Jan Peter Jager

De sponsorborrel met gastspreker Jan Peter Jager, die als Kinheimvoorzitter zijn spelers in de competitie rust gaf zodat zij konden excelleren tijdens het WK, vond plaats in de Spoelderruimte, de grootste skybox van Nederland, want in een skybox voelt hij zich thuis. Peter vindt het niet erg als tijdens zijn borrel, sigaar en bitterbal, de wedstrijd gewoon doorgaat.

Peter Jager werd geboren op 17 januari 1944 in Amsterdam in een assurantiegezin met één oudere broer (Erik) en zusje Marja. De hongerwinter heeft Peter goed doorstaan. Na één jaar verhuisde het gezin naar Haarlem. Peter werd één van de weinigen die zeven jaar over de lagere school deed, zonder te blijven zitten. De HBS-A volbracht hij op de Marnix van Sint Aldegondeschool waarna hij naar Breukelen toog, naar Nijenrode omdat een oom in hem enkele zakelijke aspecten meende te ontdekken. Hij volbracht Nijenrode in twee jaar, hoewel het er nog om spande toen hij het instituut (achteraf tijdelijk) moest verlaten nadat hij de vijver had gevuld met medestudenten en een enkele docent. Peter Jager was een actief sporter. Hij deed aan basketbal, rugby, voetbal en honkbal en haalde de spelregels nog wel eens door elkaar, alhoewel hij nooit betrapt is op een dunk met een honkbal. Tien jaar zou Peter honkballen op hoofdklassenniveau, uiteraard bij Kinheim. Daarbij was hij minder goed dan hijzelf dacht, maar veel beter dan anderen dachten. Peter was eerste honkman en vooral een begenadigd slagman. Het geluid van die bal op de knuppel biologeerde hem. Die explosie, dat moment van onovertroffen schoonheid is ‘mooier dan een orgasme’. En als vader van drie dochters en een zoon kan Peter weten waar hij het over heeft. Na Nijenrode en de militaire dienst ging Peter Jager rechten studeren in Amsterdam. Vanwege zijn vooropleiding HBS moest hij toelatingsexamen Latijn doen, waarna hij verplicht bijles kreeg nadat hij de Latijnse zin ‘de verstoorde bok sprong in de wei’ had vertaald als ‘de maagd Maria zit op de berg’. Hij betaalde zijn studie door in de bibliotheek te werken en verdiepte zich daar in de meesterwerken van Maarten Toonder. Thuis heeft Peter een Heer Bommelkamer, waarin hij zich meer herkent dan in de advocaat van Rommeldam, Meester Woordkramer. Peter Jager ontwikkelde de kunst om met zo weinig mogelijk energie een maximaal resultaat te behalen. Zo is hij in de golfsport meester van de longest drive, sloeg hij vroeger veel homeruns om zo min mogelijk te hoeven lopen en bestond zijn afstudeerscriptie uit slechts enkele velletjes tekst over een verzekeringskwestie rond zijn auto, een lelijke eend. Na een mislukt sollicitatiegesprek bij Wijsmuller sprak Peter in de deuropening: “u hoeft mij niet aan te nemen, ooit neem ik jullie over”. Op 7 september 1971 werd Jan Peter Jager beëdigd als advocaat en procureur en vanaf 1976 droeg het kantoor ook zijn naam: ‘Van Koppen en Jager’. Reeds spoedig haalde hij de ING-bank binnen als klant, die tot op heden het kantoor trouw is gebleven. Van 1982 tot 1987 was Peter lid van de Raad van Toezicht van de Haarlemse Advocatuur. Peter Jager stopte met strafrecht vanaf het moment dat gevangenen meer in werk- en praat­groepjes zaten dan in de cel. Op 1 januari 2004 legde hij zijn werk als advocaat neer omdat hij voor de keuze stond óf te stoppen met werken óf met de sigaar, omdat het kantoor van de wetgever rookvrij moest zijn.

Vanaf 1978 is Peter Jager een actieve sportvrijwilliger. Hij was voorzitter van de omniclub Kinheim, medeoprichter en voorzitter van de in 1989 opgerichte businessclub ‘Vrienden van Kinheim’, voorzitter van de Stichting Sportinitiatieven Haarlem, voorzitter van de Commissie van Beroep van de KNBSB, lid van de Bondsraad van de Honkbal­bond, lid van de raad van advies van het WK-honkbal 2005. In 1997 werd hij erelid van Kinheim. Sinds 2003 is Peter voorzitter van de Societé Pim Mulier, de stichting die sportieve Helden van Haarlem eeuwig eert en sporttalenten steunt om ooit held te worden. Op de vraag “wat doet u zoal in al die functies?”, die een journalist hem stelde antwoordde Peter: “Niks, maar wel vele jaren achtereen”.

Jan Peter Jager was gastspreker op onze sponsorborrel dd 25 maart 2005.

Henk Uildriks

2005-2010 Overzicht