Joop van den Ende

Sponsorborrel Koninklijke HFC – 27 oktober 2017

Als je talent hebt, ben je aan jezelf verplicht dit te gebruiken

In een bomvol clubhuis introduceerde inleider Rick Claus de gastspreker van de avond Joop van den Ende en beschreef hem als iemand die van jongs af aan een fascinatie had voor toneel, maar die al gauw inzag dat hij beter voorstellingen kon organiseren dan zelf op het toneel te staan. Van den Ende bleek een neus voor het ontdekken van talent te hebben en ging zich toeleggen op het maken van theaterproducties, musicals en tv-series, waarin artiesten hun talenten aan het grote publiek konden tonen.

Joop van den Ende startte zijn causerie met dank uit te brengen aan Just Spee, voormalig penningmeester van het bestuur van HFC. “Just heeft een van mijn zieltogende bedrijven gered van de financiële ondergang en daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor. Toen hij mij vroeg een keer als spreker op een sponsorborrel van HFC te willen optreden heb ik dat meteen toegezegd, want tegen Just zeg ik geen nee”, aldus Van den Ende. “Ik heb geen zin om hier in een half uur te vertellen hoe succesvol ik ben geweest. Dat is namelijk niet zo, want van alles wat ik heb aangepakt is 50% mislukt. Ik heb vanaf het begin mijn hart gevolgd en heb mijn dromen nagejaagd. Ik denk kinderlijk, maar ik heb gelukkig goede mensen om mij heen gehad. Ja, het is waar: ik heb een neus voor talent, niet alleen voor artiesten, maar ook voor mensen die je achter de schermen nodig hebt. Ik zie kennelijk iets dat andere mensen niet zien en dat is mijn talent. Als je talent hebt, ben je aan jezelf verplicht dit te gebruiken, is mijn motto. En dat heb ik gedaan.”

Joop van den Ende zegt zichzelf de vraag gesteld te hebben ‘Waar ben ik goed in?’ en heeft toen gekozen. “Iets bedenken dat er nog niet is, daarvoor te kiezen en achteraf te constateren dat de keuze goed is geweest geeft mij een heerlijk gevoel. Wat dat betreft zijn er zoveel kansen. Ten tijde van de Industriële Revolutie zei iedereen dat machines werkloosheid zouden veroorzaken. Ook de computer en verregaande automatisering zouden een ramp worden voor de werkgelegenheid, maar zie, de markt past zich aan en de mensen gaan andere dingen leren waar wél werk voor te vinden is. Machines en computers zullen nooit kunnen dromen, voelen of liefhebben.”

De Engelse BBC was de eerste die het format van commerciële televisie voor het grote publiek introduceerde via ITV, een publieke commerciële zender en niet het soort omroep waar Berlusconi groot mee werd, want die gebruikte dit medium voor zijn eigen publiciteit. Van den Ende creëerde, naar het voorbeeld van ITV, publieke commerciële televisie specifiek voor de Nederlandse markt.

Tot slot had Joop van den Ende nog enige goede raadgevingen voor HFC. “Elke club kent zijn eigen verenigingsleven en daar ligt je sociale verantwoordelijkheid. Dat geldt voor sport, muziek, dans, speeltuinvereniging, noem maar op. Op de basisscholen wordt geen muziekonderwijs meer gegeven. Hoe triest is dat. Gezamenlijk wat tot stand brengen. Daar mankeert het aan. En daarin kan HFC zijn kracht laten zien. Zorg dat de jeugd een honk heeft. Laat HFC de bindende factor zijn voor jong en oud. Dat is belangrijk voor Haarlem, Heemstede en de overige gemeenten in de regio. Zorg dat de Koninklijke HFC het huidige niveau op dit vlak behoudt! En ik roep alle sponsors op die hier aanwezig zijn om HFC daarin te steunen.”

Bert Vermeer
Foto's: Robert van Koolbergen

 

 

 

2015-2020 Overzicht