Joris Egressy overleden

Wij zijn met de familie Egressy verdrietig dat hun vrolijke en dappere zoon Joris gisteren op 11 jarige leeftijd is overleden. Joris kon vanwege zijn handicap niet bij ons voetballen. Dat doen zijn broers Tobias en Pepijn wel. Vader Xander is een van onze coaches en moeder Annelot is de voormalig voorzitter van onze Gedragscommissie. We wensen de familie sterkte om dit grote verlies te dragen.
 
Bestuur Kon. HFC

Op de foto zit Joris op de voorgrond.

Dick Drijver overleden

Op 20 juli jl. is onze oud-eerste elftalspeler en trouwe donateur Dick Drijver overleden. Als speler maakte hij deel uit van het elftal dat in 1961 kampioen werd van de Eerste Klasse en daarna streed om het kampioenschap van Nederland bij de amateurs met als ploeggenoten Paul Bouwman, Ton Geerling, John Honnef, Gerard Koenders en Henny Wijkhuizen.

Wegens verhuizing is de voetballoopbaan van Dick bij HFC vrij kort geweest maar als donateur is hij de vereniging jarenlang trouw gebleven. Vanuit zijn geliefde Texel bezocht hij regelmatig de reünistenbijeenkomsten waar hij zichtbaar van genoot.

 Dick Drijver werd 87 jaar.

Op de foto: bovenste rij, zesde van links: Dick Drijver

Lees meer

Contributies seizoen 2022-2023

Beste HFC’ers en ouders/verzorgers van jeugdleden,

De zomer heeft zijn intrede gedaan en velen van u genieten inmiddels van een periode van ontspanning. Inmiddels maken we ons op voor een nieuw voetbalseizoen.

U ontvangt binnenkort de factuur voor de betaling van de contributie seizoen 2022-2023 Net zoals vorig jaar doen we dit samen met ClubCollect. U ontvangt een betaalverzoek via SMS en/of e-mail. U komt dan op uw persoonlijke betaalpagina waar u de factuur ziet. Hier kunt aangeven of u de contributie in één keer betaalt of in drie termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL.

Met sportieve groet, een fijne zomer gewenst en hopelijk tot zeer spoedig langs de lijn op de Spanjaardslaan.

Het bestuur

Theo Veling 1940-2022

Op 29 juni 2022 overleed oud-lid Theo Veling op de leeftijd van 82 jaar. Theo is tot aan zijn dood deel uit blijven maken van het team der Hondekoppen. Aryan van der Leij wijdt in bijgaand in memoriam aandacht aan de overledene.

Theo Veling 1940-2022

Binnen het, indertijd, luidruchtige gezelschap dat onder de naam FC Hondekop deel uitmaakte van de HFC-familie, nam de onlangs overleden Theo Veling een bescheiden plaats in. Trouw was hij zeker, hij was er altijd, vanaf het begin in 1967, toen er nog als 12de team gevoetbald werd, later, dankzij enig uitgekiend lobbywerk en een naderend kampioenschap, gepromoveerd tot het 10de. Maar temidden van bestuurskanonnen zoals de ons inmiddels ook ontvallen Eggie Poster en Frits Bettman, en Henk ‘Oelie’ Uildriks en Ignace van Liemt - alle vier erelid - plus de overige leden van verdienste, gouden spelddragers en Begeerbekerwinnaars van de FC, was zijn bijdrage aan het clubleven klein. Voetballen deed hij ook zelden, vanwege vroeg optredend fysiek ongemak. De reden waarom hij toch, en als enige, is gehonoreerd met de unieke zilveren Hondekopspeld is dat hij, onbaatzuchtig en punctueel, FC-leden als Henk Reus en Gerard Molenaar toen die zich zelf niet meer konden vervoeren, jarenlang naar en van de maandelijkse lunch vervoerde en ook daarnaast van de nodige hand- en spandiensten voorzag. Theo was een aardige, vrolijke, medemenselijke man die helaas steeds meer worstelde met een afnemende gezondheid. Moge hij nu in vrede rusten.

Aryan van der Leij

 

 

 

Max Jochemus overleden

Op vrijdag 17 juni overleed oud-lid Max Jochemus. Max is een loot aan de stam van de Jochemus-familie, te beginnen bij vader Cok, die in 2016 overleed op de leeftijd van 90 jaar. Cok bracht het in de na-oorlogse jaren tot 45 optredens in het Eerste. Het echtpaar Jochemus kreeg vier kinderen: Betty, Koos, Max en Richard. Max werd lid in 1970 en speelde als senior in het Derde. Verder kwam hij in het zaalvoetbal in de periode rond 2000-2015 een vijftiental jaren uit voor HFC. De Jochemus-stam leeft binnen HFC voort in Jesper (8 caps), als een van de zoons van Koos (42 caps), en de vierjarige tweeling Xavi en Lio. Max werd slechts 59 jaar oud.

 

Dankbetuiging aan de HFC-vrienden van Eggie Poster

Lieve vrienden van Eg,

Wat hebben jullie ons als familie in een warm liefdevol bad gedompeld met lieve woorden, liederen, bloemen en geschenken.
Clubliefde in optima forma! Het voelt als een beschermend gevoel wat enorm helpt om de weg zonder Eg te kunnen bewandelen.
Eg zal boven glunderend hebben toegekeken. Hij hield niet voor niets het allermeeste van HFC.

Dank voor alles met heel ons hart.

Marjoleen
 Joan- Mary
  Eggie & Daphne
   Roos & Siem

Opzeggen / overschrijven

Belangrijke bestuursmededeling 

Indien een speler/speelster zich wil afmelden voor volgend seizoen dan kan dat uitsluitend door, tot uiterlijk 31 mei, een mail te sturen naar: ledenadministratie@konhfc.nl.
Telefonische opzeggingen en/of mondelinge mededelingen aan trainers/leiders en/of andere personen zijn niet afdoende.

 

Lees meer

Erelid Eggie Poster overleden

In de nacht van 28 op  29 april 2022 overleed Egbert ‘Eggie’, Poster. Hij werd in 1950 op tienjarige leeftijd lid van HFC en bouwde in de ruim zeventig jaren die volgden binnen de club een enorme staat van dienst op. In 1972 trad hij toe tot het bestuur als commissaris senioren wedstrijdzaken, welke functie hij acht jaar bekleedde. In 1979 werd hij onderscheiden met de Gouden Speld. Een jaar later volgde het lidmaatschap van verdienste. In 1985 nam hij de taak van voorzitter van het bestuur op zich en vervulde deze gedurende tien jaar. Bij zijn aftreden in 1995 werd hij tot erelid benoemd. Tot zijn vele verdiensten voor HFC behoren verder onder andere zijn voorzitterschap van het Pim Mulierfonds in de jaren 2000 tot en met 2019 en zijn actieve bemoeienissen in de toenmalige Sponsorcommissie, de Nieuwjaarscommissie en de Reünistencommissie. In 2014 viel hem de eer te beurt gedurende vijf jaar de Diamanten Speld te mogen dragen: een onderscheiding die uitsluitend wordt toegekend aan een erelid of lid van verdienste dat zich na zijn of haar benoeming als zodanig buitengewoon is blijven onderscheiden jegens HFC. Eggie was alom aanwezig en een aimabel en sociaal lid van onze club. Wij allen zullen hem vreselijk gaan missen. Eggie werd 81 jaar.

Oproep aan leden en vrijwilligers: controleer je adresgegevens


Bij het recente verschijnen en versturen van ons Magazine De HFC'er werden we helaas geconfronteerd met vele niet kloppende adressen. Het gevolg: hoge extra kosten voor de club en onnodige verspilling van materialen die niet gebruikt worden. Daar willen we als club wat aan doen en we vragen graag om uw hulp.
 
Controleer uw gegevens en help de club verspilling tegen te gaan
Lees meer

HFC Live TV: HFC start pilot met live videobeelden

De technische mogelijkheden om live videobeelden te streamen van wedstrijden op de velden bij HFC worden steeds beter. Eerder heeft HFC al meegedaan met het initiatief Voetbal TV wat helaas na een voortvarende start werd gestopt door een faillissement. Al wat langer leeft de wens binnen de technische staf om hier een vervolg aan te geven. In samenwerking met Vidicrowd is de afgelopen periode druk gewerkt aan het mogelijk maken van een pilot. In het najaar is er op veld 3 een intelligente camera opgesteld die ons in staat stelt videobeelden te streamen en ook op te nemen en terug te kijken. Het is de ambitie om tijdens de pilot ervaring op te doen om daarmee op een later moment op bredere schaal de beelden toegankelijk te maken via onze website en in het clubhuis. Voor wie niet kan wachten om al een kijkje te nemen staat er in de HFC ClubApp in het menu al een referentie naar HFC Live. Op momenten dat er wedstrijden worden uitgezonden kunnen deze hier al bekeken worden. Ter illustratie ziet u al wat opgenomen beelden om een indruk te krijgen hoe dit eruit gaat zien. En om terug te komen op de column 'De zijlijn' van onze geliefde huis columnist Joop van Schaik van 27 januari, waarin hij repte van een VAR-loze Spanjaardslaan, zeggen we: geniet er nog maar even van Joop!

 

 

Jan Dalmeijer overleden

Hedenmorgen 24 november 2021 in alle vroegte overleed in het bijzijn van zijn echtgenote Mieke en zijn kinderen Fleur en Philip ons lid van verdienste en winnaar van de Begeer Beker Jan Dalmeijer op de leeftijd van 75 jaar. Jan bracht het in de periode 1967-1971 als keeper van het Eerste tot 76 competitiewedstrijden en tientallen vriendschappelijke en toernooiwedstrijden. In 1968 kreeg hij de Begeer Beker uitgereikt, omdat hij plotseling en onvoorbereid de plaats van eerste doelman Gejus van de Meulen jr. en reservekeeper Frans van Buchem moest overnemen. Gejus vertrok onverwacht naar het buitenland en Frans moest om gezondheidsredenen stoppen. Jan was van beroep huisarts en HFC maakte dankbaar gebruik van zijn medische kennis. Zo trad hij in 1975 toe tot de Technische Commissie met als taak het formuleren en bewaken van het medisch beleid en werd hij later medisch begeleider van het Eerste. In 1979 werd hij tot lid van verdienste benoemd. Jan is vanaf 1998 actief lid van de Archiefcommissie geweest en is dat tot het einde toe gebleven. 

Decoraties ALV

Tijdens de Algemene Vergadering van 11 november 2021 werden aan Annemieke Burggraaff, Johan van Streun, Jasper ter Braak en Joost Lamp individuele decoraties uitgereikt. Het Team De HFC’er werd ex aequo tot winnaar van de Begeer Beker uitgeroepen.

Lees meer

De Regenboogaanvoerdersband

Afgelopen maandag, 11 oktober,  was het Coming Out Day.  Deze dag symboliseerde dat iedereen mag zijn wie die is en wie die wil zijn. 
Het is iets wat HFC graag ondersteunt en ook wil uiten naar haar leden en de bezoekers van onze verenging. Iedereen is welkom op onze club en wij willen dat op verschillende manieren kenbaar maken.

Lees meer

Zes vragen over de voortgang van het nieuwe clubhuis

We kunnen elkaar nog steeds niet in levenden lijve bijpraten over de voortgang van ons nieuwe clubhuis. We kunnen ons voorstellen dat er bij de leden de nodige vragen zijn. Eerder hebben we via deze website, met filmpjes en via de Nieuwsbrief updates gegeven. Krantenberichten met de bezorgdheid van de buurt over onze plannen zullen onze leden ook bereikt hebben. Daarom willen we hier aandacht besteden aan hoe HFC hiermee omgaat.

Heeft HFC overleg gevoerd met de buurt voor de plannen voor het nieuwe clubhuis?
Ja, HFC is in maart 2018 gestart met overleg met de Wijkraad Zuiderhout & Vredenhof over de nieuwbouwplannen. HFC is direct aanwezig geweest bij een vergadering van de wijkraad om de plannen toe te lichten. Later in dat jaar is de buurt uitgenodigd op HFC. Architect Heiko Hulsker en het bestuur hebben toen een toelichting gegeven op de plannen, tekeningen van het ontwerp laten zien en vragen beantwoord van buurtgenoten. Tijdens de viering van het 140-jarig bestaan heeft HFC wederom de buurt uitgenodigd om de voortgang van de nieuwbouw te bespreken. Tijdens deze bijeenkomsten zijn zorgen van de buurt besproken die veelal te maken hebben met de bestaande verkeerssituatie en die niet direct zijn gerelateerd aan de nieuwbouw. De reacties van de aanwezigen over het ontwerp van clubhuis en tribune waren positief. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten heeft HFC de zorgen geïnventariseerd in een memo en deze gedeeld met de buurt. Hierna hebben HFC, de buurt en de gemeente in meerdere overleggen besproken of en zo ja hoe de zorgen aangepakt kunnen worden.

Lees meer

HFC App vanaf nu toegankelijk voor alle leden van Koninklijke HFC

Vanaf heden is de HFC ClubApp te gebruiken voor alle leden van HFC. Alle leden hebben op 29 december op het bij de HFC ledenadministratie bekende e-mailadres een uitnodiging gekregen. Inmiddels hebben vele mensen de weg om de HFC App te installeren gevonden gegeven het feit dat we inmiddels richting de 300 gebruikers gaan. De ingebruikname van de HFC app is een lang gekoesterde wens van het bestuur. HFC maakt voor de HFC App gebruik van de faciliteiten van All United, het platform waar ook de website op draait. Veel van de look & feel zal dus bekend voorkomen.

Lees meer

INSTRUCTIE HFC TV

Maak nu je eigen inzending voor HFC TV!

- Schiet met je eigen telefoon een filmpje over iets wat je wilt delen met de HFC gemeenschap;
- Zorg dat je goed uitgelicht bent en dat het stil is om je heen;
- Gebruik van een recente smartphone is prima, film in landscape (je toestel een kwartslag. draaien);
- Maak vooraf een script met wat je wilt vertellen zodat je zo veel mogelijk in een take kunt opnemen;
- Het aandragen van mensen die je graag wilt terugzien op HFC TV mag ook;
- Stuur je inzending of nominatie naar secretaris@konhfc.nl;
- Na de inzending wordt het filmpje door het HFC TV TEAM in het juiste format gezet;
- Binnen enkele dagen zal het filmpje vervolgens op HFC TV geplaatst worden;
- Als je inzendt, verleen je automatisch toestemming om de beelden te plaatsen.

DOE JE OOK MEE?

 

 

ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE BIJEEN

Op zaterdag 25 januari jl. kwamen 25 ereleden en leden van verdienste van HFC bijeen in Duinpaviljoen de Uitkijk op het Kopje van Bloemendaal. Met een afvaardiging van het bestuur werd op constructieve wijze en in een uitstekende sfeer over een aantal HFC-aangelegenheden gesproken. Een bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is.
Door hoffotograaf Robert van Koolbergen werden de ereleden en  leden van verdienste op de gevoelige plaat vastgelegd. Hier het resultaat. Opgeteld 1400 jaar lidmaatschap van HFC bijeen.

Fietsenoverlast bij het Theater

Helaas stallen sommige jeugdteams hun fietsen bij het Theater aan veld 5. Zie bijgaande foto. Dit geeft veel overlast en is ook niet nodig. Fietsen kunnen gewoon in de stalling van HFC geplaatst worden. Het vriendelijke verzoek aan de teams die het betreft om de fietsen niet meer te stallen bij het Theater maar in de fietsenstalling van HFC.

Namens het bestuur,
Henk Driessen