Koninklijke onderscheiding voor Hans van der Straaten

In deze bizarre tijden waarin niets meer is zoals het kort geleden nog was, is gelukkig een van de tradities overeind gebleven en dat is de lintjesregen ter gelegenheid van de op handen zijnde verjaardag van het hoofd van het Koninklijk Huis, in casu koning Willem Alexander. Helaas is een feestelijke bijeenkomst op het gemeente- of stadhuis vanwege de coronacrisis momenteel uitgesloten, dus de gedecoreerden moeten het doen met een telefoontje van de plaatselijke burgemeester en de hoop er later toch nog een echt feestje van te kunnen maken.

Maar de eer is er niet minder om en het was Haarlems burgemeester Jos Wienen dan ook een groot plezier om ons lid van verdienste Hans van der Straaten namens de koning te kunnen laten weten dat hem de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau te beurt was gevallen.

Hans heeft met name binnen HFC een lange staat van dienst. Zo werd hij rond 1985 leider van diverse jeugdteams en later sectieleider. Hij was zelf geen echte voetballer, maar werd toch lid van onze club. In 1999 werd hij door HFC onderscheiden met de Gouden Speld.

Hij maakte als interim-voorzitter, respectievelijk voorzitter, twee keer deel uit van de desbetreffende jubileumcommissies die belast waren met de organisatie van de viering van het 125-jarig bestaan van HFC in 2004 en van het 130-jarig bestaan in 2009.

In 2004 werd Hans geconfronteerd met de wens om het G-voetbal binnen HFC een volwaardige plek te geven. Hij pakte deze uitdaging voortvarend op en op 1 januari 2005 startte HFC officieel met het G-voetbal. Hij was en is nog steeds de stimulerende organisator van wat inmiddels is uitgegroeid tot het grootste G-toernooi van Nederland, dat - onder normale omstandigheden - telkens aan het eind van het seizoen op HFC plaatsvindt.

Hans speelde vanaf 1999 diverse rollen in vijf opeenvolgende lustrummusicals. Hij zorgde ervoor dat ook de G-voetballers daarbij actief betrokken waren. Verder maakt Hans sinds 2014 deel uit van de redactie van De HFC’er en is sinds 2015 lid van de Seniorencommissie.

In 2012 werd aan Hans door de Haarlemse gemeenteraad de Kenau Hasselaerprijs toegekend voor zijn inzet voor het G-voetbal en in 2015 werd hij benoemd tot lid van verdienste van HFC.

In De HFC’er die naar verwachting in september 2020 zal verschijnen, zal op de verdiensten van Hans voor HFC meer in detail ingegaan worden. Voor nu geldt deze koninklijke onderscheiding, waarvoor namens heel HFC onze hartelijke felicitaties.

Bert Vermeer

 

 

Bestuursmededelingen Overzicht