Opleidingen

In 2003 vatte een aantal enthousiastelingen van HFC (inmiddels de Arbitragecommissie) het plan op om in samenwerking met de KNVB een scheidsrechtercursus te organiseren voor de jeugd onder 14 jaar. Toentertijd floten zij na het volgen van deze cursus de E-tjes en F-jes; tegenwoordig zijn dat de O-11, O-12 en O-13 junioren. Deze opleiding vormde jarenlang een verplicht onderdeel van de jeugdopleiding.

Sinds seizoen 2023-2024 is deze verplichte cursus voor de O14 jeugd komen te vervallen en worden O11, O12 en O13 wedstrijden gefloten door coaches of ouders van betreffende teams, met uitzondering van de O13 teams in de A categorie die daardoor in aanmerking komen voor een scheidsrechter van de KNVB.

In plaats van deze verplichte jeugdopleiding voor O14 spelers en speelsters, ondersteunt de arbitragecommissie sinds seizoen 2023-2024 (op verzoek) O17 teams bij Kon. HFC die dat seizoen hun KNVB-spelregelbewijs moeten halen (verplicht!!) en daarna af en toe een wedstrijd gaan fluiten bij de O14 en/of O15 teams.

Cursusaanbod
De arbitragecommissie doet er dus alles aan om toekomstige scheidsrechters goed op te leiden en te begeleiden bij hun wedstrijden. Om dit te bereiken organiseert de commissie zoals hierboven vermeld een tweetal scheidsrechtercursussen: 

1. Bij het behalen van het verplichte KNVB-spelregelbewijs (alle spelers van O-17 teams) kunnen teams begeleiding aanvragen van de arbitragecommissie

2. De cursus tot clubscheidsrechter: 
 Deze cursus wordt gevolgd door jonge scheidsrechters die vaker willen fluiten en door enthousiaste ouders. Nadat hiervoor het certificaat is behaald kunnen zij als clubscheidsrechter worden ingedeeld om B-categoriewedstrijden (breedtesport) te fluiten. Deze inzet geschiedt te allen tijde op vrijwillige basis.

Cursus clubscheidsrechter
Zowel bij de jeugd als bij de senioren bestaat grote behoefte aan ‘Clubscheidsrechters’ voor alle breedtesportwedstrijden op zaterdagen en zondagen (non-selectie teams).

In september van elk seizoen start de arbitragecommissie daarom met de voor HFC-ers kosteloze cursus ‘Clubscheidsrechter bij HFC’. De cursus, die wordt gegeven gedurende de eerste helft van elk voetbalseizoen (september tot december), beslaat vier theorie- en praktijkavonden waarbij de cursisten praktische- en theoretische tips krijgen aangereikt. 

Gedurende de gehele periode van de cursus krijgen de aspirant-scheidsrechters een lid van de arbitragecommissie toegewezen die hen begeleidt bij verschillende wedstrijden voorafgaand aan de praktijkavonden in november/december.

Tijdens de praktijkavonden fluiten de cursisten onder begeleiding van de arbitragecommissie een aantal wedstrijden van selectieteams. Na afloop van deze cursus is men geschikt om bij HFC  breedtesportwedstrijden in goede banen te leiden.

Wil je je aanmelden? Neem hiervoor contact op met Frans Stijnman.
Mail: arbitrage@konhfc.nl of 06-45 644482.


Feedback/informatieavonden

Uiteraard is de arbitragecommissie (en natuurlijk ook de club zelf) erbij gebaat dat onze scheidsrechters plezier hebben bij het fluiten van wedstrijden. Onderlinge feedback met andere scheidsrechters is daarom van essentieel belang.

Voor terugkoppeling en ook voor indeling van de wedstrijden, maken alle scheidsrechters deel uit van een speciale whatsappgroep en de arbitragecommissie organiseert regelmatig interessante informatiebijeenkomsten. Meestal is daar een bekende scheidsrechter uit de voetbalwereld bij aanwezig.      


Scheidsrechter, hartstikke leuk om te doen!