Nieuwbouwplannen HFC gaan door

Wij begrijpen dat de berichtgeving over de corona crisis, het als gevolg daarvan sluiten van de velden en het clubhuis en de berichtgeving rond de omgevingsvergunning doen vermoeden dat de nieuwbouwplannen vertraging oplopen. Dit is niet het geval. De accommodatiecommissie is samen met onze architect en de gemeente in goed overleg verder aan het werken aan deze plannen. Wij ondervinden hierbij veel steun van onze leden en sponsoren. Bij de plannen worden ook HLTC en de buurt betrokken. Naar aanleiding van onze eerste aanvraag om een bouwvergunning heeft de gemeente om extra informatie verzocht. Dit betrof o.a. constructieve gegevens, duurzaamheidsmaatregelen en nadere detailleringen. Aangezien de reactietijd krap was hebben wij, in overleg met de gemeente, besloten deze aanvraag in te trekken en een nieuwe aanvraag in te dienen als de extra informatie is aangeleverd.

We houden u graag op de hoogte.

Accommodatiecommissie HFC

Nieuws Nieuwbouw en Obligatieplan Overzicht