Robert Benninga

Business Coach

Het voetbalseizoen 2008/2009 is inmiddels begonnen, hetgeen een hervatting betekent van de maandelijkse Sponsorborrel van de Koninklijke HFC.

Op vrijdag 26 september 2008 vindt de eerste Sponsorborrel van het nieuwe seizoen plaats. Dit keer wordt het welkomstwoord gesproken door de voorzitter van HFC, Hugo Bettink. In verband met het overlijden van HFC's trouwe administratieve medewerkster Erna Zeeman, die 14 jaar lang haar taak met volle inzet heeft vervuld, verzoekt de voorzitter de aanwezigen enige ogenblikken stilte in acht te willen nemen.

Daarna geeft Hans van der Straaten, voorzitter van de Jubileumcommissie van HFC, een voorzet om het op handen zijnde 130-jarig bestaan van de club onder de aandacht van de sponsors te brengen en geeft daarbij een aantal voorbeelden van de evenementen die in de loop van het jaar 2009 te verwachten zijn.

Dan komt het hoogtepunt van de avond. Opperstalmeester Henk Uildriks, penningmeester van het bestuur en lid van de Sponsorcommissie van de Koninklijke HFC, leidt onze gastspreker van hedenavond, Robert Benninga, in en doet dat natuurlijk weer op zijn eigen ludieke wijze.

Benninga is directeur van Mindpower en is spreker, coach en schrijver over Human Potential Development. Hij motiveert mensen zichzelf beter te leren kennen waardoor zij zelfverzekerder in het leven te staan. Benninga start zijn verhaal vol met passie en humor en begint met de vraag welke de verschillen en overeenkomsten zijn tussen een mens en een sinaasappel. Termen als "je kunt ze uitpersen", "er zit pit in" en "het gaat om de binnenkant" vliegen door de zaal. Daarna vraagt hij de aanwezigen te zwijgen en zich te concentreren op het kijken naar een brandende kaars en het denken aan het doven van de vlam. Volgens hem gaat de kaars uit als iedereen daar maar sterk aan denkt. Natuurlijk lukt dat niet, want je kunt een kaars alleen maar doven door hem uit te blazen of er water overheen te gooien, kortom, door actie te nemen. Dit voorbeeld symboliseert het feit dat het leven gaat om het nemen van actie, want pas dan gebeurt er iets.

Om in het leven wat te bereiken is actie nemen niet het enige dat je moet doen. Je moet ook en vooral een positieve instelling hebben en in elk geval in jezelf geloven. Om doelen te bereiken moet je vooral veel vragen stellen en goed luisteren. Wil je zelf een boodschap overbrengen, vraag dan niet of iedereen je begrepen heeft, want daarop is het antwoord toch "ja". Vraag of je toehoorders in eigen woorden kunnen samenvatten wat jij hebt geprobeerd duidelijk te maken. Pas dán weet je of iedereen je goed heeft begrepen.

Dan gaan we met z'n allen in paren een spelletje duimworstelen, met de opdracht binnen 20 seconden de duim van de partner 15 maal onder de eigen duim te krijgen. Al snel blijkt dat we elkaar het clubhuis uitvechten door elkaars duimen bijkans te breken, in plaats van allebei de winst te pakken, want als beide partners elkaars duim beurtelings van boven lichtjes aantikken of snel duimen draaien is elke duim veel meer dan 15 keer de bovenliggende partij geweest. Uiteindelijk blijkt dat zelfmanagement het moeilijkste is in je leven en dat we daar met z’n allen te weinig tijd in steken.

Aan het eind van het verhaal wil Benninga ons nog een belangrijk boodschap meegeven. Vraag mensen om je heen hoe het met hen gaat alleen als je het écht wil weten. De grootste dooddoener is daarbij de vraag "alles goed?" Irritanter kan het niet want de vraag heeft geen inhoud en is door niemand naar eer en geweten te beantwoorden.

Henk Uildriks sluit af met een mooi voorbeeld van een eigen topsportprestaties in het verleden. Tijdens het vérspringen bij atletiek nam hij een snelle aanloop en maakte vol zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen de sprong van zijn leven. Na de landing vroeg hij "Hoe ver?" Het antwoord daarop was: "Je kunt beter vragen: hoe diep?"

Kortom, wees positief en geloof in jezelf. Graag danken we Robert Benninga voor zijn stimulerende verhaal en humoristische presentatie.

Foto’s Robert van Koolbergen

2005-2010 Overzicht