.

Bovenstaande heeft de volgende consequenties:
a) Overschrijving naar een andere voetbalclub, aangevraagd vóór 1 juni, leidt automatisch tot opzegging van het lidmaatschap van de Koninklijke HFC.
b) Overschrijving naar een andere voetbalclub, aangevraagd ná 1 juni, leidt automatisch tot verlenging van het lidmaatschap van de Koninklijke HFC. Indien de KNVB toestemming tot de aangevraagde overschrijving verleent houdt dit in dat u lid bent van zowel de Koninklijke HFC als van de nieuwe vereniging en dat u verplicht bent de volledige contributie bij beide verenigingen te voldoen, terwijl u in door de KNVB georganiseerde voetbalwedstrijden uitsluitend voor de nieuw gekozen club mag uitkomen.

Voor meer informatie: klik op Clubinfo op de homepage.