Robert Ort overleden

Ons bereikte zojuist het bericht dat ons oud-lid Robert Ort op 29 juli 2021 is overleden. Robert werd in 1946 samen met zijn oudere broer Hans lid van HFC. Hij ontpopte zich als een goede voetballer in de spitspositie en kende in zijn jeugdjaren teamgenoten als Henny Wijkhuizen en Jan Domhoff sr. Vanaf 1951 maakte hij enige tijd, samen met Arie van Beekum, deel uit van de Onderlinge Aspirantencommissie. In de jaren 1952-1956 kwam hij in totaal 14 keer uit voor ons Eerste in competitiewedstrijden plus nog een aantal keren in vriendschappelijke toernooiwedstrijden. Robert werd 87 jaar.

 

Uitnodiging ALV 3 juli 2021

Geachte HFC’ers, geachte ouders/verzorgers van (jeugd)leden,

Hierbij nodigt het bestuur van de Koninklijke Haarlemsche Football Club ‘HFC’ u uit tot het bijwonen van de algemene vergadering te houden op zaterdag 3 juli 2021.  De
vergadering vangt aan om 10.00 uur in het Clubhuis aan de Spanjaardslaan.

De stukken voor de vergadering zijn voor leden beschikbaar via het afgesloten gedeelte van de website. De stukken kunnen op verzoek ook als PDF worden toegestuurd. Graag vragen
wij u uw verzoek voor de vergaderstukken desgewenst te richten aan bestuur@konhfc.nl.

Klik hier voor de vergaderstukken.

Selectie nieuws

Blij en trots kunnen wij melden dat Frank Korpershoek komend seizoen de technische staf van ons eerste elftal komt versterken. Voordat Frank een geweldige carrière tegemoet ging bij Telstar begon het voetballen voor hem in de jeugd bij Koninklijke HFC. In het verleden heeft Frank al diverse jeugdteams van onze vereniging getraind. Naast zijn werkzaamheden voor Ajax en het volgen van de cursus UEFA-A bij de KNVB gaat Frank onze hoofdtrainer Gertjan Tamerus assisteren. Terug op het oude nest, Welkom Frank!

Nadat wij u eerder lieten weten dat Danny Hols bezig is aan zijn laatste seizoen, is er nu beter nieuws! Danny is terug gekomen op zijn beslissing en blijft toch deel uitmaken van de selectie komend seizoen. Geweldig nieuws natuurlijk!

Ook Oscar Wilffert, al jarenlang een vaste waarde in het elftal, heeft zijn contract met nog een jaar verlengd. We zijn enorm tevreden dat deze 2 sterkhouders ook volgend seizoen weer te zien zijn aan de Spanjaardslaan!

Sander Vink
Commissaris selectievoetbal
Koninklijke HFC

Even voorstellen......Wendy, Edwin en Annemieke

De organisatie van HFC kent op een aantal plekken een aantal wijzigingen. We stellen graag een aantal nieuwe gezichten aan u voor.
Wendy Groot - Ledenadministratie & Webbeheer
Edwin Damen - Secretaris Jeugdcommissie
Annemieke Burggraaff - Secretaris Sponsorcommissie

Lees meer

Vooraankondiging ALV 3 juli 2021

Graag informeren we u over de datum van de eerstvolgende ALV op zaterdag 3 juli 2021 aanvang 10.00 uur in ons Clubhuis (uiteraard onder de aanname en de verwachting dat het coronabeleid van de regering dit toestaat). Het bestuur nodigt (ere-)leden, leden van verdienste, ouders van jeugdleden en geïnteresseerden uit de vergadering bij te wonen. Om de ALV voor een breed publiek toegankelijk te maken is er voor gekozen om de vergadering in het weekend te houden. De agenda en stukken voor de ALV zullen op een later moment beschikbaar worden gesteld op de website. Zodra dit het geval is zal hiervan melding worden gedaan. Wij hopen u te zien op zaterdag 26 juni.
 
Het Bestuur

Zes vragen over de voortgang van het nieuwe clubhuis

We kunnen elkaar nog steeds niet in levenden lijve bijpraten over de voortgang van ons nieuwe clubhuis. We kunnen ons voorstellen dat er bij de leden de nodige vragen zijn. Eerder hebben we via deze website, met filmpjes en via de Nieuwsbrief updates gegeven. Krantenberichten met de bezorgdheid van de buurt over onze plannen zullen onze leden ook bereikt hebben. Daarom willen we hier aandacht besteden aan hoe HFC hiermee omgaat.

Heeft HFC overleg gevoerd met de buurt voor de plannen voor het nieuwe clubhuis?
Ja, HFC is in maart 2018 gestart met overleg met de Wijkraad Zuiderhout & Vredenhof over de nieuwbouwplannen. HFC is direct aanwezig geweest bij een vergadering van de wijkraad om de plannen toe te lichten. Later in dat jaar is de buurt uitgenodigd op HFC. Architect Heiko Hulsker en het bestuur hebben toen een toelichting gegeven op de plannen, tekeningen van het ontwerp laten zien en vragen beantwoord van buurtgenoten. Tijdens de viering van het 140-jarig bestaan heeft HFC wederom de buurt uitgenodigd om de voortgang van de nieuwbouw te bespreken. Tijdens deze bijeenkomsten zijn zorgen van de buurt besproken die veelal te maken hebben met de bestaande verkeerssituatie en die niet direct zijn gerelateerd aan de nieuwbouw. De reacties van de aanwezigen over het ontwerp van clubhuis en tribune waren positief. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten heeft HFC de zorgen geïnventariseerd in een memo en deze gedeeld met de buurt. Hierna hebben HFC, de buurt en de gemeente in meerdere overleggen besproken of en zo ja hoe de zorgen aangepakt kunnen worden.

Lees meer

Opzeggingen & overschrijvingen

Indien een speler/speelster zich wil afmelden voor volgend seizoen dan kan dat door een mail te sturen naar: ledenadministratie@konhfc.nl.

U ontvangt hierna een bevestiging van opzegging. Bewaar deze bevestiging goed want dit is uw bewijs dat het lidmaatschap is beëindigd. De uiterste opzegdatum is 31 mei 2021. Opzeggingen na die datum leiden automatisch tot verlenging van het lidmaatschap en de verplichting tot betaling van de contributie.

Voor het geval u overweegt om uw lidmaatschap op te zeggen willen wij u erop wijzen dat u uw lidmaatschap ook kunt laten omzetten in een ondersteunend lidmaatschap (€ 170,00) of een donateurschap (€ 145,00). Op deze wijze ondersteunt u HFC en blijft u aan de vereniging verbonden.

Overschrijvingen gaan geheel digitaal, indien u als speler naar een andere club gaat dan dient de nieuwe club bij Sportlink een overschrijvingsverzoek in. Dit verzoek wordt doorgestuurd naar de ledenadministratie van Koninklijke HFC. Nadat aan alle verplichtingen is voldaan zoals betaling van contributie, boete of eventueel inleveren van kleding, wordt er akkoord gegeven.

Heeft u zich aangemeld bij Koninklijke HFC en u kunt lid worden, dan vraagt de ledenadministratie via Sportlink een overschrijving aan. Indien u een financiële blokkade bij de vorige club heeft dient u dit zelf af te handelen. Overschrijvingen dienen uiterlijk voor 15 juni 24.00u uur bij de KNVB ingeleverd te worden.

Groot onderhoud aan de Spanjaardslaan

Gedurende de corona periode is er hard gewerkt aan het upgraden en verfraaien van ons sportpark.

Eind april 2020 is de toplaag (natuurgras) van veld 5 vervangen door een nieuwe toplaag. De afwatering was afgelopen jaren dichtgeslibd, wat het veld bij regenval drassig maakte. Inmiddels ligt de nieuwe toplaag er één jaar in en voldoet deze goed. Helaas hadden we last van zogenaamde Engerlingen in het gras aan de zijkanten van veld 5 en 1. De larven voeden zich met de wortels van het gras. De grootste schade aan het grasveld ontstaat echter door de vogels, met name kraaien, die de Engerling als lekkernij zien en het veld omwoelen. Door spreeuwen te laten nestelen in een omgeving daar waar engerlingen aanwezig zijn, kan voorkomen worden dat er schade aan de grasmat ontstaat. Inmiddels zijn er 20 nestkasten voor spreeuwen opgehangen rondom de natuurgrasvelden van HFC. We laten de natuur het werk doen. Speciale dank gaat uit naar Bram Cuppen van SRO die in samenwerking met de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland dit gerealiseerd heeft. De kasten zijn gemaakt door Agros.

Lees meer

Vervanging twee kunstgras voetbalvelden

De gemeente Haarlem heeft SRO Kennemerland BV opdracht gegeven voor het vervangen van twee kunstgras voetbalvelden op ons complex. Het nieuwe kunstgras wordt ingestrooid met kurk in plaats van rubber.
De werkzaamheden zullen volgende week (dinsdag 6 april) starten.

De werkzaamheden bestaan uit:
- Kunstgras afvoeren
- Straatwerk rond het veld aanpassen
- Foam en kunstgras leggen en instrooien met zand en kurk

Het gele vlak op de foto zal meerdere dagen gebruikt worden als opslagruimte. Er kan dan hier niet geparkeerd worden.

image_1.png
De totale uitvoering zal ongeveer 4 weken in beslag nemen. De opleverdatum staat op 30 april.
De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen van 7:00 uur tot ca. 16:00 uur.
Op dagen met veel transport vanaf het sportpark worden er verkeersregelaars ingezet.

We kijken er naar uit om straks te kunnen gaan voetballen op de nieuwe velden!

Het bestuur
Henk Driessen

BIBIAN

Het was 15 december 2017. Ons clubhuis was in stemmige sfeer volledig bevolkt door onze sponsors en hun partners. Zij genoten van de stralende ster op het podium: Bibian Mentel. Zij was de 200e gast die ik mocht introduceren. Eerlijk gezegd zag ik er wel wat tegen op. Tenslotte schrap je het woord kanker het liefst uit jouw woordenboek. Maar in plaats van een tranendal werd deze avond zelden zo gelachen. Bibian Mentel ten voeten uit. In no time voelde ook ik mij op mijn gemak. Na afloop was haar taboe doorbrekend boek “Kut Kanker” snel uitverkocht en belandde onder menige kerstboom. De opbrengst ging naar haar Mentelity Foundation. Haar man Edwin Spee fluisterde mij toe: “Bieb en jij zijn allebei een beetje struisvogel”. Deze avond een groot compliment.

Lees meer

De oudere jeugd met de neus in de boeken

De jeugd is de toekomst! Dat is, gezien ons verleden, fantastisch goed zichtbaar bij HFC. Vandaar ook de aandacht die het bestuur wil schenken aan de wat ouderen in deze categorie. Mij werd gevraagd om aan de O19 jongens, meiden en dames een cadeau te overhandigen met een kort verhaaltje. Het cadeau was het jubileumboek 140 jaar HFC ‘Met het oog op de toekomst’.  

Lees meer

HFC podcast met Freek Wiesenhaan

In de nieuwste uitzending van de HFC podcast is te gast Freek Wiesenhaan. Freek is een prominente HFC-er die van vele markten thuis is en al aardig wat sporen verdiend heeft binnen de club. Hij begint zoals velen als speler en haalde 28 keer het eerste elftal. Maar daar bleef het niet bij. Freek zag zijn zoon voetballen voor HFC, leidde een sectie, begeleide het eerste elftal en is tegenwoordig, sinds de zomer van vorig jaar, de kopman van de sponsorcommissie. Met kopmannen weet hij wel raad; in zijn dagelijks bestaan is hij werkzaam voor Hans Grohe, sponsor van de tweede grootste wielerploeg van het moment en inmiddels ook sponsor van HFC. Hij heeft derhalve veel ervaring met en ook nog eens goede ideeën over sponsoring en is daarmee de aangewezen persoon om leiding te geven aan deze belangrijke commissie binnen HFC. Een stokje dat hij overnam van Jasper ter Braak, die gelukkig op de achtergrond zijn kennis nog ter beschikking blijft stellen. Een gesprek over het effect van sponsoring, de droom van Freek, ambitie en de plannen met de nieuwe accommodatie.

Luister nu naar deze nieuwe aflevering van de HFC podcast, te beluisteren via de HFC website. Ook kun je terugluisteren en abonneren via Spotify, Google podcast en Apple podcast.

 

SAMENWERKING KONINKLIJKE HFC EN R.C.H.

Op 20 februari 2021 hebben RCH en HFC een intentieverklaring tot samenwerking getekend. De samenwerking heeft als doel om beter gebruik te maken van de kracht en mogelijkheden die er bij de andere vereniging aanwezig is.

Voor RCH biedt dat de mogelijkheid om de jeugdopleiding kwantitatief en kwalitatief te laten groeien en hierbij gebruik te maken van de expertise die bij HFC op dit vlak aanwezig is. Ook het uitwisselen van trainers en het opzetten van een scheidsrechteropleiding zoals HFC die kent behoort tot de mogelijkheden die worden onderzocht. Voor HFC heeft de samenwerking als doel om voetbal in de regio sterker te maken. RCH is, als vereniging die ook op een rijk voetbalverleden kent en met wie van oudsher warme banden bestaan, in dit verband een logische keuze. Hier komt bij dat RCH beschikt over een schitterend complex met een hoofdveld van gras en een historisch clubhuis. In het kader van de voorgenomen samenwerking hoopt HFC in het nieuwe seizoen - als het hoofdveld vanwege de nieuwbouw niet beschikbaar is - de wedstrijden van het Eerste elftal daar te mogen spelen.

Lees meer

Jeugdvoetbalfeest

Afgelopen weekend was het weer een geweldig voetbalfeest op HFC.
Veel lachende en vrolijke gezichten van jeugdspelers en hun begeleiders, ondanks alle vervelende maatregelen die we helaas hebben moeten nemen op verzoek van meneer Rutte.Zo fijn dat we dit allemaal toch nog kunnen doen.

De koffiebar bij het hek is een hit. Marcel Geurts en Ton Geerlings zijn al vroeg bezig om de koffiebar naar buiten te rijden om de ouders en begeleiders te voorzien van een heerlijke bak koffie of chocolademelk. De vuurkorf maakt het extra aantrekkelijk om daar even te blijven staan en de week door te nemen.

Lees meer

HFC ClubApp al ruim 700 keer geïnstalleerd door leden

Eerder berichten wij via de nieuwsbrief en de website over het vrijgeven van de HFC ClubApp voor leden van HFC. Nog geen maand later hebben reeds 700 leden de App geïnstalleerd op hun smartphone of tablet. Alle leden die gebruik willen maken van de HFC ClubApp hebben inmiddels een uitnodiging gekregen om deze te installeren op het bij de ledenadministratie van HFC bekende e-mail adres. Mocht u hulp nodig hebben bij het installeren en in gebruik nemen van de app stuur dan een e-mail naar bestuur@konhfc.nl.  Voor wie het eerdere bericht gemist heeft, hier kunt u nog een keer rustig alle voordelen van het gebruik van de app nalezen.

 

HFC App vanaf nu toegankelijk voor alle leden van Koninklijke HFC

Vanaf heden is de HFC ClubApp te gebruiken voor alle leden van HFC. Alle leden hebben op 29 december op het bij de HFC ledenadministratie bekende e-mailadres een uitnodiging gekregen. Inmiddels hebben vele mensen de weg om de HFC App te installeren gevonden gegeven het feit dat we inmiddels richting de 300 gebruikers gaan. De ingebruikname van de HFC app is een lang gekoesterde wens van het bestuur. HFC maakt voor de HFC App gebruik van de faciliteiten van All United, het platform waar ook de website op draait. Veel van de look & feel zal dus bekend voorkomen.

Lees meer

Freek Schotte overleden

Op dinsdag 22 december 2020 overleed Freek Schotte op de leeftijd van 83 jaar. Freek leidde ongeveer 60 jaar geleden met veel enthousiasme de groep der Onderlinge Aspiranten. Het jubileumboek 1969 beschreef hem als de ‘Onderlingen-Koning’ in het tijdvak 1954-1969. Freek werd ook nog leider van jeugdteams en publiceerde geregeld daarover in het maandblad De HFC’er. Freek werd in 1962/1963 ernstig ziek, maar hij herstelde – zij het langzaam - goed. Hij verhuisde naar het oosten van het land, waar hij onder andere in Hardenberg en Dedemsvaart woonde. De laatste jaren van zijn leven raakte Freek gekluisterd aan de rolstoel, maar hij ontbrak niet langs de lijn bij de uitwedstrijden van ons Eerste tegen HHC in Hardenberg. In 1964 werd Freek gedecoreerd met de Gouden Speld.  

Eric Thole, fel in de tackle

Een mooi afscheid

Eric Thole (1939-2020)
Als men ten laatste heeft gevonden
Waar heel de ziel naar smacht,
Dan is ’t te laat, de dag verzwonden,
Reeds valt de nacht.

Als ’t kleed ons past, is het versleten,
Als men het boek kent, is het uit,
Als men het leven komt te weten,
Dan valt het scherm dat alles sluit.

Carel Vosmaer (1826-1888)

Lees meer

Eric Thole overleden

Op de leeftijd van 81 jaar overleed op maandag 30 novemer 2020 oud-eerste-elftalspeler Eric Thole. Eric werd lid van HFC in 1950. Al gauw stootte hij door naar de hoogste regionen van het jeugdvoetbal bij HFC. Hij bevond zich daarbij in het goede gezelschap van spelers als Paul Bouwman, Frits Darlang, Ton Geerling, Gerard Koenders en Henny Wijkhuizen. Zijn debuut in het Eerste vond plaats op 31 maart 1957 in de thuiswedstrijd tegen Hollandia (3-0). In de jaren die volgden tot en met 1972 bracht hij het tot 232 caps. Hij staat daarmee op de twaalfde plaats in de Wall of Fame van de meest gespeelde wedstrijden voor het Eerste. In De HFC’er van 2021 zullen wij uitgebreider aandacht aan zijn heengaan besteden. 

Selectienieuws

In gesprekken met de technische commissie hebben Khalid Tadmine, Daniël van Son en Peet van Der Slot aangegeven dat zij onze vereniging aan het einde van het seizoen gaan verlaten. Daniël en Khalid zullen volgend seizoen uitkomen voor IJsselmeervogels en Peet gaat terug naar zijn oude liefde VVSB.  Alle drie zijn de afgelopen jaren van grote waarde geweest en hebben bijgedragen aan de goede prestaties van ons eerste elftal. 

Wij wensen Khalid, Daniël en Peet voor volgend seizoen alvast veel succes bij hun nieuwe vereniging!

Sander Vink
Commissaris Selectievoetbal

Henk Kruijer overleden

Op 25 november 2020 overleed Henk Kruijer op de leeftijd van bijna 73 jaar. Henk werd zo’n vijfentwintig jaar geleden lid van HFC. Ondanks zijn hockeyverleden verwachtte hij geen problemen te hebben om zich op 47-jarige leeftijd te kunnen meten met teamgenoten bij de veteranen. Inderdaad onderscheidde hij zich door zich met veel energie in het voetbalspel te storten. Hij trad veelvuldig op als scheidsrechter bij de lagere veteranen, onveranderlijk onberispelijk gekleed in kostuum en, al naar gelang de weersomstandigheden, lange overjas. Hij was een zeer consciëntieuze en trouwe wedstrijdsecretaris op de vele zondagen waarop hij zijn dienst moest verrichten. HFC heeft altijd graag van zijn bereidheid om zich op zijn manier voor de club in te zetten gebruik gemaakt. In De HFC’er van 2021 zal ruimere aandacht aan Henk worden besteed.

Decoraties voor Caspar Dekker, Frans Stijnman en Hans Wolf

Tijdens de Algemene Vergadering van 12 november 2020 werden drie HFC’ers gedecoreerd. De Jeugdparaplu was voor Caspar Dekker. Hij is Hoofd Jeugdopleiding van HFC. Hij heeft in de afgelopen maanden onze jeugd, wanneer mogelijk en zo goed en kwaad als het kon, bezig gehouden. In een periode waarin het regende van beperkende coronamaatregelen is hij er met een grote mate van inventiviteit in geslaagd onze jeugd – zowel in het breedte- als selectievoetbal en zowel bij de jongens als de meisjes – droog te houden met het organiseren van veilige trainingen en spelvormen.  De Begeer Beker ging naar Frans Stijnman. Frans heeft zich ontwikkeld tot de grote man binnen HFC’s Scheidsrechterscommissie. Hij is tevens de oprichter van de HFC Arbitrage Academy, waarbij hij met zijn team zorgt voor de jaarlijkse opleiding van zo’n 120 clubscheidsrechters voor de jeugd en senioren. Een Gouden Speld was er  ten slotte voor Hans Wolf, die in 1992 zijn scheidsrechtersdiploma haalde en sindsdien onafgebroken als clubscheidsrechter wedstrijden bij de jeugd en senioren leidt. Verder assisteert hij al tien jaar bij de begeleiding van onze G-jeugd. In De HFC’er van 2021 zal ruimer aandacht aan deze onderscheidingen worden besteed.

Nieuwe HFC podcast met Just Spee

In deze nieuwe aflevering van de HFC podcast een man van statuur, binnen en buiten de Spanjaardslaan. Hij beklom de ladders van de maatschappij en bereikte de top van corporate Nederland als bestuurder. Of hij nu tandpasta, gloeilampen of musicals aan de man moest brengen, hij wist een manier te vinden om succesvol te zijn. Maar succes krijg je niet cadeau, tegenslagen zijn onlosmakelijk verbonden met zakendoen zo liet hij zich ontvallen tijdens de HFC sponsorborrel waar hij op 27 september 2019 een optreden verzorgde. Hij bekwaamde zich in crisismanagement en hielp en helpt veel bedrijven daarmee op het rechte pad te komen. Ook zette hij dat talent in voor HFC op het moment dat dat welkom was. Tegenwoordig vult hij een goed deel van zijn tijd bij die andere Koninklijke. Hij werd de 3e HFC’er die het tot voorzitter van de KNVB bracht. Zouden er clubs in Nederland te vinden zijn met een hogere leveringsbetrouwbaarheid? Hij werd geboren met uitzicht op veld 5 en is gelukkig nog regelmatig bij ons langs de lijn te vinden.

Just laat in deze aflevering zijn licht schijnen over de ontwikkelingen in het amateurvoetbal. Hij haalt herinneringen op aan het jaar dat hij kampioen werd met het eerste. Hij geeft zijn visie over de toekomst van het voetbal. En hij gaat in op het belang van een goede jeugdopleiding en een bijpassende accommodatie. 'Alles wat kunstmatig is verdwijnt, alles wat echt is blijft. HFC is echt. Dus HFC blijft'

Luister nu naar deze aflevering te beluisteren via de website. Luister je via een app (onder andere mogelijk via Google Podcast, Apple Podcasts en Spotify kun je je ook abonneren om in de toekomst geen aflevering te missen. Veel luisterplezier.

Govert van Marselis Hartsinck overleden

Op 26 oktober 2020 overleed ons oud-lid Henri Govert van Marselis Hartsinck. Govert werd lid van HFC in 1947. Hij beëindigde zijn voetballoopbaan rond 1985 bij de zaterdagveteranen. Vanwege enige keren verblijf elders, onder ander in Zwitserland en Venezuela, is zijn actieve band met  HFC een aantal keren onderbroken geweest. In 2014 heeft hij nog enige tijd meegedaan bij het Walking Football, maar zijn gezondheidstoestand begon hem kort daarna parten te spelen. Echtgenote Betty heeft tot voor kort het ondersteunende lidmaatschap van HFC namens Govert voortgezet.

Uitnodiging ALV 12 november 2020

Geachte HFC’ers, geachte ouders/verzorgers van (jeugd)leden,
Hierbij nodigt het bestuur van de Koninklijke Haarlemsche Football Club ‘HFC’ u uit tot het bijwonen van de algemene vergadering te houden op donderdag 12 november 2020. De
vergadering vangt aan om 20.00 uur. De algemene vergadering zal plaatsvinden per videocall gebruik makend van het platform Zoom. Indien u de vergadering bijwoont verzoeken wij u dit bij voorkeur vier dagen vóór de datum van deze vergadering kenbaar te maken via bestuur@konhfc.nl. U ontvangt dan een bevestiging van aanmelding en de benodigde inloggegevens.
De stukken voor de vergadering zijn voor leden beschikbaar via het afgesloten gedeelte van de website. De stukken kunnen op verzoek ook als PDF worden toegestuurd. Graag vragen
wij u uw verzoek voor de vergaderstukken desgewenst te richten aan bestuur@konhfc.nl.

Klik hier voor de vergaderstukken.

Nieuwe Corona maatregelen 13 oktober: alle amateurcompetities stopgezet

Het bestuur van HFC heeft kennisgenomen van de nieuwe Corona maatregelen die het kabinet dinsdag 13 oktober voor de komende periode van tenminste 4 weken heeft afgekondigd. In navolging van deze berichtgeving heeft het bestuur andermaal moeten besluiten een aantal maatregelen per direct van kracht te laten zijn. Zoals altijd kijken we daarbij naar de (ons bekende) richtlijnen van de Rijksoverheid, het NOC/NSF, de KNVB en het RIVM. 

Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat de competitie wordt stilgelegd. Ook onderlinge wedstrijden zijn niet toegestaan. Tot nader order stoppen de trainingen voor senioren (iedereen boven de 18 jaar). Voor kinderen tot 18 jaar is voetballen en zijn voetbal in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

HFC zal binnen de beperkingen die gelden inventariseren welke mogelijkheden er zijn om zo veel als mogelijk te blijven voetballen uiteraard met eenieders veiligheid als belangrijkste vertrekpunt. In alle gevallen blijft gelden dat publiek niet is toegestaan en dat voor iedereen boven de 18 die bevoegd is het terrein te betreden (trainers, staf, bevoegde vrijwilligers, leveranciers) de registratieplicht geldt. Nadere mededelingen zullen via de website, de HFC ClubApp en via overige gangbare communicatiekanalen worden gecommuniceerd.

Het bestuur

Registratieplicht (vanaf 18) bij betreden HFC sportvelden

Aan alle leden, vrijwilligers, bezoekers en ouders/verzorgers van jeugdleden,
 
Eerder deze week heeft u de hernieuwde corona-regels die gelden op HFC vanaf 28 september kunnen lezen op onze website. Graag attenderen wij u erop dat er beperkingen zijn aan wie het park mag betreden. Wij vragen u vriendelijk kennis te nemen van het geldende corona protocol op de website van HFC als u hierover vragen heeft. 
 
Bezoekers vanaf 18 jaar die daadwerkelijk toegang hebben tot ons complex wordt tevens gevraagd om zich te registreren en een korte gezondheidscheck af te ronden alvorens het park te betreden. De registratieplicht geldt op ieder moment, dus ook als er geen trainingen of wedstrijden zijn. Hiertoe worden bij de ingangen borden geplaatst met een instructie zodat iedere bezoeker zich via zijn telefoon kan aanmelden bij aankomst door in te checken en kan afmelden bij vertrek door uit te checken. Ook is in de HFC Clubapp ingeregeld dat bezoekers zich kunnen registreren en aan- en afmelding. Meedoen aan de pilot voor de HFC Clubapp kan nog steeds door een verzoek voor deelname hiertoe te sturen naar bestuur@konhfc.nl.
 
Wij rekenen als altijd op een ieders medewerking.  Wees verstandig en blijf gezond.
 
Het bestuur

Aangepaste Corona regels Koninklijke HFC met ingang van 29 september 2020

Beste HFC-ers, bezoekers van HFC, vrijwilligers en ouders/verzorgers van jeugdleden,

In vervolg op de persconferentie van het kabinet van 28 september waarin strengere landelijke maatregelen zijn aangekondigd, zal ook HFC haar Corona-aanpak aanpassen.
Het is van groot belang alle hieronder beschreven regels na te lezen. Het bevat specifieke informatie voor spelers, begeleiders, scheidsrechters en supporters.

Wij informeren jullie graag over de voor HFC geldende aanvullingen op ons reeds bestaande coronabeleid (lees hier voor het algemene HFC coronobeleid). Dit beleid is in de meest recente versie te allen tijde te vinden op ons website https://www.konhfc.nl. Hierbij volgt HFC zoals te doen gebruikelijk de richtlijnen van het kabinet, RIVM, NOC-NSF, de KNVB, de veiligheidsregio en de Gemeente Haarlem.

Mochten de regels op enig moment veranderen dan wordt ons beleid daar op aangepast. Wij raden u dan ook aan het beleid op regelmatige basis door te lezen.

Wij rekenen op uw support.

Bestuur Koninklijke HFC

Lees meer

Noodgedwongen pauze voor Zondag 1, Zaterdag 1 en Onder 21

Het Coronavirus gaat behoorlijk rond in de regio en helaas zijn de afgelopen week dan ook meerdere spelers van onze senioren selectieteams positief getest op Corona.
Dit heeft helaas tot gevolg dat een groot deel van de trainingen van deze week en de wedstrijden die dit weekend stonden gepland helaas zijn komen te vervallen. Deze noodzakelijke maatregelen zijn uiteraard in overleg met de KNVB genomen.

Sander Vink
Commissaris selectievoetbal senioren

Clubhuis voorlopig dicht, geen publiek langs de lijn

Het bestuur van HFC heeft vandaag kennisgenomen van de Corona maatregelen die het kabinet vanavond 28 september voor de komende 3 weken heeft afgekondigd. In navolging van deze berichtgeving heeft het bestuur moeten besluiten een aantal maatregelen per direct van kracht te laten zijn.

Allereerst zal het clubhuis met onmiddellijke ingang gesloten worden. Er kunnen tot nader order geen vergaderingen in het clubhuis plaatsvinden. Uitzonderingen voor toegang tot het clubhuis kunnen alleen gemaakt worden daar waar het onderhoud betreft of daar waar er voor het uitvoeren van werk of werkzaamheden geen alternatief is dan van het clubhuis gebruik te maken.

Helaas is er daarnaast in de komende weken, ook hier tot nader order, geen mogelijkheid voor het toelaten voor publiek tot ons complex. Alleen staf (trainers, coaches, scheidsrechters, spelbegeleiders, dienstdoende vrijwilligers) zijn hiervan uitgezonderd.

De komende dagen zal verder onderzocht worden welke implicaties het kabinetsbeleid heeft voor onze club. Zodra er meer bekend is over de gevolgen daarvan en er  duidelijkheid bestaat over aanvullende maatregelen die wij als club mogelijk moeten nemen zullen wij u daarover opnieuw informeren.

Het bestuur

HFC in de strijd tegen corona: een wedstrijd met meerdere gezichten

Een rare parallel misschien om corona te zien als tegenstander en het gevecht als wedstrijd te benaderen. Toch is dat wat we ervaren sinds COVID-19 in maart 2020 om zich heen greep. Een wedstrijd met inmiddels vele gezichten, niet in de laatste plaats omdat de regels tijdens het spel steeds wijzigen. In maart moesten we aanvankelijk alle activiteiten stopzetten. Vanaf mei tot aan de zomer mocht er gelukkig weer voorzichtig gevoetbald worden. En gelukkig is de competitie begin september weer gestart, zij het onder strenge voorwaarden. Het einde lijkt evenwel nog niet in zicht. Het aantal besmettingen neemt toe, ook, of misschien wel juist wel in Kennemerland. Dat vraagt van ons allen binnen de club dat we de gevraagde en genomen maatregelen zeer serieus nemen.

Lees meer

HFC start pilot met HFC ClubApp

Al geruime tijd leeft de behoefte binnen HFC om naast de website ook een eigen App te hebben voor communicatie met onze leden. In onze zoektocht om dit goed te kunnen doen zijn we uitgekomen bij de HFC ClubApp. De afgelopen periode hebben de eerste gebruikers de App met goed gevolg kunnen ervaren en inmiddels zijn we zover dat we een bredere groep toegang willen geven. Dat doen we stapsgewijs zodat we geleidelijk de ervaringen kunnen evalueren en ons communicatiebeleid daarop kunnen aanpassen.

Lees meer

Frits Bettman overleden

In de vroege ochtend van zondag 26 juli 2020 overleed ons erelid Frits Bettman op de leeftijd van 88 jaar.
Frits wordt lid van HFC in september 1941 en hij is pas twintig jaar oud als hij in 1952 voor het eerst toetreedt tot het bestuur van HFC, dat op dat moment onder voorzitterschap staat van Piet van Houten. In de periode 1952-1973 maakt Frits, met een onderbreking van twee jaar, negentien jaar deel uit van het bestuur van HFC, waarvan de laatste vijf jaar als secretaris. Over zijn vele verdiensten voor HFC in de afgelopen 79 jaar valt een boek te schrijven. Zo vinden wij na zijn bestuursperiodes zijn naam terug in tal van commissies zoals de Barcommissie, Kascommissie, Reünistencommissie en de Jubileumcommissie en als jurylid bij verschillende toernooien om de Pim Mulier Beker. Frits wordt in 1957 gedecoreerd met de Gouden Speld en wordt in 1964 de eerste winnaar van de Begeer Beker. Bij zijn aftreden als secretaris van het bestuur in 1973 wordt Frits tot erelid benoemd.

HFC Podcast met Erik van Muiswinkel

Hij is een grootheid binnen en buiten Haarlem en nog steeds woonachtig in de regio. Hij is cabaretier en Neerlandicus. Hij is meesterverteller en autodidactisch historicus - niet in de laatste plaats door avonden lang naar podcasts te luisteren - in één. Hij speelde vele wedstrijden voor het eerste van Rood en Wit maar was ook een lang niet onverdienstelijk speler van HFC, al had hij met de tijd en het niveau waar het eerste van HFC 1 toen speelde een beetje geluk. Dat laatste zorgde evenwel ook voor een spoedig afscheid van zijn carrière als voetballer. Erik van Muiswinkel heeft een leven achter de rug als HFC’er en kan daar als de beste over vertellen.  Tevens is hij erelid van onze bevriende cricketclub Rood & Wit waarmee HFC zoveel historie deelt. Hij is in de geest van Pim Mulier en Johan Cruijff pleitbezorger van het zoveel mogelijk laten sporten door de jeugd, waarmee je in zijn filosofie het meeste uit je talent haalt door meerdere verschillende sporten naast elkaar te beoefenen. Hij is schrijver van het meesterlijke gedicht 'Spanjaardslaan'. Hij heeft de meest saillante en smeuïge details paraat in zijn verhalen over zijn herinneringen uit zijn jeugd. En hij is nog steeds actief bevriend met vele nu nog steeds actieve HFC’ers. Het komt allemaal langs in aflevering 3 van de HFC podcast. Dus ga even zitten voor ruim een uur vermaak met een levende legende.

Gouden Spelden voor Bas de Jong en Paulo Meijndershagen

Op vrijdagavond 3 juli 2020 hebben voorzitter Dirk Jan Rutgers en erevoorzitter Hugo Bettink Bas de Jong en Paulo Meijndershagen gedecoreerd met de Gouden Speld. Onze hartelijke felicitaties aan beiden. Ons jaarmagazine De HFC’er dat vermoedelijk begin september zal verschijnen zal hier verder aandacht aan besteden.

20200703_193457_2.jpg

Contributie Koninklijke HFC & ClubCollect

HFC en ClubCollect
Vanaf seizoen 2019-2020 wordt de inning van onze contributies uitbesteed aan ClubCollect. Club Collect is een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. ClubCollect is geen incassobureau. Het samenwerkingsverband tussen ClubCollect en onze voetbalclub levert veel voordelen op. Voor ons als club, maar zeker ook voor onze leden. ClubCollect wordt door diverse verenigingen gebruikt en op basis van deze ervaringen (o.a. AFC in Amsterdam, MHC Rood-Wit in Aerdenhout) hebben wij voor ClubCollect gekozen.

Voordelen ClubCollect

Een van deze voordelen voor onze leden is bijvoorbeeld het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden. De mogelijkheid om in drie keer te betalen is een ander voordeel. Voor gespreid betalen brengt ClubCollect wel een klein bedrag van € 2,50 per termijn in rekening.

Onze ledenadministratie blijft voor onze leden de contactpersoon, de inning van de contributie gaat nu op een efficiënte manier.

Wat betekent dit samenwerkingsverband met ClubCollect concreet?
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van onze contributie-inningen over. Betaalverzoeken verstuurt ClubCollect via SMS en e-mail. Door op de ontvangen link te klikken, komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect. Op uw persoonlijke betaalpagina ziet u uw factuur.  Ook kunt u de factuur hier downloaden en betalen. Ook geeft u op deze persoonlijke betaalpagina aan of u de contributie in één keer betaalt of in drie termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL.

Juiste gegevens van al onze leden
Om de contributie-inning goed te laten verlopen, is het belangrijk dat de ledenadministratie recent en juiste contactgegevens van u heeft. Als de club nog niet beschikt over uw (juiste) telefoonnummer en/of e-mailadres dan verzoeken wij u deze gegevens aan ons door te geven via een mail naar ledenadministratie@konhfc.nl. Indien wij wel over een mailadres beschikken zullen wij u via een mail de inlogcode voor een beveiligde webpagina sturen waar u deze gegevens kunt controleren. U kunt de juiste gegevens uiteraard ook persoonlijk doorgeven aan de ledenadministratie. Leden die geen mailadres of mobiele nummer hebben, krijgen een brief van Clubcollect toegestuurd.

Persoonsgegevens
Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) verstrekken wij aan ClubCollect. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar  voor onze ledenadministratie, voor ClubCollect en voor u als clublid. Dit is nodig om het lidmaatschap van de vereniging en de betalingsgegevens voor de verenigingscontributie goed te verwerken. Deze verwerking gebeurt geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (art 8 onder b Wbp).

Als clublid kunt u erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect vindt u op https://www.clubcollect.com/nl/juridisch/#ccprivacy.

Heeft u vragen over ClubCollect of de inning van de contributie, neemt dan contact op met de ledenadministratie. Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u graag naar de website www.clubcollect.com.

Namens het bestuur van de Koninklijke HFC

Bas Rekvelt
Penningmeester

Voor de contibuties 2020-2021 klik hier

 

 

Tweede HFC podcast met hoofdtrainer Gertjan Tamerus

Wat was het goed om Gertjan Tamerus weer te zien rondlopen op de velden van HFC. Dit keer niet om training te geven of te coachen. Dit keer om Gertjan te spreken voor de HFC podcast. Over zijn carrière als voetballer en trainer. Over wat hem bezighoudt in deze pittige maar voor hem ook hele bijzondere tijden. Over zijn visie als hoofdtrainer op voetbal bij HFC, de waarde van de nieuwe accommodatie voor de club en het komende seizoen. Luister mee via Spotify of Anchor.

Nieuws van de Jeugdcommissie en Senioren Selectievoetbal

De competities zijn gestaakt, Corona is de boosdoener, maar we zijn toch al druk bezig om volgend seizoen nog mooier te maken dan de afgelopen seizoenen al waren. Dit keer wat leuke nieuwtjes van onze hoogste selectieteams.
Al jarenlang zijn wij met man en macht bezig om onze toptalenten zich te laten ontwikkelen naar mogelijke eerste elftal spelers. De hele jeugd-selectieopleiding is daarop gericht. En ook dit seizoen leveren we weer een aantal spelers die de overstap naar wat wij de A-selectie bij de senioren noemen, gaan maken.

Lees meer

HFC TV: ER WORDT WEER GEVOETBALD AAN DE SPANJAARDSLAAN

Soms zeggen beelden meer dan woorden. En als er dan toch woorden nodig zijn wat is er dan mooier dan ze te horen dan uit de mond van onze erevoorzitter Hugo Bettink. Hij kwam, en voor hem maken we graag een uitzondering, speciaal een kijkje nemen op ons complex nu dat eindelijk weer gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is: om lekker te voetballen.
 

HFC TV biedt afleiding en informatie in een wereld vol Corona

Het idee ontstond in een interview dat onze voorzitter gaf aan NRC Handelsblad over wat de impact van Corona is op een voetbalclub van het kaliber van HFC. Toen de journalist van dienst vroeg wat we zoal doen om het contact met de leden te onderhouden sprak Dirk Jan Rutgers de illustere woorden: we gaan HFC TV nieuw leven inblazen. And the rest was history. Alhoewel..... Het had nog best wat voeten in de aarde om het een beetje richting te geven. Maar dan zie je ineens de kracht van de club. De hoeveelheden mensen die willen meewerken.

Lees meer

HFC TV met onze speaker van HFC 1 Ron Peereboom Voller

Toen we Ron Peereboom Voller laatst al even terug konden horen in de co-productie met Franklin Lewis smaakte dat natuurlijk naar meer. We vroegen hem derhalve om een eigen aflevering te vullen. Dat hoef je Ron maar 1x te vragen. Vandaag dus in HFC TV onze eigen (stadion)speaker die u en passant meeneemt in hoe hij zijn fantastische stemgeluid nog meer verdienstelijk maakt. En wat er komt kijken bij een dag speaker zijn bij het eerste. Een mooie kijk achter de schermen en een terugblik op die dag dat hij zijn 100e wedstrijd als speaker beleefde en hij daar niet in de laatste plaats tot zijn eigen verrassing op 7 december 2019 opeens werd gedecoreerd in een vol clubhuis in het bijzijn van vele uitgelaten fans. Kijk mee op HFC TV!

HFC live met de eerste officiële Koninklijke HFC podcast

Het zijn bijzondere tijden en die vragen om bijzondere acties. Al enkele weken kunnen we u als volger en misschien wel lid van HFC niet meer treffen in ons geliefde clubhuis aan de Spanjaardslaan. Tegelijkertijd voelen we het als bestuur als onze plicht om iedereen goed te informeren. We startten eerder al met HFC TV, iets waar we bijzonder veel warme reactie op krijgen en waar u elders op de site en in de nieuwsbrief meer over kunt lezen. En vandaag 26 april 2020 lanceren we de eerste officiële HFC podcast. Een interview met onze voorzitter Dirk Jan Rutgers. Over de nieuwbouwplannen en de financiële situatie. Over wat er gaat gebeuren als er voorzichtig weer gevoetbald mag worden. En met een welgemeende felicitatie aan de bevriende Haarlemse sportclubs HC Bloemendaal, HLTC en Geel-Wit die dit jaar hun lustrum vieren onder andere omstandigheden dan gehoopt. De podcast is terug te luisteren op de populaire podcast app Anchor via deze link (wel eerst even de Anchor app installeren via de appstore) of via deze link op Spotify. Veel luisterplezier!
 
Bernd Knüvers
Secretaris

HFC TV met Franklin Lewis en Ron Peereboom Voller

Franklin Lewis is een groot talent. Al is hij die fase inmiddels misschien wel voorbij. Hij speelde al voor Ajax en AZ, om maar eens wat clubs te noemen. Wat het mooie is aan Franklin Lewis is dat hij zichzelf durft open te stellen. In de aflevering van HFC TV komt alles voorbij. De twijfel, het vermannen, de spanning, het herpakken, de actie, de euforie. Want er komt wat op je af als je naar het hoogste streeft. Verplichte kost voor jongens met een droom om profvoetballer te worden. Waarbij we natuurlijk stilstaan bij dat onvermijdelijke hoogtepunt. En dan zie je het talent in volle glorie. Snelheid, durf, souplesse en doelgerichtheid. Het kwam er allemaal uit die wedstrijd tegen ASWH. Ga zo door Lewis! Maar dat is niet alles. Want velen van u missen de wedstrijden aan de Spanjaardslaan. Die wedstrijden die vooraf gegaan worden door een muziekje, een beetje reclame en dan dat geweldige stemgeluid van Ron Peereboom Voller. En laten we nou die net gevraagd hebben om het hoogtepunt van Lewis verbaal te begeleiden zodat we, al is het maar voor 20 seconden, weer even kunnen wegdromen naar de tijden dat we weer lekker langs de lijn staan en mooie momenten met elkaar te vieren hebben. Kijk dus snel weer naar deze nieuwe aflevering van HFC TV!

Koninklijke onderscheiding voor Hans van der Straaten

In deze bizarre tijden waarin niets meer is zoals het kort geleden nog was, is gelukkig een van de tradities overeind gebleven en dat is de lintjesregen ter gelegenheid van de op handen zijnde verjaardag van het hoofd van het Koninklijk Huis, in casu koning Willem Alexander. Helaas is een feestelijke bijeenkomst op het gemeente- of stadhuis vanwege de coronacrisis momenteel uitgesloten, dus de gedecoreerden moeten het doen met een telefoontje van de plaatselijke burgemeester en de hoop er later toch nog een echt feestje van te kunnen maken.

Maar de eer is er niet minder om en het was Haarlems burgemeester Jos Wienen dan ook een groot plezier om ons lid van verdienste Hans van der Straaten namens de koning te kunnen laten weten dat hem de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau te beurt was gevallen.

Lees meer

HFC TV met Jacob Noordmans: Fryslân Boppe

Jacob Noordmans is een oprjochte frysk. Al in 2016 kwam hij over van ONS Sneek, wat je, als je het uitspreekt, spelt en zich dus niet in gewicht laat uitdrukken. Oranje Nassau Sneek al jarenlang actief op de zaterdag en tegenwoordig de hoogst spelende club uit de tweede stad van de elfstedentocht. Al weer heel wat jaren terug maakte Jacob de oversteek over de Afsluitdijk en dat bevalt ons bij HFC bjusterbaarlik goed. Nog niet zo lang geleden speelde Jacob zijn 100e wedstrijd voor HFC, al zag hij dat zelf anders. En hij maakte een van de mooiste goals van het lopende decennium in een wedstrijd tegen nota bene zijn oude club Cambuur Leeuwarden. U weet wel toen er hordes mensen de andere kant op de Afsluitdijk overstaken. Ingenieur Lely heeft het er nog steeds over. Kijkt u weer mee naar HFC TV?

Lees meer

HFC TV MET ASSISTENT TRAINER VAN HFC 1 RIK VERHAGE

Rik Verhage is een bescheiden persoonlijkheid. Zijn rol als assistent trainer omschrijft hij als pionnen plaatsen en hesjes uitdelen. Rik maakt zich in verschillende rollen al jarenlang sterk als trainer bij HFC en daar zijn we hem dankbaar voor. En ook bij ons aller Ajax werkt hij zich gedisciplineerd hogerop door goed werk te leveren. En hij zit vanuit zijn rol natuurlijk wel ook mooi bovenop de selectie. Dus vertelt hij over de toverstok van Gertjan Tamerus. Zijn hoogtepunt, zoals bij meerdere betrokkenen bij de selectie dit jaar, laat zich raden. Het leverde unieke beelden op. Volgens social mediaman Paul Heizenberg zelfs het best bekeken bericht van HFC op Twitter ooit. En daar smullen we maar al te graag nog een keer van. Nu op HFC TV. Kijkt u mee?

HFC TV: Een speciale boodschap uit Polen van Sam van Huffel

Stel je bent jong en ambitieus .Je besluit van ADO Den Haag naar Haarlem te komen om bij HFC 1 speelminuten en spelplezier op te doen. Je hebt een geweldige eerste seizoenshelft en pakt regelmatig je doelpuntje mee. HFC wil je graag behouden en biedt je een contract voor langere duur aan. Je prestaties blijven niet onopgemerkt en er komt interesse vanuit niet alledaagse hoek: OKS Stomil Olsztyn, een middenmoter uit de I Liga, het tweede niveau in Polen. Een lang gekoesterde droom om een profcontract te tekenen komt uit. In een notendop is dit het verhaal van Sam van Huffel van het afgelopen seizoen. Ook in Polen werd de competitie stilgelegd door COVID-19. Hoe gaat het nu met Sam? En hoe kijkt hij terug op zijn periode bij HFC? Dat valt terug te zien in deze nieuwe aflevering van HFC TV waarbij we aan passant de komende afleveringen nog een beetje aan het format aan het sleutelen zijn. Kijkt u mee? 

HFC TV MET KEEPER VAN HET EERSTE ELFTAL GERARD VAN ROSSUM

Zoals reeds aangekondigd trappen we vandaag af met een serie over de spelers van ons vlaggenschip: HFC 1. En we starten met niemand minder dan goalie Gerard van Rossum. Sinds 2006 al speler van het eerste. Hij heeft ongekende hoogtepunten meegemaakt, waaronder meerdere promoties en heeft mogen werken met vele trainers en spelers. In 2008 mocht hij aan de zijde van ex-internationals meedoen toen eerste doelman Edwin van der Sar geblesseerd raakte. En toch was dat desgevraagd niet zijn grootste hoogtepunt. Wilt u weten wat dat wel was? Kijk dan hier voor een nieuwe aflevering van HFC TV.

HFC TV introduceert: Jeffrey Sam-Sin en een reeks filmpjes met en over ons eerste elftal

Zelden kun je hem betrappen op chagrijn. Trainer, jeugdcoördinator en ex-speler van het eerste Jeffrey Sam-Sin. Altijd positief en opgewekt en altijd bezig om de jeugdopleiding van HFC nog sterker te maken. De trots en de passie spatten er van af. Hij mag dan recentelijk hebben besloten zijn actieve loopbaan als speler elders voort te zetten, zijn werkzaamheden en betrokkenheid bij de jeugd zet hij gelukkig voort. Maar nu even niet. En dus had hij tijd en energie over om HFC TV een beetje te helpen. Want Jeffrey weet wel hoe je 'goede content' maakt. Een geweldig leuk initiatief waarbij vele betrokkenen bij HFC 1 de revue gaan passeren. En Jeffrey zelf trapt hem af met het eerste filmpje. Nu te zien op HFC TV!

Alle doelpunten van HFC 1 op een rijtje op HFC TV - deel 3

Eerder kon u al genieten van de eerste twee series van een terugblik op de doelpunten van HFC 1 in het seizoen 2019 - 2020. En daarmee we zijn aanbeland bij de 3e in de reeks. En we hebben een primeur. Inmiddels kunnen we wel vertellen dat we zo veel lol hebben in het terugblikken op dit mooie seizoen dat we besloten hebben dit op korte termijn ook te doen samen met een aantal spelers uit de selectie. Hoe hebben zij het beleeft? En wat waren de hoogtepunten. Daarover later meer. Nu eerste genieten van de nieuwe doelpunten want er zaten me weer een paar pareltjes tussen! Kijkt u mee op HFC TV?

Bericht van de penningmeester

Zoals u allen zult begrijpen zijn de huidige beperkende maatregelen niet alleen een sportieve maar ook een financiële strop voor onze vereniging. De sluiting van het clubhuis zorgt voor een 100% omzetdaling in deze anders zo mooie voetbalmaanden. Geen kampioensborrels, vieren dat de degratie is afgewend,  bbq’s en lange “derde helften” in de zon. Het zit er allemaal even niet in. Het heeft Marcel en zijn crew wel de kans gegeven om het clubhuis weer eens lekker op te frissen maar daar betalen we natuurlijk de rekeningen niet van. Vooropgesteld, HFC is een financieel gezonde vereniging en gaat al meer dan honderd jaren mee. Deze unieke situatie vereist natuurlijk wel daadkrachtig optreden. Het bestuur, de commissies en vele vrijwilligers hebben er de laatste weken alles aan gedaan om kostenbesparingen door te voeren. En dit gaat voorlopig nog wel even door. Onze vereniging wordt ook via compensatiemaatregelen gesteund door de gemeente, de KNVB en het Rijk. We hebben hierover ook geregeld overleg met andere sportverenigingen. De crisis raakt ons allemaal en als leden van deze unieke vereniging staan we samen ook financieel sterk. De genomen maatregelen zijn samen met de inkomsten uit onze contributies, de bijdragen van sponsoren, giften van bevriende stichtingen en alle andere inkomsten die we gedurende het jaar hebben gegenereerd vooralsnog voldoende voor onze liquiditeitspositie. Hierbij hanteren wij een conservatieve exploitatie- en liquiditeitsbegroting die bestand zal moeten zijn tegen de uitdagingen van deze crisis.

U kunt van het bestuur verwachten dat we er alles aan doen om tot een, gezien deze crisis, te komen tot een verantwoord resultaat voor dit seizoen.

Bas Rekveld
Penningmeester

 

HFC TV ten tijde van Corona: vele leuke nieuwe filmpjes

Velen van u kennen HFC TV vooral van de terugblik op de wedstrijden van HFC 1. Maar HFC TV biedt veel meer dan dat. Zeker nu we door alle maatregelen omtrent corona veelal aan huis gekluisterd zijn gebruiken we met het Team van HFC TV het platform om elkaar te blijven informeren. En om een beetje lol te maken. Helemaal verzorgd voor en door onze eigen leden zelf. Zo hebben de afgelopen periode meerdere filmpjes de weg naar HFC TV gevonden. Uiteraard werd de reeks afgetrapt door onze voorzitter Dirk Jan Rutgers die iedereen aanmoedigt mee te doen aan HFC TV. Daarnaast had hij warme woorden over voor alle leden en stak hij iedereen die het niet makkelijk heeft in deze tijden een hart onder de riem.

Lees meer

De onder 9 selectie laat de WC-rollen rouleren op HFC TV!

Toen trainer Stijn Prudhomme zijn jongens een tijdje niet gezien had moet het hem goed gedaan hebben om ze weer in actie te zien. Hooghouden was de opdracht. Maar dan niet gewoon maar met een extra element. Een challenge. Doe dat maar eens met WC-rollen, jongens en pass hem door. Dan onthoud iedereen die dit filmpje later terugziet altijd in welke tijd het gemaakt is. Heeft u geen idee waarover dit gaat? Kijk dan snel op HFC TV!

De jongen van onder 9-7 missen HFC!

Wat gingen ze als een speer in de competitie deze jongens van onder 9-7.Vele wedstrijden werden gewonnen en er werd (bijna) altijd strijd geleverd. En dan komt het natuurlijk niet goed uit dat je niet meer met elkaar mag voetballen. Dus we vroegen deze vrienden wat ze missen bij HFC. Wilt u het ook weten? Bekijk dan dit filmpje waar Memphis Depay nog een puntje aan kan zuigen!.

De doelpunten van HFC 1 op HFC TV

De KNVB heeft afgelopen woensdag 2 april besloten dat de competitie in de 2e divisie niet meer hervat gaat worden. Dat doet ons stiekem natuurlijk een beetje pijn, ondanks dat het met een duidelijke en de best mogelijke reden is: de gezondheid van al onze medemensen. Om die pijn wat te verzachten hebben we alle doelpunten van de wedstrijden van HFC 1 op een rijtje gezet. Sportief als we zijn hebben we ook de doelpunten van de tegenstanders meegenomen. Het zijn zoveel doelpunten dat we de filmpjes over een paar dagen gaan spreiden. We beginnen in de zomer van 2019. Wat een lekker weer en wat een geweldige goals! Kijkt u mee?

de HFC jeugd

Wat doe je als je door Corona aan huis gekluisterd bent en niet lekker naar HFC kunt komen? We vroegen vele talenten uit onze jeugd om daar een filmpje van te maken. En de trukendoos ging maximaal open. Met of zonder WC-rol. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Klik hier voor een filmpje met de eerste indrukken. Er volgen er meer!

Muzikaal intermezzo met Jaap Stork

Jaap is als muzikaal leider vele malen betrokken geweest bij HFC musicals. Deze trouwe HFC-er en virtuoos pianist is zo vriendelijk geweest om de tune van HFC TV in te spelen op een bijdetijdse manier. In deze aflevering van HFC TV geeft Jaap een achtergrond bij het ontstaan van ons clublied en speelt hij een versie je nog lang zal blijven heugen, eerder heb je hem niet zo mooi gehoord. Zing vooral mee.  Klik hier voor het filmpje!

INSTRUCTIE HFC TV

Maak nu je eigen inzending voor HFC TV!

- Schiet met je eigen telefoon een filmpje over iets wat je wilt delen met de HFC gemeenschap;
- Zorg dat je goed uitgelicht bent en dat het stil is om je heen;
- Gebruik van een recente smartphone is prima, film in landscape (je toestel een kwartslag. draaien);
- Maak vooraf een script met wat je wilt vertellen zodat je zo veel mogelijk in een take kunt opnemen;
- Het aandragen van mensen die je graag wilt terugzien op HFC TV mag ook;
- Stuur je inzending of nominatie naar secretaris@konhfc.nl;
- Na de inzending wordt het filmpje door het HFC TV TEAM in het juiste format gezet;
- Binnen enkele dagen zal het filmpje vervolgens op HFC TV geplaatst worden;
- Als je inzendt, verleen je automatisch toestemming om de beelden te plaatsen.

DOE JE OOK MEE?

 

 

ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE BIJEEN

Op zaterdag 25 januari jl. kwamen 25 ereleden en leden van verdienste van HFC bijeen in Duinpaviljoen de Uitkijk op het Kopje van Bloemendaal. Met een afvaardiging van het bestuur werd op constructieve wijze en in een uitstekende sfeer over een aantal HFC-aangelegenheden gesproken. Een bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is.
Door hoffotograaf Robert van Koolbergen werden de ereleden en  leden van verdienste op de gevoelige plaat vastgelegd. Hier het resultaat. Opgeteld 1400 jaar lidmaatschap van HFC bijeen.

Fietsenoverlast bij het Theater

Helaas stallen sommige jeugdteams hun fietsen bij het Theater aan veld 5. Zie bijgaande foto. Dit geeft veel overlast en is ook niet nodig. Fietsen kunnen gewoon in de stalling van HFC geplaatst worden. Het vriendelijke verzoek aan de teams die het betreft om de fietsen niet meer te stallen bij het Theater maar in de fietsenstalling van HFC.

Namens het bestuur,
Henk Driessen