Jan Christoffel Gmelich Meyling

Jan Christoffel Gmelich Meyling is geboren op 4 februari 1936. Hij heeft Duitse voorvaderen, die in de Gouden Eeuw naar deze contreien trekken. In hem is een artiest verloren gegaan. Hij wou ook graag naar de toneelschool, maar vader geleidde hem, via H.B.S.-B, naar het K.I.M. Hij werkte bij de hydrografische- en mijnendienst en voor het bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van het Ministerie van Defensie.

In 1968 heeft Jan Gmelich Meyling genoeg van het marineleven en hij schrijft zich in voor de studies Onderwijskunde en Bedrijfs- en Organisatiepsychologie. In 1974 is hij inmiddels getrouwd, heeft twee kinderen en studeert af.

Jan Gmelich Meyling wordt voorzitter van de VVD-fractie in Oegstgeest, wordt aldaar wethouder, was tot 1985 burgemeester van Castricum en gelijktijdig voorzitter van Cricket Club Bloemendaal, werd vervolgens burgemeester van Den Helder, alwaar het Paarse Kabinet hem in 1994 vandaan haalde voor de functie van staatssecretaris van Defensie, onder meer belast met de veteranen (waaronder vele HFC’ers) en de Luchtmobiele Brigade, de mobiele luchtvloot en sinds kort een amfibisch transportschip.

Een mobiel, vrijwillig leger met een mobiele staatssecretaris voor vredesoperaties. Zelfs de Toepolen van de Regering bood hij aan collega Jorritsma aan om de files te omzeilen.

Jan Christoffel Gmelich Meyling is een rasbestuurder met diplomatieke gaven en handelsgeest. Hij heeft vele vrijwillige functies bekleed, zoals bij het Rode Kruis, de V.N.G., de Nederlandse Ski Vereniging en in het landelijke bestuur van de VVD.

Hij kan goed met vrouwen opschieten, had in Den Helder in verband met de geluidshinder liever vier bordelen dan één disco.

Jan kookt graag, doet zelf boodschappen als het maar geen gootsteendoekjes zijn en wil eigenlijk nog wel dominee worden. Maar Jan Christoffel Gmelich Meyling komt ook uit een wereld waar opgaat: “Een vrouw en een kip zijn de pest op een schip.”

1995-2000 Overzicht