Peter Heerschop

Sponsorborrel Koninklijke HFC – 25 mei 2018

Je wordt niet groter door een ander klein te maken

Gastspreker op deze warme lenteavond was deze keer Peter Heerschop, cabaretier, acteur, televisieprogrammamaker en schrijver, waar inleider Henk Uildriks ook nog de kwalificatie ‘matennaaier van zijn vriend Thomas Acda’ aan toevoegde. In die laatste rol was en is Heerschop te zien in de tv-serie Jeuk.

Verder is Peter Heerschop bekend van theaterprogramma’s, films, toneelstukken en talkshows. Kortom, een duizendpoot op artistiek gebied, met als gevolg dat hij maar weinig avonden thuis doorbrengt. Vaak gaat het om programma’s met een humoristische, maatschappijkritische of badinerende insteek, maar zoals Peter zelf zegt: “Je wordt niet groter door een ander klein te maken.”

Peter is Bussumer van geboorte. Al op jeugdige leeftijd trok hij met zijn ouders naar de plaatselijke voetbalclub SDO (Samenspel Doet Overwinnen), die op de elfde van de elfde van 2017 de Koninklijke Erepenning kreeg uitgereikt vanwege het 100-jarige bestaan. Peter verhaalt hoezeer zijn ouders verknocht waren aan de club. Vader was voorzitter van de Jeugdcommissie, zorgde ervoor dat de grasmat en de materialen in orde waren en moeder deed de administratie en regelde de kantine. Clubmensen pur sang. Dat is Peter dan ook met de paplepel ingegoten.

Hij weet dat bij ons de kantine met ‘clubhuis’ wordt aangeduid en kan zich daarbij wel wat voorstellen, want hij voelt bij ons dezelfde huiselijke sfeer die tijdens zijn jeugdjaren bij SDO hing. Het G-voetbal heeft Peters warme sympathie. Het binnen de club omarmen van mensen ‘met een afstand’, zoals dat tegenwoordig heet, leidt juist tot het verkleinen van de afstand.

Met Peter is het dus prettig praten over voetbal, maar vooral ook over de noodzaak van het onbaatzuchtige vrijwilligerswerk, zoals dat door zijn ouders in optima forma is gedaan. Je vertelt hem dus niets nieuws als je acties wilt voeren zoals een veiling die later op de avond zal plaatsvinden. Dat werd toch de rode draad van zijn verhaal.

Natuurlijk hoorden daar de nodige grappen en kwinkslagen bij, maar de ondertoon was serieus, temeer daar een gedeelte van de opbrengst van de veiling ter beschikking zou worden gesteld van de Stichting Support Casper van de Rotterdamse prof. dr. C.H.J. (Casper) van Eijck, die op 30 september 2016 al onze gast was op de sponsorborrel. Professor van Eijck is bezig een nieuwe behandelmethode te ontwikkelen tegen alvleesklierkanker, omdat bestralingen en chemotherapie als traditionele behandelingen op deze kankersoort geen enkele positieve uitwerking hebben.

Henk Uildriks besloot de causerie met een oproep vooral ruimhartig mee te doen met de veiling. Het uit 1975 stammende clubhuis is hevig gedateerd en is ruimschoots aan vervanging toe. Het ledental is in die jaren gestegen naar bijna 2.000, waarvan bijna 1.300 jeugdleden. Volgens de KNVB-normen moeten we over 24 kleedkamers beschikken, waar we het elk weekend met slechts 14 moeten doen.

HFC heeft dus een financiële steun in de rug hard nodig. Laat staan Casper van Eijck.

Bert Vermeer
Foto's: Robert van Koolbergen

 

 

2015-2020 Overzicht