Alle gedecoreerden in de geschiedenis van HFC

De namen van de erevoorzitters en van de winnaars van de Begeer Beker staan in chronologische volgorde. De namen van de overige gedecoreerden staan in alfabetische volgorde, met die van de dames eerst, gevolgd door die van de heren.

Erevoorzitter
De erevoorzitter is een persoon die voorzitter is geweest van HFC en die de vereniging gedurende vele jaren op excellente wijze heeft gediend. Er kan slechts één erevoorzitter tegelijk zijn. De erevoorzitter is tevens erelid.

Naam Gedecoreerd
W.J.H. Mulier † 1895
“Beschermheer” 1939
K.J.J. Lotsy † 1939
P.C. van Houten † 1959
mr. H.J. Bettink 2019

 

 

 

Ereleden
Onderscheiding op grond van uitzonderlijke verdiensten jegens de vereniging.

Naam Gedecoreerd
G. Adrian 2009
J.P. van Baasbank † 1979
mr. A.H. van den Berg † 1949
mr. H.J. Bettink 1996
F. Bettman † 1973
B. Blankenaar † 1999
J. de Breuk † 1913
F.U. Darlang † 1996
J.H. Domhoff sr. † 1999
H.C.J.G. Driessen 2022
J.H.M. van Eeghen † 1949
H.J.M. Francken † 1915
prof. mr. N.J.P. Giltay Veth † 1996
A. ten Have † 2009
ir. P. Haverkamp Begemann † 1975
W. Heijbroek † 1947
R.D. Jongeneel † 1949
G.H. Kaars Sijpesteijn † 1964
ir. A. Kalkman 2008 
I.H.M. van Liemt 2004 
M. Loosjes † 1914
K.J.J. Lotsy † 1923
J.J. de la Mar † 1969
O. Menten † 1954
mr. J.H. Meijer † 1896
jhr. dr. J.C. Mollerus † 1939 
Th.H. Peltenburg † 1929 
E.J. Poster † 1995 
A. Sandtke † 1954 
dr. C. Spoelder † 1943
J.J. Swens † 1913
H. Thon † 1984 
J.A.G. Tullenaar 2019
H.C.J. Uildriks 2002
G.H. Vermeer 2014 
ir. A.G. van Waveren † 1909 
B. Witjas 2007

 

Leden van verdienste
Onderscheiding op grond van bijzondere verdiensten jegens de vereniging.

Naam Gedecoreerd
mw. B.P.J.M. Huijgens-Tiel † 2007
mw. J.A.M. Slootheer-Straathof 2019
G. Adrian 1992
J.P. van Baasbank † 1967
A. van Beekum † 1969
H.J. van Beem † 1964
P.G.F. te Beest 1975
mr. H.J. Bettink 1979
drs. D. Bijleveld † 1971
B. Blankenaar † 1989
H.A. Boekwijt † 1998
R. de Boer † 1972
L.J.E. Bos † 2009
N.J.J. Bouvy † 1929
P.A.L. Bouwman 1969
I.H. Brouwer † 1999
A.F. van Buuren 1978
drs. J.Ph. Dalmeijer † 1979
mr. F.A. Davidson † 1954
J.H. Domhoff sr. † 1984
H.C.J.G. Driessen † 2009
R.A. Duijtshoff 2015
J.H.M. van Eeghen † 1934
A.E. Geerling 2015
prof. mr. N.J.P. Giltay Veth † 1985
F.W.V. Groot † 1989
A. ten Have † 1979
ir. P. Haverkamp Begemann † 1973
mr. R.J.L.M. Heerkens Thijssen 2004
J. (Koos) Jochemus 2022
P. Jongeneel † 1949
mr. L.J. Jonker † 1963
G.H. Kaars Sijpesteijn † 1925
ir. A. Kalkman 2001
R. Kerkman 2006
H.A.J. Korpershoek 1999
P. de Krijger 1999
dr. F.C. Kuipers † 1933
J.J. Laan † 1929
J. Lamp 2021
W.H. Lagerwerf † 1989
J. Lamp 2021
A.H.C.M. Langemeijer 1999
prof. dr. D.A.V. van der Leij 1994
jhr. A. van Lennep † 1934
I.H.M. van Liemt 1990
P. Ligtenstein † 1970
drs. R.H. Matzinger 2003
L. Molijn † 1979
C. de Nijs † 1959
mr. B.J. Onderwater † 1939
D.A. Oud 1979
mr. G.W. Padt 2019
P. Peeman 1999
P.W. Peereboom † 1954
E.J. Poster † 1980
G.H.J. Pruijn 2017
H.E.H. Rahusen † 1966
J.J. Reinders Folmer † 1969
L.H.P. Rudolph † 1989
W.W. Rijpma sr. 1983
R.J. van der Schaaf 2009
drs. J.C. van Schaik 2018
R.O. Scholtmeijer 1998
W.N. van Schouwenburg † 1979
mr. M.A.V. Slingenberg † 1966
R.E.J. Smit 2004
mr. J.J.A. Smuling† 2016
drs. J. M. Spee 1999
F.J.B. Stijnman 2023
drs. J. van der Straaten 2015
P. Stut 2019
H. Thon † 1954
C.D. Timmerman † 1969
J.A.G. Tullenaar 1994
E. Turlings 2023
H.C.J. Uildriks 1989
E.J. Veldhoen † 1969
E.J.Th. Vellema † 1984
G.H. Vermeer 2013
R. Verstraten 2010
B.W.J. Verwey † 1929
F. van der Wal 1983
drs. C.J. Weidema † 1974
C.J.E. van Westerloo 2010
W. Westra 2012
C.H. Winter † 1959
B. Witjas 1995
C. Zeeman † 2001

Dragers van de Diamanten Speld
De Diamanten Speld (*) is een door Pim Mulier ingestelde, en aanvankelijk voor het leven bedoelde, onderscheiding die voor het eerst door hemzelf werd uitgereikt aan Karel Lotsy en dr. Cees Spoelder. Deze onderscheiding wordt uitsluitend toegekend aan een erelid of een lid van verdienste op grond van onverminderde inzet voor de vereniging. Bij de statutenwijziging van februari 2001 werd in het Huishoudelijk Reglement vastgelegd dat de Diamanten Speld tijdens een ter gelegenheid van een jubileum, i.c. de viering van een lustrum, te houden Algemene Vergadering, door het bestuur wordt uitgereikt aan een erelid of lid van verdienste dat zich na zijn of haar benoeming als zodanig buitengewoon is blijven onderscheiden jegens de vereniging. Er kan slechts één drager van de Diamanten Speld tegelijk zijn. De speld blijft eigendom van de vereniging en wordt uitgereikt voor een periode van vijf jaar. Na verloop van deze termijn of bij het eindigen van het lidmaatschap van de betrokkene dient de speld te worden teruggegeven aan het bestuur. Dragers tot nu toe waren Karel Lotsy, Cees Spoelder, Ad Sandtke, Ton ten Have en Paul Haverkamp Begemann, en vanaf 15 september 2009 Bart Blankenaar tot diens overlijden op 23 januari 2013. Op 15 september 2014 bij de viering van het 135-jarig bestaan van HFC kreeg erelid en oud-voorzitter Eggie Poster deze decoratie opgespeld door voorzitter Gert-Jan Pruijn. Bij de feestelijke Algemene Vergadering van 29 augustus 2019 ter gelegenheid van HFC’s 140e verjaardag werd de Diamanten Speld uitgereikt aan Henk Uildriks.

Naam Gedecoreerd
K.J.J. Lotsy † na 1923
dr. C. Spoelder † 1943
P. van Houten † ca. 1970
A. Sandtke † 1987
A. ten Have † 1999
ir. P. Haverkamp Begemann † 2004
B. Blankenaar † 2009
E.J. Poster † 2014
H.C.J. Uildriks 2019

(*) In het jubileumboek 2004 staat vermeld dat ook Piet van Houten ooit de Diamanten Speld heeft mogen dragen. Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2004 pag. 2 blijkt dat dit niet het geval is.

Dragers van de Gouden Speld
Onderscheiding voor leden, ondersteunende leden en, in uitzonderlijke gevallen, voor niet-leden op grond van verdiensten jegens de vereniging.

Naam Gedecoreerd
mw. A.M. Arends-Nijssen † 2009
mw. E. Darlang-Saveur 2019
mw. B.P.J.M. Huijgens-Tiel † 1984
mw. I.B.J.W.M. Rudolph-Eldering 2010
mw. I. van Schouwenburg-Philips † 1989
mw. E.J.M. Spoelder-van Liemt 2009
mw. drs. E. Uildriks-Kroesen 2002
mw. G. (van Altena)-Welboren † 1991
mw. D. Witjas 1995
E. Alblas † 1967
T.P. Alta † 1959
H. van den Anker † 2019
J.P. van Baasbank † vóór 1967
W.N.J. Bakker † 1983 
J. Beek † 1987
R. Beek † 2004
A. van Beekum † 1954
H.J. van Beem † 1959
J. Beeren 2011
P.G.F. te Beest vóór 1975
mr. A. Beets † 1959
Q.A.A. van den Berg 2009
J.C.M. Berghuis † 1984
mr. H.J. Bettink 2011
F. Bettman † 1957
drs. D. Bijleveld 1970
F.A. Bijvoet 1960
B. Blankenaar † 1979
H.A. Boekwijt †  1985
R. de Boer † ca. 1960-1965
mr. J.B. Boeser 2001 
H. Böhm 2002
drs. R.A. Bolhuis 2015
mr. J. C. ter Braak 2021
A. Brouwer † 2001 
I.H. Brouwer † 1994 
J.J.F. van Buchem 1979 
drs. J.J. van der Burg 1963
A.F. van Buuren 1976
mr. M.J. Clement 2018
mr. J.M.A. Collee † 1959
W. Couperus 2013
mr. F.B.C. Crul 2014
J. Dalmeijer sr. † 1984 
F.U. Darlang † 1984
J. Dekker † 2002 
ir. drs. M.A. Doodeman 2017
ir. A.N. Dorsman † 1987
H.C.J.G. Driessen † 2007 
J.C.G. Driessen MBA 2019
M.A. Duijtshoff 2019
R.A. Duijtshoff 2000
N.H. Eldering † 1964
N.J.J.M. Eldering † 1987
P.H. Engelenberg 2016
J. Faber † 1954
J.J.M. Francken 1959 
P.J. Freni † 1959
A.E. Geerling 1989 
H. Th. Gerke † 2009
J. Goosens †  1982
P. Goosens  1973
E. Groeneveld 2009 
F.W.V. Groot † 1979 
A.H. de Groot 2004 
P. ter Haar † 1962
W. S. Haarmans 2017
H.A. Hackenitz † 1969 
J.M. den Hartog †  onbekend
A. ten Have † 1969
ir. P. Haverkamp Begemann † 1972
W. Heijbroek †  1947 ?
mr. R.J.L.M. Heerkens Thijssen 1984
J.L. Heesterbeek jr. † 1984
mr. P.J. Heizenberg 2023
J.C. Heupers 2019
ir. C. van den Heuvel 2009
H.W. Hoes † 2015
P.J.M. Hoes 2018
R. Hoogendoorn sr. † 2009
P. Hopman † 1985
C. van der Horst 2010
C.G. van Houten † 1958
P.C. van Houten † 1952
W.G. ten Houte de Lange † 1984
Th. F. Hoijer † onbekend
Th.W.P. Immers † 2001
F. Jansen † 1968
J. (Koos) Jochemus jr. 1994
J. (Cok) Jochemus sr. † 2006
A. de Jong 2002
B. de Jong 2020
J.P.H. de Jong 2014
M.A. de Jong 2000
P. Jongeneel †  vóór 1949
R. Jongeneel † 1954
mr. L.J. Jonker † 1951
G.H. Kaars Sijpesteijn †  onbekend
ir. A. Kalkman 1996
B. Kammeijer † 1954
P.G. Kamp 2004
A. van Kampen 2006
R. Kerkman  1995
E. Klein 1992
drs. C. Klick † 1962
J.N.M. Kluit 1973
E.J. Koenders 2007
drs. L.A. Koetse 2009
A. Kolderie †  onbekend
B. Köller † 1990
E. Koning † 1969
drs. R. van Koolbergen 2010
Th. Koot 1959
H.A.J. Korpershoek 1984
drs. Q.M. Korthals Altes 2009
F. Kotte † 1964
F.M.L. Kottman 1994
M. Krant 1990
W. Kruijer † 1954
M. Kruyff † 1964
H.J. van Laar 2020
J. Lamp 2000
mr. H. Latenstein 1971
A.H.C.M. Langemeijer 1994
W.H. Lagerwerf † 1979
mr. N.J. van der Lee † 1959
prof. dr. D.A.V. van der Leij 1989
jhr. C.L. van Lennep † 1959
I.H.M. van Liemt 1979
H. Ligtenstein † 1954
P. Ligtenstein † 1970
H. Lingeman † 1982
J.J. de la Mar † 1951
drs. R.H. Matzinger 1971
P. Meijndershagen 2020
A.Y.A. van der Meulen 1999
A. Minke 2003
G.W.P. Molenaar † 1969
L. Molijn † 1959
M.P.J. Möllmann 2023
F.L. van Muiswinkel sr. † 1984
E.A. Muller 2012
B.J. Nelis 2015
drs. J. van Niel 2016
H.J.J. Nietzman † 1962
C. de Nijs † 1954
J.M. de Nobel † 2005
R.F. Onstein 2019
drs. C. Opoku 2016
D.A. Oud  1978
A.J. Paauw 2004
ir. W.D.E. van Pampus 2022
mr. G.W. Padt 1994
Ir. W.D.E. van Pampus 2022
P. Paul  1970-1973
P. Peeman 1984
P.W. Peereboom † vóór 1954
R. Peereboom Voller 2019
G. Peijs 2010
F. Post 2007
E.J. Poster † 1979
B. Prijs 2009
G.H.J. Pruijn 2000
H.E.H. Rahusen † 1957
C. Radsma 1997
mr. E.A. van Ravenswaaij
2019
H.C. Reinders Folmer † 1984
C.D. van Rijn 1985
W. (Wouter)  Rijpma 2022
dr. H.J. Roelfsema 2003
B.D. Roode 2003
L.H.P. Rudolph † 1963
P. Rudolph 2019
J.M. Ruskamp † 1962
A. Sandtke † 1951
R.J. van der Schaaf 1996
drs. J.C. van Schaik 1992
 T.J.F. van Schaik 2017
F.W. Schnitger † 1979
prof. dr. R.J. Scholtmeijer † 2019
R.O. Scholtmeijer 1984
F. Schotte † 1964
C.D. van Schouwenburg 2009
E.J. van Schouwenburg 1967
A.H. Schreuders 2000
H.J. Slingenberg † 1950
mr. M.A.V. Slingenberg † 1963
G.M. Smit 2019
O.M. Smit 1988-1994
R.E.J. Smit 1987
mr. J.J.A. Smuling † 1980
drs. J.J.B.M. Spee 2016
drs. J.M. Spee 1994
G.P. Stapensea 2000
F.A.C. Stevens † 1987
F.J.B. Stijnman 2014
J. Stoffelen † 1988
J. Stork 1989
drs. J. van der Straaten 1999
J. J. H. van Streun 2021
P. Stut 2009
J.F.H. Tekelenburg 1984
ir. E.J.M.C. Thole 1972
H. Thon †  onbekend
C.D. Timmerman † 1960-1965
J.A.G. Tullenaar 1983
E. Turlings 2015
E.J. Veldhoen † 1954
E.J.T. Vellema † 1979
G.J. van Vemde †  onbekend
drs. W.B.H. Venlet † 2002
G.H. Vermeer 2004
R. Verstraten 1997
C.D. Vogelzang † 1994
V.B. Volkert 2019
drs. C.J. Weidema †  onbekend
J.C.M. Weijers 1996
mr. J. van der Werff 2000
drs. E.H. Westra † 1972
W. Westra 1999
mr. R.A. van Wijk † 2004
ir. H.A.G. Wijkhuizen 1969
A. Wijt † 1969
C.H. Winter † 1956
H. Winter 2009
B. Witjas 1979
A.H. Wolf 2020
C. Zeeman † 1995
E.F. Zeeman 2013
J.W. van der Zwaan 1994

(**) In voorgaande jubileumboeken komen de namen voor van J.P. Alta en P.T. Alta als dragers van de Gouden Speld. Namens haar familie heeft mw. Rita Alta uit Doorwerth ons in januari 2011 laten weten dat het hier om een en dezelfde persoon gaat. Correct is Teatse Pier Alta.

Dragers van de Zilveren Speld
Onderscheiding voor junioren en niet-leden op grond van inzet voor de vereniging.

Naam Gedecoreerd
mw. J.W. van Andel 2001
mw. A.M. Arends-Nijssen † 2001
mw. P.E. Bettink-Posthumus 2004
mw. C.G. Brouwer-Schut † 2001
mw. C. Beek-Tiggelman 2001
mw. M.M.A. Daane 2001
mw. S.A.M. Daane 2001
mw. Th.M. Dams 2006
mw. E. Darlang-Saveur 2004
mw. M.I. van Doornum-Matiasen 2006
mw N.E.M. Duijtshoff-Niehe 2006
mw. A. Engel-Hofstee 2001
mw. W.M.P. Hartman 2004
mw. C. Hommers 2004
mw. A.E. Huurman-Langeveld † 2005
mw. B.G. Jochemus-Joenoes 2001
mw. M.E.J.H. Jochemus-van Baekel † 2001
mw. M.D. Kaptein 2001
mw. J.C. Kocks 2018
mw. A.E. Korpershoek-Huurman 2005
mw drs. S.B.C. Laureau 2019
mw. M.V.C.E. Lindenhovius-La Fleur 2010
mw. G.H. Lopuhaä 2002
mw. mr. E.C.M. van Mierlo 2023
 mw. E.M. Mutsaerts - den Breejen van den Bout 2013
 mw. H. Roelfsema-de Keijzer 2001
 mw. I.B.J.W.M. Rudolph-Eldering 2001
 mw. J.A.M. Slootheer-Straathof 2009
 mw. W.L.M. Spee-van Velsen 2001
 mw. E.J.M. Spoelder-van Liemt 2004
 mw. M.J.L. Waagmeester-van Beurten 2006
 mw. A.M. Weurman 2004
 mw. H.I. Wiers-Berendregt 2006
 mw. E. Zeeman-Haremaker † 2001
 mw. J. Zonjee-den Hartog 2001
 H.M. Boot 2011
R. Bossen 2024
 O.H.W. van Dijk 2010
 M.J. Goedknegt 2002
 A. de Haan 2008
 J.P.H. de Jong 2006
G. Kruijer 2008
D. Kruseman Aretz 2016
D. de Loor 2004
W.H. van der Minne 2016
R.C.M. Mutsaerts 2016
drs. M.F. ten Raa † 2014
E.P.G. van der Rest † 2004
O. Reder 2010
J.J. de Ridder 2006
 G.M. Smit 2009
 F.J.B. Stijnman 2012
 J. Swart 2001
drs. F. Turkenburg 2013
W. Vermeer 2004
 W.J. Vogel 2013


Winnaars van de Begeer Beker
Een niet-statutaire onderscheiding voor een of meerdere personen die zich gedurende één seizoen bijzonder verdienstelijk heeft of hebben gemaakt voor de vereniging.

Naam Gedecoreerd
F. Bettman † 1964
C.D. Timmerman †   1965
E.J. van Schouwenburg  1966
A. ten Have † 1967
drs. J.Ph. Dalmeijer † 1968
G.J. van Vemde †  1969
drs. C.J. Weidema †  1970
S.F. Eringa † 1971
F.U. Darlang † 1972
G.H. Vermeer 1973
F.L. van Muiswinkel sr. † 1974
J.H. Domhoff sr. † 1975
E.J.Th. Vellema † 1976
J. Klein Schiphorst † 1977
mw. B.P.J.M. Huygens-Tiel † 1978
O.G. Richelmann † 1979
mw. M. de Jong-Kaars Sijpesteijn 1980
J.H. Domhoff sr. † 1981
E.A. Verspoor 1982
W. Couperus   1983
mr. R.J.L.M. Heerkens Thijssen 1984
A.H.C.M. Langemeijer 1985
J. Beek †  1986
C.D. van Rijn 1987
R.E.J. Smit 1988
prof. dr. D.A.V. van der Leij 1989
drs. J. M. Spee 1990 
I.H. Brouwer † 1991
J.C.M. Weijers 1992
H.C.J. Uildriks 1993
B. Blankenaar †  1994
B. Blankenaar † 1995
Ir. A.N.. Dorsman †  1996
H.P. Braun en P. Rudolph 1997
mw. E. van Andel-Klein 1998
mw. A.M. Arends-Nijssen † 1999
J. van Dijk  2000
R. de Haan 2001
E. Kroes 2002
drs. J. van der Straaten 2003
R. A. Duijtshoff 2004
mw. J.A.M. Slootheer-Straathof 2005
R.E.J. Smit 2006
mw. drs. E. Uildriks-Kroesen  2007
P. de Krijger 2008
E. Turlings 2009
mw. dr. A.H. van Stegeren en mevr. D.G. Vogelenzang-Struwer 2010
D.J.C. Kluit † 2011
drs. M.F. ten Raa †  2012
J.A.G. Tullenaar 2013
Mw. drs. S.B.C. Laureau 2014
W. Westra en S. Zeijl 2015
Klusteam: M.C.M. van Egeraat, A.E. Geerling, J. Jochemus jr., mr. H.J. Jong, A. Meek, G. Peijs,  W.M.  Schinkelshoek, A. Tromp, G.H. Vermeer en B.P. Zonjee 2016
 mr. P.J. Heizenberg 2017
Kledingcommissie: mw. J.D. Ambagtsheer-van Hoeve, mw. E.C.M. Janssen-Everstijn, mw. J.M. Laan-Dorhout, mw. I. Odolphy, J.J.W. Janssen, A.L de Jong, M. Prass, M.A. Reuvers en J. Warmerdam 2018
Jubileumcommissie: mw. mr. M.C.Th. Versteegh (vz), mr. F.B.C. Crul (vvz), J.C. Heupers, drs. B.F. Koops RA, H.M.T. Koops en F. Willems 2019
 F.J.B. Stijnman 2020
Team De HFC’er: mw. J.A.M. Slootheer-Straathof, G. de Graaff, R. van Koolbergen, J. van der Straaten, G.H. Vermeer, E.C.J. van Westerloo en A.H. Wille 2021
M.B.A. Geurts 2022
Vertrouwenscommissie:
mw. M. Kniep en H.J. van Laar
2023