Nieuwbouw & Obligatieplan

We zijn bij HFC hard bezig een nieuwe accommodatie voor nu en de komende generaties HFC’ers en de stad Haarlem te realiseren. Een prachtige, duurzame accommodatie die past bij onze vereniging van nu en de toekomst en die ruimte biedt voor voetbal, een bloeiend verenigingsleven en maatschappelijke activiteiten die horen bij een club als HFC.

Op dit gedeelte van de website houden wij u op de hoogte van de belangrijkste vorderingen en ontwikkelingen hiervan. Ook geven we hierbij aan hoe u bij kunt dragen aan de verwezenlijking van de nieuwe accommodatie, door bijvoorbeeld deel te nemen aan het Koninklijk Obligatieplan of de veiling die op 17 april a.s. voor de 3e keer gehouden wordt om gelden voor de nieuwe HFC-accommodatie op te halen.

Als u vragen, suggesties of opmerkingen heeft dan horen wij dat graag via 
accommodatiecommissie@konhfc.nl

Accommodatiecommissie Kon. HFC

 

Nieuwbouw en Obligatieplan Overzicht