Trainingen zonder beperkingen, voorlopig onderlinge wedstrijden

 
Met de wijzigingen van vrijdag 14 januari in het coronobeleid van de rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport?utm_source=pagina-offline&utm_medium=redirect) zijn er ook voor de sport gelukkig weer versoepelingen doorgevoerd. Dat betekent dat trainingen en onderlinge wedstrijden weer zonder beperkingen door kunnen gaan. Graag wijzen wij u op de specifieke trainings- en wedstrijdschema's die zoals te doen gebruikelijk door de verschillende voetbalafdelingen gedeeld zijn of zullen worden. Publiek is helaas vooralsnog niet toegestaan bij trainingen en onderlinge wedstrijden. 
 
Het bestuur

Roze Mug Magazine

Afgelopen zaterdag is door Ruud Steenbergen van Gay-Haarlem, aan onze voorzitter, Dirk Jan Rutgers, het Roze Mug Magazine aangeboden waarin het leven en wonen als LHBTI in Haarlem centraal staat. We zijn hier erg blij mee. Het is een prachtig blad geworden waarvan exemplaren in ons clubhuis liggen om te lezen en mee te nemen. Op de website van Gay-Haarlem staat een kort verslag van dit bezoek, waarin onder meer wordt genoemd dat HFC een LHBTI vriendelijke club is waar een actief beleid wordt gevoerd om acceptatie op dit punt te verbeteren. In het nieuwe jaar zullen we hier wederom aandacht voor vragen.

Het bestuur

Simon de Vries overleden

Dit weekeinde ontvingen wij het droevige nieuws dat Simon de Vries jl. donderdag 9 december geheel onverwachts is overleden. Simon was vele jaren een zeer gewaardeerde clubscheidsrechter bij onze vereniging en floot regelmatig wedstrijden bij zowel de jeugd als de senioren. Daarbij vielen zijn markante persoonlijkheid, zijn onverstoorbare houding en vooral zijn gevoel voor humor op. Bovendien kende hij de spelregels goed wat bleek uit zijn veelal ludieke commentaren in de groepsapp van de clubscheidsrechters.

Lees meer

Hans van Zeeland overleden

Uit het Haarlems Dagblad vernemen wij dat ons oud-lid J.W. ‘Hans’ van Zeeland op 30 november 2021 op de leeftijd van 88 jaar is overleden. Hans werd onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog lid van HFC. Hij was een sportieve en getalenteerde vent die als voetballer bij HFC en cricketer bij Rood en Wit tegen de top aanleunde. In het seizoen 1956/1957 bracht hij het tot een eenmalig optreden in het Eerste van HFC. Daarbij had hij, met grote namen als Hein Winter, Leo Molijn, Paul Bouwman en Henny Wijkhuizen, niet de minste spelers om zich heen. Later komen we hem tegen in het Vierde van HFC met onze oud-voorzitter Kiek Giltay-Veth als captain. Hans zou op 15 december 89 geworden zijn. Zijn trouw aan HFC moge blijken uit het feit dat hij tot aan zijn dood donateur is gebleven.

Foto: Jubileumboek 1954, HFC 4, vlnr: N.J.P. Giltay Veth (aanvoerder), J.M.J. Francken, J.W. van Zeeland, R.A. de Wijs, E. Lefebvre, C.D. van Rijn, H.E.H. Rahusen, P.J. Freni, N. Vreeken, H.J. Post en W.B. Steysel.

 

Nieuwjaarswedstrijd Koninklijke HFC tegen Ex-internationals van 8 januari 2022 afgelast

Helaas heeft het HFC bestuur, na overleg met de KNVB en de Commissie Nieuwjaarswedstrijd, moeten besluiten om de traditionele Nieuwjaarswedstrijd van 2022 af te gelasten. In het licht van de meest recente ontwikkelingen ten aanzien van Corona en de door de overheid daartegen genomen maatregelen is het organiseren van een volwaardige editie met publiek op dit moment niet realistisch. Zowel de wedstrijd tegen de Ex-internationals (mannen), als de wedstrijd tegen de Ex-leeuwinnen (vrouwen) komen daarmee te vervallen. Mogelijk wordt in een later stadium besloten om een paar kleinschalige activiteiten op clubniveau door te laten gaan, mochten de alsdan geldende maatregelen daartoe de ruimte geven.

Wij betreuren dit besluit, zeker nu zoveel vrijwilligers hard hebben gewerkt aan de voorbereidingen en zoveel bezoekers uitkijken naar dit jaarlijkse en historische evenement. De Nieuwjaarswedstrijd is een traditie waar HFC trots op is en zodra wij de kans zien om een volwaardige editie te organiseren zonder beperkingen dan zullen wij het niet nalaten om aan deze traditie weer een vervolg te geven.

Het bestuur

Jan Dalmeijer overleden

Hedenmorgen 24 november 2021 in alle vroegte overleed in het bijzijn van zijn echtgenote Mieke en zijn kinderen Fleur en Philip ons lid van verdienste en winnaar van de Begeer Beker Jan Dalmeijer op de leeftijd van 75 jaar. Jan bracht het in de periode 1967-1971 als keeper van het Eerste tot 76 competitiewedstrijden en tientallen vriendschappelijke en toernooiwedstrijden. In 1968 kreeg hij de Begeer Beker uitgereikt, omdat hij plotseling en onvoorbereid de plaats van eerste doelman Gejus van de Meulen jr. en reservekeeper Frans van Buchem moest overnemen. Gejus vertrok onverwacht naar het buitenland en Frans moest om gezondheidsredenen stoppen. Jan was van beroep huisarts en HFC maakte dankbaar gebruik van zijn medische kennis. Zo trad hij in 1975 toe tot de Technische Commissie met als taak het formuleren en bewaken van het medisch beleid en werd hij later medisch begeleider van het Eerste. In 1979 werd hij tot lid van verdienste benoemd. Jan is vanaf 1998 actief lid van de Archiefcommissie geweest en is dat tot het einde toe gebleven. 

Nieuwste coronamaatregelen per zondag 28 november 2021

De coronamaatregelen die zijn aangekondigd op vrijdag 26 november hebben direct effect op de gang van zaken bij HFC. HFC houdt bij het bepalen van de coronaregels op het complex rekening met de richtlijnen van de rijksoverheid en in het bijzonder ook van NOCNSF voor de sport.

Lees meer

Decoraties ALV

Tijdens de Algemene Vergadering van 11 november 2021 werden aan Annemieke Burggraaff, Johan van Streun, Jasper ter Braak en Joost Lamp individuele decoraties uitgereikt. Het Team De HFC’er werd ex aequo tot winnaar van de Begeer Beker uitgeroepen.

Lees meer

HFC vacaturenieuws: gastvrouw/gastheer HFC 1 gezocht

Regelmatig zijn er op HFC vacatures waarbij de club een vrijwilliger zoekt die kan en wil helpen een bepaalde rol of taak op zich te nemen. Vrijwilligers spelen een enorm belangrijke rol bij HFC om de club te ondersteunen. We zijn als club dan ook blij en trots dat zovelen zich iedere week inzetten om de leden en bezoekers een goede tijd te bezorgen en daar zelf ook nog veel plezier aan beleven.

Vacature: Gastvrouw/gastheer HFC 1

Lees meer

Informatieavond nieuwe clubhuis op donderdag 11 november 2021 om 20.00 uur

De afgelopen maanden is er door de betrokkenen enorm aan het project van ons nieuwe clubhuis en tribune getrokken om de bouwplannen in de definitieve fase te krijgen. Op donderdag 11 november wordt u aan de hand van een presentatie bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in het bijzijn van architect Heiko Hulsker. Onder andere komen aan de orde een nieuwe animatie van de accommodatie, recente bouwtekeningen en de beoogde planning. HFC-ers en ouders/verzorgers van jeugdleden die op de hoogte willen blijven van de meest recente bouwplannen nodigen we van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Deze informatieavond vormt onderdeel van de ALV die ook op die avond plaatsvindt. Hierin komen o.a. de jaarstukken van de vereniging aan de orde. De stukken voor de vergadering zijn voor leden beschikbaar via het afgesloten gedeelte van de website. De stukken kunnen op verzoek ook als PDF worden toegestuurd. Graag vragen wij u uw verzoek voor de vergaderstukken desgewenst te richten aan bestuur@konhfc.nl.

Wij kijken naar uw komst uit.

Het bestuur

Uitnodiging ALV 11 november 2021

Geachte HFC’ers, geachte ouders/verzorgers van (jeugd)leden,

Hierbij nodigt het bestuur van de Koninklijke Haarlemsche Football Club ‘HFC’ u uit tot het bijwonen van de algemene vergadering te houden op donderdag 11 november 2021.  De vergadering vangt aan om 20.00 uur in het Clubhuis aan de Spanjaardslaan.

De stukken voor de vergadering zijn voor leden beschikbaar via het afgesloten gedeelte van de website. De stukken kunnen op verzoek ook als PDF worden toegestuurd. Graag vragen wij u uw verzoek voor de vergaderstukken desgewenst te richten aan bestuur@konhfc.nl.

Klik hier voor de vergaderstukken.

De Regenboogaanvoerdersband

Afgelopen maandag, 11 oktober,  was het Coming Out Day.  Deze dag symboliseerde dat iedereen mag zijn wie die is en wie die wil zijn. 
Het is iets wat HFC graag ondersteunt en ook wil uiten naar haar leden en de bezoekers van onze verenging. Iedereen is welkom op onze club en wij willen dat op verschillende manieren kenbaar maken.

Lees meer

Traditieclub HFC aan de vooravond van een prachtige nieuwe toekomst

Afgelopen week publiceerde de Heemsteedse Courant in het katern 'Sport in de regio' een uitgebreid artikel over HFC. Omdat het artikel, met daarin een interview met onze voorzitter en penningmeester, is ingekort delen we hier nog graag het volledige interview.

Frequente bezoekers van wat de leden liefkozend ‘de Spandjaardslaan’ noemen weten het al wat langer: het bruist bij HFC. Het eerste elftal draait landelijk mee in de hoogste regionen van het amateurvoetbal, de jeugdopleiding floreert en de club biedt ruimte aan vele verschillende voetbalvormen en competities. Een club met een rijke historie, opgericht in 1879. Niet voor niets zegt het clublied vol trots: ‘er is maar ene club in ’t land, die houdt het langst van alle stand’. Ook de toekomst biedt een prachtig perspectief. De voorbereidingen voor het bouwen van een nieuw clubhuis zijn in een vergevorderd stadium. Een kijkje achter de schermen.

Lees meer

Spoelder nieuwe voorzitter HLTC

Tijdens de ledenvergadering van HLTC, die afgelopen maandag plaatsvond, is Evert-Jan Spoelder als voorzitter van het bestuur benoemd. Evert-Jan is achterkleinzoon van de langst zittende (1925-1943) HFC voorzitter, Cees Spoelder. Alleen al hierom is het Spanjaardslaangevoel bij hem in goede handen. Dat was het ook al bij zijn voorganger, Guido Hersche, die door de vergadering als dank voor zijn grote verdiensten, als eerst secretaris en later voorzitter van het bestuur, tot erelid is benoemd. Namens HFC kwamen onze voorzitter en secretaris beiden feliciteren en tegenover Evert-Jan uitspreken dat we de goede samenwerking onder zijn bestuur graag voortzetten.

Het bestuur

Foto vlnr:  Evert-Jan Spoelder, Dirk Jan Rutgers, Guido Hersche, Bernd Knüvers

Robert Ort overleden

Ons bereikte zojuist het bericht dat ons oud-lid Robert Ort op 29 juli 2021 is overleden. Robert werd in 1946 samen met zijn oudere broer Hans lid van HFC. Hij ontpopte zich als een goede voetballer in de spitspositie en kende in zijn jeugdjaren teamgenoten als Henny Wijkhuizen en Jan Domhoff sr. Vanaf 1951 maakte hij enige tijd, samen met Arie van Beekum, deel uit van de Onderlinge Aspirantencommissie. In de jaren 1952-1956 kwam hij in totaal 14 keer uit voor ons Eerste in competitiewedstrijden plus nog een aantal keren in vriendschappelijke toernooiwedstrijden. Robert werd 87 jaar.

 

Zes vragen over de voortgang van het nieuwe clubhuis

We kunnen elkaar nog steeds niet in levenden lijve bijpraten over de voortgang van ons nieuwe clubhuis. We kunnen ons voorstellen dat er bij de leden de nodige vragen zijn. Eerder hebben we via deze website, met filmpjes en via de Nieuwsbrief updates gegeven. Krantenberichten met de bezorgdheid van de buurt over onze plannen zullen onze leden ook bereikt hebben. Daarom willen we hier aandacht besteden aan hoe HFC hiermee omgaat.

Heeft HFC overleg gevoerd met de buurt voor de plannen voor het nieuwe clubhuis?
Ja, HFC is in maart 2018 gestart met overleg met de Wijkraad Zuiderhout & Vredenhof over de nieuwbouwplannen. HFC is direct aanwezig geweest bij een vergadering van de wijkraad om de plannen toe te lichten. Later in dat jaar is de buurt uitgenodigd op HFC. Architect Heiko Hulsker en het bestuur hebben toen een toelichting gegeven op de plannen, tekeningen van het ontwerp laten zien en vragen beantwoord van buurtgenoten. Tijdens de viering van het 140-jarig bestaan heeft HFC wederom de buurt uitgenodigd om de voortgang van de nieuwbouw te bespreken. Tijdens deze bijeenkomsten zijn zorgen van de buurt besproken die veelal te maken hebben met de bestaande verkeerssituatie en die niet direct zijn gerelateerd aan de nieuwbouw. De reacties van de aanwezigen over het ontwerp van clubhuis en tribune waren positief. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten heeft HFC de zorgen geïnventariseerd in een memo en deze gedeeld met de buurt. Hierna hebben HFC, de buurt en de gemeente in meerdere overleggen besproken of en zo ja hoe de zorgen aangepakt kunnen worden.

Lees meer

Groot onderhoud aan de Spanjaardslaan

Gedurende de corona periode is er hard gewerkt aan het upgraden en verfraaien van ons sportpark.

Eind april 2020 is de toplaag (natuurgras) van veld 5 vervangen door een nieuwe toplaag. De afwatering was afgelopen jaren dichtgeslibd, wat het veld bij regenval drassig maakte. Inmiddels ligt de nieuwe toplaag er één jaar in en voldoet deze goed. Helaas hadden we last van zogenaamde Engerlingen in het gras aan de zijkanten van veld 5 en 1. De larven voeden zich met de wortels van het gras. De grootste schade aan het grasveld ontstaat echter door de vogels, met name kraaien, die de Engerling als lekkernij zien en het veld omwoelen. Door spreeuwen te laten nestelen in een omgeving daar waar engerlingen aanwezig zijn, kan voorkomen worden dat er schade aan de grasmat ontstaat. Inmiddels zijn er 20 nestkasten voor spreeuwen opgehangen rondom de natuurgrasvelden van HFC. We laten de natuur het werk doen. Speciale dank gaat uit naar Bram Cuppen van SRO die in samenwerking met de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland dit gerealiseerd heeft. De kasten zijn gemaakt door Agros.

Lees meer

Vervanging twee kunstgras voetbalvelden

De gemeente Haarlem heeft SRO Kennemerland BV opdracht gegeven voor het vervangen van twee kunstgras voetbalvelden op ons complex. Het nieuwe kunstgras wordt ingestrooid met kurk in plaats van rubber.
De werkzaamheden zullen volgende week (dinsdag 6 april) starten.

De werkzaamheden bestaan uit:
- Kunstgras afvoeren
- Straatwerk rond het veld aanpassen
- Foam en kunstgras leggen en instrooien met zand en kurk

Het gele vlak op de foto zal meerdere dagen gebruikt worden als opslagruimte. Er kan dan hier niet geparkeerd worden.

image_1.png
De totale uitvoering zal ongeveer 4 weken in beslag nemen. De opleverdatum staat op 30 april.
De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen van 7:00 uur tot ca. 16:00 uur.
Op dagen met veel transport vanaf het sportpark worden er verkeersregelaars ingezet.

We kijken er naar uit om straks te kunnen gaan voetballen op de nieuwe velden!

Het bestuur
Henk Driessen

HFC App vanaf nu toegankelijk voor alle leden van Koninklijke HFC

Vanaf heden is de HFC ClubApp te gebruiken voor alle leden van HFC. Alle leden hebben op 29 december op het bij de HFC ledenadministratie bekende e-mailadres een uitnodiging gekregen. Inmiddels hebben vele mensen de weg om de HFC App te installeren gevonden gegeven het feit dat we inmiddels richting de 300 gebruikers gaan. De ingebruikname van de HFC app is een lang gekoesterde wens van het bestuur. HFC maakt voor de HFC App gebruik van de faciliteiten van All United, het platform waar ook de website op draait. Veel van de look & feel zal dus bekend voorkomen.

Lees meer

INSTRUCTIE HFC TV

Maak nu je eigen inzending voor HFC TV!

- Schiet met je eigen telefoon een filmpje over iets wat je wilt delen met de HFC gemeenschap;
- Zorg dat je goed uitgelicht bent en dat het stil is om je heen;
- Gebruik van een recente smartphone is prima, film in landscape (je toestel een kwartslag. draaien);
- Maak vooraf een script met wat je wilt vertellen zodat je zo veel mogelijk in een take kunt opnemen;
- Het aandragen van mensen die je graag wilt terugzien op HFC TV mag ook;
- Stuur je inzending of nominatie naar secretaris@konhfc.nl;
- Na de inzending wordt het filmpje door het HFC TV TEAM in het juiste format gezet;
- Binnen enkele dagen zal het filmpje vervolgens op HFC TV geplaatst worden;
- Als je inzendt, verleen je automatisch toestemming om de beelden te plaatsen.

DOE JE OOK MEE?

 

 

ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE BIJEEN

Op zaterdag 25 januari jl. kwamen 25 ereleden en leden van verdienste van HFC bijeen in Duinpaviljoen de Uitkijk op het Kopje van Bloemendaal. Met een afvaardiging van het bestuur werd op constructieve wijze en in een uitstekende sfeer over een aantal HFC-aangelegenheden gesproken. Een bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is.
Door hoffotograaf Robert van Koolbergen werden de ereleden en  leden van verdienste op de gevoelige plaat vastgelegd. Hier het resultaat. Opgeteld 1400 jaar lidmaatschap van HFC bijeen.

Fietsenoverlast bij het Theater

Helaas stallen sommige jeugdteams hun fietsen bij het Theater aan veld 5. Zie bijgaande foto. Dit geeft veel overlast en is ook niet nodig. Fietsen kunnen gewoon in de stalling van HFC geplaatst worden. Het vriendelijke verzoek aan de teams die het betreft om de fietsen niet meer te stallen bij het Theater maar in de fietsenstalling van HFC.

Namens het bestuur,
Henk Driessen