Contributies 2024-2025

Kleuters  € 50,00
Kabouters 200,00
G-Voetbal 250,00
mini’s 340,00
O8-O9 400,00
O10-O18 400,00
Jong senioren O19 t/m 23 jaar 360,00
Senioren (vanaf 24 jaar) 420,00
Senioren vanaf 55 jaar 360,00
Walking Football / 7x7 250,00
 
Toeslag jeugdselecties 125,00
     
     
Gezinskorting vanaf 3e lid   10%
Entreegeld (vanaf 5 jaar) 75,00
     
Ondersteunend lid 170,00
Donateur 145,00
Toeslag betalen na 1 november 75,00

Kabouters & Kleuterleden
Kinderen mogen starten met voetballen bij de Kabouters wanneer ze 5 jaar worden. Kabouters kunnen, mits de wachtlijst dat toelaat, gedurende het gehele seizoen instromen (indien de geboortedag na 30 april is dan starten ze in het nieuwe seizoen). Kinderen van 0 t/m 4 jaar kunnen ook kleuterlid worden. Er kan weliswaar nog niet worden gevoetbald maar een kleuterlid schuift wel automatisch door naar de Kabouters in het jaar dat ze 5 jaar worden. De contributie van het kleuterlidmaatschap €50,00 bedraagt per seizoen.

Gezinskorting
De gezinskorting van 10% wordt berekend over het contributiebedrag vanaf het derde lid. Het oudste lid van de familie geldt als het eerste lid.

Entreegeld
Naast de contributieregeling kent de Koninklijke HFC voor nieuwe spelende leden het systeem van de eenmalige entreegelden. Deze worden in rekening gebracht vanaf het moment dat je lid wordt  en bedragen eenmalig €75,00 per lid.

ClubCollect
Koninklijke HFC heeft de inning van de contributies uitbesteed aan ClubCollect.  Klik hier voor meer informatie.

ING NL37INGB0000226334
KvK - 40595141
BTW - 0025.87.713.B.01