Opleidingen tot gekwalificeerde scheidsrechter

In 2003 vatte een aantal enthousiastelingen van HFC (inmiddels de Arbitragecommissie) het plan op om in samenwerking met de KNVB een scheidsrechtercursus te organiseren voor de jeugd onder 14 jaar. Toentertijd floten zij na de cursus de oude E-tjes en F-jes; tegenwoordig zijn dat de O-11, O-12 en O-13 junioren.
Dit is inmiddels een jaarlijks terugkerend fenomeen en leidt tot zowel kwalitatief als kwantitatief uitstekende resultaten.

Een vervolg hierop is de cursus voor clubscheidsrechters; deze wordt door de arbitragecommissie ook aangeboden en vindt ieder seizoen plaats in de periode september tot en met december.


Cursusaanbod
De arbitragecommissie doet er alles aan om toekomstige scheidsrechters goed op te leiden en te begeleiden bij hun wedstrijden. Om dit te bereiken organiseert de commissie een tweetal scheidsrechtercursussen: 

1. Een verplichte beginnerscursus:
  Bestemd voor de jeugd van O14 (1e jaars) die, uiteraard onder begeleiding, vooral de O-11 en O-12 op  een half veld gaan fluiten;

2. De cursus tot clubscheidsrechter: 
 Deze cursus wordt gevolgd door jonge scheidsrechters die hogerop willen fluiten en door  enthousiaste ouders. Nadat hiervoor het certificaat is behaald kunnen zij als clubscheidsrechter 
worden ingedeeld om B-categoriewedstrijden (breedtesport) te fluiten.

Beginnerscursus bij de jeugd

Het doel van deze cursus is om de O-14 voetballers meer inzicht te geven in het spel, kennis te laten maken met de spelregels, zelf mee te maken wat het is om scheidsrechter te zijn en om beslissingen te moeten nemen, hoe om te gaan met spelers, trainers en coaches.


In augustus, aan het begin van elk seizoen, geeft de arbitragecommissie theorieles aan zo’n 90 en 100 O-14 junioren. In de weken direct ná de cursus, fluiten alle cursisten onder begeleiding van de arbitrageleden een of meerdere wedstrijden van de O-11 en O-12 junioren op een half veld en, indien ze het leiden van wedstrijden leuk vinden, ook de O-13 junioren op een heel veld. De cursisten krijgen een scheidsrechter outfit van de club (al jaren gesponsord door Blenheim Advocaten uit Amsterdam) en tijdens hun wedstrijden krijgen ze advies en ze worden gewezen op mogelijke verbeterpunten.
Tijdens de wedstrijden zijn altijd begeleiders van de arbitrage commissie aanwezig zodat bij mogelijke problemen de arbitragebegeleider de cursist direct in bescherming kan nemen.

Weet je wat nu zo leuk is? Je ziet in de eigen wedstrijden van de jongens en meisjes die zijn opgeleid tot scheidsrechter terug, dat ze een scheidsrechteropleiding hebben genoten. Ze beseffen namelijk wat het inhoudt om scheidsrechter te zijn en wat dit voor verantwoordelijkheden met zich meebrengt.

Cursus clubscheidsrechter
Zowel bij de jeugd als bij de senioren bestaat grote behoefte aan ‘Clubscheidsrechters’ voor alle breedtesportwedstrijden op zaterdagen en zondagen (non-selectie teams).

In september van elk seizoen start de arbitragecommissie daarom met de voor HFC-ers kosteloze cursus ‘Clubscheidsrechter bij HFC’. De cursus, die wordt gegeven gedurende de eerste helft van elk voetbalseizoen (september tot december), beslaat vier theorie- en praktijkavonden waarbij de cursisten praktische tips en trucs krijgen aangereikt. 

Gedurende de gehele periode van de cursus krijgen de aspirant-scheidsrechters een lid van de arbitragecommissie toegewezen die hen begeleidt bij verschillende wedstrijden voorafgaand aan de praktijkavonden in november/december.


Tijdens de praktijkavonden fluiten de cursisten onder begeleiding van de arbitragecommissie een aantal wedstrijden van selectieteams. Na afloop van deze cursus is men geschikt om bij HFC  breedtesportwedstrijden in goede banen te leiden.

Wil je je aanmelden? Neem hiervoor contact op met Frans Stijman.
Mail: arbitrage@konhfc.nl of 06-4564.4482.


Feedback/informatieavonden

Uiteraard is de arbitragecommissie (en natuurlijk ook de club zelf) er bij gebaat dat onze scheidsrechters plezier hebben bij het fluiten van wedstrijden. Onderlinge feedback met andere scheidsrechters is daarom van essentieel belang.

Voor terugkoppeling en ook voor indeling van de wedstrijden, maken alle scheidsrechters deel uit van een speciale whatsappgroep en de arbitragecommissie organiseert regelmatig interessante informatiebijeenkomsten. Meestal is daar een bekende scheidsrechter uit de voetbalwereld bij aanwezig.      


Scheidsrechter, hartstikke leuk om te doen!