Actueel Arbitrage

 

In deze sectie publiceren we artikelen over evenementen, speciale zaken die ons ter ore zijn gekomen, typische scheidsrechterfilmpjes, beslissingen van scheidsrechters waarover men onderling met andere scheidsrechters of juist met de arbitragecommissie van gedachten wil wisselen, dingen als “wat we nú toch weer hebben meegemaakt” etc etc etc. We maken hier een interactieve sectie van.

De redactie (Jos de Jong en Frans Stijnman) behoudt zich het recht voor om niet ter zake doende artikelen niet te publiceren of uit deze sectie te weren.

Momenteel wordt gewerkt aan het bepalen van het juiste format voor deze sectie. 

De redactie
Jos de Jong/Frans Stijnman