De unieke koninklijke sponsorborrels

De sponsorborrels van de Kon. HFC zijn bekend in heel Kennemerland en zelfs ver daarbuiten. Het tijdstip van de sponsorborrel is zorgvuldig gekozen. Gewoon aan het eind van de laatste werkdag van de week.

Als je na een dag hard werken eenmaal thuis in je luie stoel ploft, heb je vaak geen zin meer er weer uit te gaan. Daarom beginnen onze borrels vroeg en hebben ze ook een strikte eindtijd. Als we een gastspreker uitnodigen betreft het mensen met een bijzonder verhaal, vaak ook bekende Nederlanders. We vragen de sprekers interessante belevenissen en levenslessen met ons te delen. En niet langer dan 20 à 30 minuten spreektijd, zodat het genoegelijk samenzijn en het verlevendigen van de onderlinge contacten voldoende invulling kan krijgen.